BLOG

PR-punten voor christenbestuurders

"Topsalaris in zorg van 220 duizend euro", kopte de Volkskrant op 26 augustus naar aanleiding van de richtlijnen die de directeurenclub NVDZ ontwikkelt. En natuurlijk schoten direct verschillende volksvertegenwoordigers verontwaardigd uit het pluche omhoog. NVDZ-directeur Jan Aghina gooide vervolgens olie op het vuur door te benadrukken dat deze bovengrens de oude richtlijn betreft. De nieuwe richtlijn die in december het licht zal zien, kan dus gerust nog een stuk marktconformer uitpakken. En zo blijft de rituele onvrede over zorgbestuurders die boven de Balkenende-norm worden beloond doorreutelen.

Eén groep zorgbestuurders weet zich tot op heden aan het schervengericht te onttrekken en dat zijn de zorgbobo's van christelijke huize. Zo verdient Teun Stortenbeker van de evangelische instelling voor verslavingszorg De Hoop met bijna 158 duizend euro dertig mille minder dan de minister-president. Directeur Jan Knepper van Eleos neemt genoegen met 144 duizend per jaar, maar dekroon spant luitenant-kolonel Ine Voorham, directeur van de zorgpoot van het Leger des Heils. De imitatione christi verdient deze zuster des gemenen levens jaarlijks 44 duizend euro. PR-punten voor de christenbestuurder dus! Misschien moeten notoire veelverdieners niet beboet worden, zoals de SP wil, maar verplicht in dienst gaan bij het Leger des Heils. Hoewel geheel in de geest van het huidige kabinet (denk aan de sociale dienstplicht voor jongeren) zal deze maatregel het niet halen. Net zomin als elke andere vorm van dwang of drang. Natuurlijk is de vrijblijvenheid van richtlijnen zoals die NVDZ die in elkaar timmert storend. Maar een kabinet dat liberalisering van de zorg predikt, maakt zichzelf volstrekt ongeloofwaardig wanneer het in een klap dwingend optreedt als het de beloning van bestuurders betreft. Bijna net zo ongeloofwaardig als zorgbestuurders die mekkeren over de periodieke publieke verontwaardiging over hun salarissen. Wie de mond vol heeft over vraagsturing en transparantie, zou de mening van de klant ook gewoon ter harte kunnen nemen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top