BLOG

Aantal ziekenhuizen groeit fors

  • Onbekend
  • 1 oktober 2012
  • 5857 keer gelezen
  • 5 reacties
Aantal ziekenhuizen groeit fors

Als gevolg van decentralisaties, concentratie en spreiding van zorg, en zorg dichtbij (de burger/patiënt) zal het aantal ziekenhuizen de komende jaren fors toenemen. Dit in tegenstelling tot de uitspraken en onderzoeken die het tegendeel beweren en daarbij geheel voorbij gaan aan de herordening van de zorg zoals die zal gaan plaats vinden.

Grote en kleine ziekenhuizen

Het misverstand zit mogelijk in de wijze waarop wij ziekenhuiszorg waarnemen, namelijk dat grote gebouw waarin men voor alle kwalen een oplossing heeft. En grote gebouwen hebben we. Nederland behoort tot de landen met gemiddeld de grootste ziekenhuizen. Dat komt doordat Nederland geen kleine ziekenhuizen heeft. Vele andere landen hebben veel meer en veel kleinere ziekenhuizen. En Nederland kent dat fenomeen nog nauwelijks. Dat gaat dus veranderen.

Concentratie en spreiding

Concentratie en spreiding zal gaan betekenen dat op diverse plaatsen specialisatie optreedt en zware zorg wordt geconcentreerd op (stel) 15-30 locaties (thans UMC’s en STZ-ziekenhuizen). Als we dat goed doen dan betekent dat ook dat UMC’s en STZ-ziekenhuizen veel minder zware zorg gaan decentraliseren naar (thans) algemene ziekenhuizen. De derde beweging is dan de doordecentralisatie naar (thans) de anderhalve lijn; een wens van iedereen. Zorg dichtbij wordt dan gerealiseerd. Dat zal het ontstaan van 1¾ lijns zorgcentra gaan betekenen. Centrale punten in gemeenten en regio’s waar men wordt opgevangen voor alle diagnoses en verrichtingen die niet meer plaatsvinden in de UMC’s, STZ-ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen.

Centra met poortwachtersfunctie

Aanvullend is in de 1 ¾ lijn ook (extramurale) ggz-zorg beschikbaar, zorg voor chronisch zieken en specifieke zorgfuncties als geriatrie en interne geneeskunde. Meerdere zorgfuncties zijn denkbaar. Deze centra gaan de poortwachtersfunctie vervullen in het zorglandschap. Huisartsen+ en hun wat meer gespecialiseerde collega’s zullen het middelpunt van de zorg gaan worden. Dat betekent dat de (huidige) ziekenhuizen niet meer het middelpunt  van de zorg zullen zijn. 

Ook ziekenhuizen

In het buitenland definieert men deze 1 ¾ lijns centra als ziekenhuizen. Als je door het landschap van onze buurlanden rijdt dan zie je verwijzingen naar deze centra met de gebruikelijke H op het bord staan. Ziekenhuizen dus.

Kleinere ziekenhuizen

Ervan uitgaande dat in de grote gemeenten 4-8, in de kleinere gemeenten 1-3  1 ¾ lijns centra gaan ontstaan, neemt het aantal ziekenhuizen toe met (stel) minstens 700  locaties. Voeg hieraan toe de diverse op één verrichting geconcentreerde ZBC’s en de prive-klinieken en het zorglandschap dat tussen 2013 en 2020 zal ontstaan, is geschetst. Deze ontwikkeling leidt tot een forse herallocatie van bekosting (lees: omzet). Aanbeveling voor (de huidige) investerende ziekenhuizen, of ziekenhuizen die plannen daarvoor hebben: bouw niet te groot, want het aantal DOT’s dat u in de toekomst scoort, zal aanmerkelijk afnemen. Advies voor de grote ziekenhuizen die al zijn gebouwd: bouw af.

Paul Baks
Partner BMC Advies en Management

5 Reacties

om een reactie achter te laten

de Vries

1 oktober 2012

Jammer dat zbc's worden afgeschilderd als instellingen die vnl op 1 verrichting geconcentreerd zijn.
Feitelijk is dit onjuist en zou je ook voor de toekomst niet moeten willen. Juist voor alle planbare(dagbehandings)zorg kunnen zbc's een uitstekend alternatief zijn voor de algemene ziekenhuizen. Meer patienten helpen, dichter in de buurt van de patiënt in dezelfde of minder tijd en infrastructuur en tegen lagere kosten wordt dan mogelijk.

Anoniem

1 oktober 2012

Zijn ZBC's al niet de kleine ziekenhuizen? Zie de opkomst van b.v. de Bergman Clinics. Instellingen die zich op 1 verrichting richten zijn mij persoonlijk onbekend.
Juist bij ZBC's zie je een enorme expertise en investering in middelen die je in een klassiek ziekenhuis niet snel tegenkomt. In die zin loopt dit artikel achter de feiten aan: Goed beschouwt is de explosieve groei van ZBC's de forse groei van de ziekenhuizen die u voor ogen heeft. Spijtig genoeg wordt deze ontwikkeling nu geremd door de invoering van de budgetten. Echter, zodra we weer naar een systeem gaan waar goed gedrag beloond en slecht gedrag bestraft wordt zal de groei van de ZBC's weer aantrekken.

olaf wijman

2 oktober 2012

De geschetste onwikkeling doet huiveren! In Nederland zijn we in de gezondheidszorg al jaren en jaren de weg kwijt. En om dan in elke plaats een ziekenhuis te hebben is wellicht handig maarnietheus.

Anoniem

3 oktober 2012

Wat een kapitaalvernietiging op ongekende schaal is die ontmanteling van de huidige kleinere ziekenhuizen toch. Huiveringwekkend is inderdaad het goede woord.

sloot

3 oktober 2012

Beste Paul,

Prima inhoudelijk artikel.
Op naar Beterland zou ik zeggen.
Oude ziekenhuis structuren verdwijnen, hybride organisatie,s gaan ontstaan.
Om met Prahalad te spreken: flexibility en adaptabilty to change those org. will be the winner at the end of the day , big challenge for (current) Hospital Board members
Laat even je licht schijnen over het Fins.Zweeds Zorglandschap
gr Paul

Top