BLOG

Focus op het creëren van waarde

Focus op het creëren van waarde

Eind augustus was ik in Limburg. Kasteel Rijckholt, een witte vesting, even stoer als rustiek, verheven in het golvend groen, bracht me weer even in vakantiestemming. Ook de zon deed z’n best.

Ik was niet alleen. Het werd steeds drukker. Volle bak. Zo’n tachtig ondernemers gaven gehoor aan de uitnodiging voor het periodiek Demarrage Ondernemerscafé van Rabobank Centraal Zuid-Limburg. Thema van de avond: Diagnose Diabetes 2025.

Diabetes

Een prettig aperitief. Een (meer dan) gezond buffet. IJsje bij de ijscokar. In Limburg weten ze hoe je een serieus gesprek inleidt. Diabetes. De cijfers uit het boek passeren de revue. Aangescherpt met een ‘zorgfoto’ van de regio. Overgewicht en vergrijzing scoren fors boven het landelijk gemiddelde. Minder rokers. Het aantal mensen dat de huisarts bezoekt voor diabetes ligt in de buurt maar boven het Nederlands gemiddelde.

Diabetes koppelen aan ondernemerschap

In de zaal een geanimeerd, divers gezelschap. Huisartsen zijn er, internisten, tandartsen, diëtisten, fysiotherapeuten, zorgondernemers, accountants en een bierproducent. Uitvinders, een screeningsbureau, consultants, een projectontwikkelaar gespecialiseerd in buitenspeelplaatsen, de Universiteit van Maastricht. Ook vertegenwoordigers van de partners van Diagnose Diabetes 2025 zijn erbij. CZ, Novo Nordisk, Rabobank. We weten van elkaar: dit is wat we bedoelen. Diabetes koppelen aan ondernemerschap en intrinsieke innovatiekracht.

Wat ga jij morgen doen?

Aan de ronde tafels wordt druk doorgepraat. Over de centrale vraag, scherp geformuleerd door cafe-voorzitter Eugène Huids: “We staan voor een geweldige uitdaging, zeker ook in deze regio; wat kan en ga jij morgen doen – vanuit jouw vak, jouw professie, jouw business?”

Eerlijk gezegd, ik ben nog steeds onder de indruk van de enthousiaste sfeer, de openheid van de gesprekken, de inventiviteit van de ideeën. Het optimisme.

Denken in kwaliteit en comfort

Het woord gedragsverandering valt vaak. Interessant om te zien hoe ondernemers dat benaderen vanuit hun eigen perspectief. Inspelen op behoeften, denken in kwaliteit en comfort. Geen recepten maar service. Het zet me aan het denken.

Gedragsverandering

In de zorg zijn we het er graag over eens: niets zo moeilijk als gedragsverandering. En als we dat zeggen, dan bedoelen we de ander, de consument, de hulpvrager, de patiënt. Gedragsverandering is inderdaad het sleutelwoord  willen we een begin van een ombuiging realiseren van de dreigende diabetestrends. Maar dat geldt dan evenzeer, en misschien vooral ook, voor zorgverleners, beleidsmakers, overheden en onderzoekers. Een verandering van focussen op problemen naar het creëren van waarde.

Focus verleggen

Met een dagje Limburg als een ervaring rijker, durf ik te geloven dat het mogelijk is. Daarom is mijn devies: het land in. Daar leeft het, daar gebeurt het.  Ik neem er een op – een Gulpener dan maar.

Inge de Weerdt

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top