BLOG

Een hogere Balkenende-norm, toch discussie!

In een eerdere bijdrage stelde ik de vraag of de discussie over de topsalarissen in de zorg zou verstommen als Balkenende meer salaris zou krijgen. Inmiddels is het antwoord op deze vraag duidelijk: nee. Ondanks een verhoging van het salaris van Balkenende is er weer discussie ontstaan over de salarissen van de bestuurders in de zorg. De reden is dit keer een voorstel van de NVZD en de NVTZ tot een Beloningscode Bestuurders Zorg.

Verantwoordelijkheid voor salarissen

Op zichzelf is het te waarderen dat de NVZD en de NVTZ samen met een beloningscode komen. Ook is het lovenswaardig dat ze reageren op de maatschappelijke discussie over te hoge topsalarissen in de zorg. Tegelijkertijd heeft het een bijzonder smaakje. Het zijn immers de raden van toezicht die sinds jaar en dag de salarissen van bestuurders vaststellen. Zij zijn dus verantwoordelijk voor alle bekende casuïstieken van excessieve topsalarissen. Het zou de NVTZ dus sieren als zij zou onderzoeken hoe het heeft gekund (en nog steeds kan) dat toezichthouders akkoord zijn gegaan met zeer vorstelijke salarisregelingen.

Onvergelijkbare grootheden

Het is goed dat er afspraken worden gemaakt over topsalarissen in de publieke en semipublieke sector. Wat echter lastig blijft, is dat de min of meer willekeurige Balkenende-norm iedere keer als richtlijn wordt gehanteerd voor onvergelijkbare grootheden. Dat maakt ook deze hernieuwde discussie vooral een verhaal voor de bühne. Mijns inziens had een inhoudelijk normatief kader waarbij bestuurderssalarissen worden gerelateerd aan het loongebouw binnen de sector, betere aanknopingspunten geboden.

Praktische invulling van beloningscode

Ten slotte blijft het de vraag in hoeverre de nieuwe code veel zal veranderen. Bestaande contracten kunnen moeilijk worden opengebroken. Daarnaast zou het ook een erg aparte situatie zijn als een nieuwe bestuurder in een raad van bestuur fors minder gaat verdienen dan zijn al zittende collega's. Bovendien is het salaris zeker niet het enige bestanddeel in arbeidsvoorwaardenpakketten van bestuurders. Hoe dan ook, ik zal in het vervolg niet meer suggereren dat er een (voorlopig) einde zou kunnen komen aan deze discussie.


Marc van Ooijen

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Sterenborg

2 juni 2009

Eigenlijk ligt het simpel, dat de minister president en de ministers benedenmaats verdienen, gelet op hun verantwoordelijkheden, staat buiten kijf. Die salarissen zullen dus marktconform moeten worden aangepast en dat betekent mijns inziens een verdubbeling!Daarnaast, zorgbestuurders mogen ook goed, dus marktconform verdienen, gelukkig is dat momenteel het geval. Wel moeten zij afgerekend kunnen worden op hun prestaties, evenals de ministers trouwens.Dat brengt mij bij het volgende interimmers lopen meer risico, nemen risico en moeten zelf voor allerlei afdrachten zorgen. Daarnaast moeten zij het in minder tijd verdienen en mogen zij vaak de shit opruimen, die vorige bestuurders hebben veroorzaakt. Dit geldt trouwens ook op het gebied van inkoop, een vakgebied waar wij ons op bewegen.Ook hier is evenals bij interim bestuurders, veel kaf onder het koren. Referenties natrekken is geen overbodige luxe en tarieven checken is ook interessant. Let vooral ook eens op de kwaliteit, wat belooft men, wat maakt men waar, en hoe houdt men zich op de hoogte van marktontwikkelingen.Want, stilstand is achteruitgang.

Top