BLOG

Verstandig kiezen om doelmatiger te werken!

Verstandig kiezen om doelmatiger te werken!

Verspilling in de zorg is de laatste tijd volop in het nieuws als mogelijkheid om kosten te besparen. Recent bracht oud-minister Ab Klink een rapport uit waarin op basis van interviews met bestuurders in de zorg voorbeelden staan van onnodige behandelingen.

Verspilling

ZonMw is al een tijd met deze materie bezig omdat we in onderzoeksresultaten regelmatig bewijs tegenkomen dat bepaalde bestaande interventies niet werken, of minder goed dan een alternatief. We hebben een zoektocht door onze projecten gedaan en vonden om te beginnen zeven voorbeelden. Die hebben we laten checken door medisch specialisten.

Interventies

Het zijn geen van alle interventies die ‘uit het pakket gegooid’ moeten worden, maar wel interventies die veel minder gebruikt zouden moeten worden dan nu. Het onderzoek laat namelijk zien dat er een veel smaller indicatiegebied voor is dan tot nu toe bekend was. Neusamandelen knippen is meestal niet effectiever dan afwachtend beleid bij kinderen die vaak verkouden zijn. Buikfoto’s nemen bij acute buikklachten levert geen extra informatie op en kan dus achterwege blijven. In het Signalement ‘Verstandig Kiezen’ staan de voorbeelden beschreven.

Inzicht

Wat we nog niet goed weten is hoe vaak deze interventies nu nog worden gebruikt en daarmee hoeveel kosten bespaard kunnen worden als dat minder zou gebeuren. We werken momenteel aan business cases om daar inzicht in te krijgen. Er komen ongetwijfeld grote potentiële besparingen van miljoenen euro’s aan het licht, en die kunnen bereikt worden zonder verlies aan kwaliteit van de zorg. Maar, hoe de besparingen te realiseren?

Samenwerken

Buitenlandse ervaringen leren ons dat kennis over smallere indicatiegebieden goed en snel in richtlijnen moet komen en dat er inspanning nodig is om te zorgen dat die richtlijnen ook worden nageleefd. Samenwerken met medisch specialisten in wetenschappelijke verenigingen is essentieel. Daarom komen we samen met de Orde van Medisch Specialisten en een aantal wetenschappelijke verenigingen met een voorstel.

Campagne ‘Verstandig Kiezen’

Onder de campagne ‘Verstandig Kiezen’, afgekeken van het ‘Choosing Wisely’ initiatief van artsenverengingen in de VS, gaan we een actieplan uitvoeren om minder gebruik van de genoemde voorbeelden te realiseren. We gaan ook op zoek naar nieuwe voorbeelden. Hiervoor hebben we op onze website een verzamelpunt gemaakt. De samenwerking met medisch specialisten is uniek en vindt zijn basis in een goede wetenschappelijke onderbouwing en de daarop gebaseerde vervolgstappen.

Het rapport ‘Verstandig Kiezen’ wordt vandaag aangeboden aan Leon van Halder, Directeur Generaal Curatieve Zorg van VWS.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

van Zanten

27 september 2012

Als we nu gewoon eens simpelweg data van patienten (en dan alles, als 'big data') anoniem beschikbaar maken voor research dan is het vrij eenvoudig om dit soort onderzoek - en dan op grote schaal - te doen. Daar is maar op één plek toestemming voor nodig en dat is de patient zelf en niet een arts die wel of niet wil meewerken. De praktijk leert dat er een zeer grote groep mensen is die hiervoor consent geeft, meer dan voldoende voor research. In het dossier van de patient zit immers het resultaat van behandelingen of interventies. Door combinaties te maken haal je er zelfs informatie en kennis uit waar je niet eens naar op zoek was.

Ondanks alle goede bedoelingen van ZonMw gaat het helaas op deze manier weer heel erg krampachtig. Met verbazing lees ik de opmerking dat er 'ongetwijfeld grote potentiële besparingen van miljoenen euro's aan het licht komen'. Een dergelijke business case was voor elk bedrijf een hamerstuk. Nu moet er eerst weer een actieplan worden opgesteld. Het besef dat er nu miljoenen aan premie- en belastinggeld wordt verspild - uw en mijn geld - dringt bij velen in de zorg helaas nog steeds niet door.

Kortom, ontsluit nu eerst maar eens al die data in de silo's, dan kan er vervolgens een enorme slag gemaakt worden naar betere, efficientere en goedkopere diagnose met als resultaat een veel meer gerichte interventie of behandeling. Dat levert pas echt heel veel geld op.

Ik ben benieuwd of er vanuit het ministerie wat gaat gebeuren. U en ik weten het antwoord waarschijnlijk al vrees ik.

Anoniem

27 september 2012

Die miljoenen verspilling verwacht ik bij ZonMw en voor dit project. Als wetenschappers ergens geen wezenlijke bijdrage hebben kunnen leveren dan was het wel op het vlak van implementatie van richtlijnen. Laat dat nou maar over aan de marktpartijen. En als die dat niet oppikken, dan kun je je afvragen welk marktfalen daaraan ten grondlag ligt. Ik noem het afvragen in plaats van onderzoeken, want die kennis is ruimschoots aanwezig bij mensen die de praktijk kennen.

Top