BLOG

Gezondheidszorg als medicijn

Gezondheidszorg als medicijn

Inzet van familie binnen verzorgings- en verpleeghuizen. Het niet meer vergoeden van dure medicijnen voor de ziekte van Pompe en de ziekte van Fabry. En een paar dagen later een plan van aanpak voor betere zorg en lagere kosten, van adviesbureau Bootz waar voormalig minister Klink werkzaam is, waarin wordt gepleit voor het afzien van overbodige en ondoelmatige behandelingen. Hoezo komkommertijd?

De aandacht in de media voor de betaalbaarheid van ons zorgstelsel  is dankbare input voor Het Grote Zorgdebat op 29 augustus.  De minister haast zich, in reactie op de ophef over de twee zeldzame ziekten, te zeggen dat werkende medicijnen ook in de toekomst worden vergoed, ongeacht hoe duur de medicijnen zijn. Een cruciale uitspraak voor de chronisch zieken die hiervan afhankelijk zijn.

Lijdend voorwerp

Goed dat de discussie over de betaalbaarheid van de zorg wordt gevoerd, maar nogal ongelukkig dat twee kleine patiëntengroepen hiervan het lijdend voorwerp zijn. Graag voegen de gezondheidsfondsen een aantal punten toe aan de noodzakelijke discussie over de kostenontwikkeling in de zorg:

  1. Benader gezondheidszorg niet eenzijdig als kostenpost. De grootste bedreiging voor de welvaart van onze samenleving is niet de huidige crisis, maar de groei van het aantal chronisch zieken. Deze groei leidt tot een lagere maatschappelijke participatie en hogere zorg- en maatschappelijke kosten. Bij het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar vereist dat wel werknemers die daartoe in staat zijn. Gezondheidszorg is het medicijn voor een welvarende samenleving.
  2. Financier gezondheid in plaats van ziekte. Gezondheidszorg als medicijn kan alleen als we bereid zijn meer te investeren in publieke gezondheid en preventie. De groei van veel chronische ziekten is te voorkomen door vroegopsporing en tijdige behandeling. Zo is door gezondheidsfondsen en huis- en bedrijfsartsen het gevalideerde PreventieConsult ontwikkeld. Deze interventie wordt echter niet bekostigd. Met als gevolg dat veel patiënten te laat worden opgespoord en dit hoge kosten met zich meebrengt.
  3. Stimuleer investeringen in zorgoplossingen die kwaliteit opleveren en tegelijkertijd kosten besparen. Juist nu worden de budgetten voor onderzoek en innovatie in de life science & health sector gekort, terwijl een extra investering op z’n plaats zou zijn. Gezondheidsfondsen zijn bereid extra te investeren in innovaties die de zorg beter en goedkoper maken, maar vragen de overheid hen daartoe fiscaal te faciliteren zodat er een extra incentive is voor donateurs om hier geld voor te geven. Tot op heden is deze uitgestoken hand richting overheid nog niet aangenomen.

Het wordt hoog tijd dat het korte termijn denken in kosten wordt vervangen door een lange termijn visie waarin investeren in gezondheid en innovatie centraal staat. Gezondheidsfondsen zijn bereid daaraan bij te dragen en nodigen veldpartijen uit daarover in gesprek te gaan.

Tom Oostrom, voorzitter SGF

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

29 augustus 2012

67 jaar ben, Ton en met plezier zet ik me nog in voor de zorg .Ook voor nierdialyse patiënten ,

Wist U allen dat veel bedrijven zich inzetten voor chronisch zieken mensen .

In september, oktober gaan 12 nierdialyse patiënten, familie ,naar een chique vakantie oord .


Top