BLOG

Inspiratie voor kwaliteit en veiligheid

Inspiratie voor kwaliteit en veiligheid

Het recente rapport van BOOZ&Co door Ab Klink kreeg veel aandacht in de media en het zorgveld. Begrijpelijk, want het spiegelt ons een besparing voor van 4 tot 8 miljard euro, vanuit de grondgedachte ‘minder kosten door meer kwaliteit’. Dit bedrag wordt echter in het rapport niet onderbouwd.

Net als niet staat beschreven hóe overbehandeling en praktijkvariatie moet worden verminderd, de patiënt intensiever moet worden betrokken en de keten beter kan worden georganiseerd. Zo blijft het rapport hangen in de analyse, en zal als dusdanig ook worden toegevoegd aan een lange reeks van soortgelijke bespiegelingen.

Nederlands systeem scoort

Een ander recent rapport kreeg veel minder aandacht maar is voor het vertrouwen in de Nederlandse gezondheidszorg zeker zo belangrijk. Al voor de derde keer op rij scoort Nederland met afstand het hoogst in de Euro Health Consumer Index (EHCI). Health Consumer Powerhouse vergelijkt 34 Europese landen op het gebied van consumer friendliness. De auteurs van het rapport benadrukken dat dit niet per definitie betekent dat dit synoniem is van het beste gezondheidszorg systeem. Maar het komt in de buurt. Nederland scoort op alle vijf domeinen - patiënten participatie, toegankelijkheid, uitkomst van zorg, preventie en beschikbaarheid van zorg, en medicatiegebruik - ver boven het gemiddelde. De auteurs constateren dat het Nederlandse systeem geen kritische zwakke punten lijkt te hebben.\

Kwaliteit

De EHCI meet harde criteria, die we ook in Nederland als leidend beschouwen voor goede zorg: toegankelijke en betaalbare zorg van hoge kwaliteit. De zorg in Nederland is gemiddeld genomen duur. En een groter percentage dan in andere landen wordt collectief gefinancierd. Maar de kwaliteit is uitstekend, de toegankelijkheid stukken verbeterd sinds de vorige meting in 2009 en de betrokkenheid van patiënten ver boven het gemiddelde. Het succesverhaal volgens de EHCI: professionals staan in Nederland meer dan elders aan het roer, en patiënten(verenigingen) worden intensief bij de inrichting van de zorg betrokken.

Inspireren en verbeteren

Waar het rapport Klink ons vooral wijst op de problemen in ons systeem en enkel voor de hand liggende aangrijpingspunten biedt voor verbetering (zonder concrete voorstellen voor maatregelen), erkent de EHCI de sterke en waardevolle kanten van het Nederlandse stelsel. En geeft duidelijk richting aan mogelijke verbeterpunten. Vanuit het standpunt van een bestuurder in de zorg met een eindverantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid zet ik liever in op het verbeteren van de in EHCI zichtbare trend dan me te richten op vanuit negatieve ondertoon geformuleerde analyses. Zo zijn de spelers in de zorg te inspireren de kosten in de hand te houden door betere kwaliteit te bieden.

Jan Kimpen
voorzitter raad van bestuur UMC Utrecht

3 Reacties

om een reactie achter te laten

schulte

31 augustus 2012

Zowel het rapport van Klink als het EHCI geven suggesties ter verbetering maar zien af van een onderbouwing van die suggesties. De suggesties blijven steken op hooflijnen en worden nergens concreet.

Hierdoor kan iedereen vrijblijvend de rapporten aanhalen om zijn/haar beleid mee te onderbouwen.

Ik stel voor dat we in de toekomst de Bijbel/Koran/Tora gebruiken ter onderbouwing van willekeurig welk beleid dan ook.

Dirk de Korne

3 september 2012

Bovendien blijkt uit de laatste alinea van het EHCI rapport dat er een forse adder onder het gras zit:

"The 2012 EHCI has been supported by unrestricted grants from EFPIA (the European Federation of Pharmaceutical Industry), Pfizer Inc, Novartis SA and Medicover SA."

Zou de farmacie met dit rapport Europese landen werkelijk willen interesseren voor betere kwaliteit tegen lagere kosten? Of zijn er andere redenen om Nederland als gidsland voor te stellen?

Jan Kremer

4 september 2012

Jan, goede blog, dank!
Terecht wijs je op het belangrijke EHCI rapport, waar we als Nederland trots op mogen zijn!
Ook wijs je nog op enerzijds het belang van het onderbouwen van de miljarden uit ons #Booz rapport en van het concreter maken van de weg hoe die kwaliteitstrajecten vorm moeten krijgen.
In het rapport zelf komen beide punten beter tot hun recht dan in de media presentatie. Het rapport is duidelijker over de richting die daarbij gekozen moet worden, waarbij in de (geanticipeerde) groei van het volume veel geld zit dat voor kwaliteit ingezet kan worden.
Ook wij gaan daarbij uit van de door jou beschreven passie en betrokkenheid van dokters en patienten. Daar ligt de kennis en power om aan de slag te gaan met die invulling.
Goede prikkels helpen daarbij en daar moeten zorgverzekeraars samen met ziekenhuizen en hun dokters mee aan de slag.
Op naar een betere en betaalbare zorg voor onze patienten!

Top