BLOG

Googlende patiënten houden me scherp

Is het chapeau van Gita Gallé voor de KNMG-campagne ‘Artsen van NU’ terecht? Philip van de Poel vindt onmiskenbaar van niet. Dat steekt hij niet onder stoelen of banken in zijn blog. Hij suggereert dat artsen bang zijn voor meebeslissers. De KNMG omarmt hen juist. De vermeende tegenstelling tussen arts en patiënt is een fabeltje.

Prikkelende slogans

Van de Poel vindt het opmerkelijk dat de directeur van de NVZ verenigingen van ziekenhuizen in haar blog een welgemeend chapeau uitspreekt als blijk van waardering voor de KNMG-campagne ‘Artsen van NU’. De KNMG zet met prikkelende slogans als ‘Ik ben niet bang voor meekijkers’ vijf centrale thema’s (deskundig, verantwoordelijk, betrouwbaar, toetsbaar en transparant) nog eens extra op de kaart bij dokters.

Shared-decision making

Van de Poel vindt dat uit de weerstand van artsen tegen het landelijk EPD blijkt dat artsen niet zozeer bang zijn voor meekijkers, maar eerder voor meebeslissers, te weten patiënten en medehulpverleners die meer te zeggen krijgen. De KNMG, zo betoogt Van de Poel, zou juist hier een appèl op artsen moeten doen. Hij suggereert hiermee een tegenstelling tussen arts en patiënt.  En die is er niet. De belangrijkste samenwerkingspartner van de arts is immers de patiënt en die moet uiteindelijk toestemming geven voor diagnostiek en behandeling. Patiënten zijn steeds vaker kritische zorgconsumenten die, vooral in het geval van een chronische aandoening, bij uitstek deskundig zijn betreffende hun ziekte. Ook is het door de komst van internet veel gemakkelijker geworden voor patiënten om informatie te verzamelen. De KNMG vindt dat artsen de deskundigheid van de patiënt serieus moeten nemen en niet zonder uitleg weg mogen wuiven. Een andere quote van de campagne ‘Artsen van NU’ is dan ook “Googlende patiënten houden me scherp”. Artsen nemen zo de belangen van hun patiënten mee in hun afweging. Dit heeft niet zo zeer te maken met het inleveren van invloed, maar met optimalisering van zorg door shared-decision making.

Draagvlak vanuit regionale EPD’s

Artsen zijn helemaal niet bang voor meebeslissers, ook niet als dat andere hulpverleners zijn. Beslissingen over de behandeling van een patiënt zijn steeds vaker teambeslissingen, die tot stand komen binnen de kaders van multidisciplinaire richtlijnen en instellingskaders. Hier geldt maar één belang: dat van de patiënt. Die moet erop kunnen vertrouwen dat zorg van de beste kwaliteit wordt verleend. De artsenfederatie KNMG is dan ook een groot voorstander van elektronische uitwisseling van patiëntgegevens en ziet met genoegen dat vele zorgverleners hier in de dagelijkse praktijk al mee bezig zijn. Duizenden berichten per dag worden uitgewisseld tussen diverse zorgverleners. Dit bevordert de kwaliteit, veiligheid en efficiency. De KNMG heeft bij herhaling opgemerkt dat de nadruk moet komen te liggen op die huidige dagelijkse uitwisseling en dat de uitbouw daarvan vanuit regionale EPD’s de voorkeur heeft. Dáár is immers draagvlak voor onder artsen. Het succes hiervan is bewezen en de patiënt van morgen heeft hier baat bij.

Niet praten maar doen

Het voorgaande is geen praatje voor de vaak. Het is ons uiterst serieus. Van onze achterban verlangen wij dat zij steeds beter laten zien dat zij ‘Artsen van NU’ zijn. Hiermee wordt het vertrouwen dat noodzakelijk is, bestendigd en verbeterd. Dat is in het belang van patiënten, artsen en de maatschappij.

Arie Nieuwenhuijzen Kruseman
Voorzitter KNMG

2 Reacties

om een reactie achter te laten

DjoYliDDfxocY

28 februari 2011

8gKbcY <a href="http://biybqeoiljqt.com/">biybqeoiljqt</a>, [url=http://uxpeubztwmez.com/]uxpeubztwmez[/url], [link=http://wgheolpnlmge.com/]wgheolpnlmge[/link], http://ydhclqoxujgf.com/

Pathuis

16 mei 2013

Het blijft een kwestie van welke persoon je treft. De arts van nu is zeker iemand die samen met de patiënt beslist. Veel informatie kunnen vinden op internet roept vaak juist meer vragen op, hierdoor moet de zorgverlener meer uitleggen en ook transparanter worden.
Uitleggen kost tijd, en dat krijgen we steeds minder in de zorg...........

Top