BLOG

Nu het woord aan de sector!

Nu het woord aan de sector!

De afgelopen weken zijn de politici aan het woord geweest over de zorg. Daar werden we niet vrolijk van. Soms leek het of de gezondheidszorg een regelrechte bedreiging vormt voor de welvaart van ons land. Tijd voor een tegengeluid.

Nou doet u het weer!

De gezondheidszorg in Nederland is een belangrijk thema geworden in de campagnes voor de verkiezingen van 12 september. Daarbij is het vrijwel uitsluitend gegaan over kosten, of beter gezegd over wie de rekening straks moet betalen Dat was bijzonder onbevredigend voor de betrokkenen, zowel patiënten als zorgverleners. In het NOS journaal van 8 september jongstleden uitten Wilna Wind, directeur van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie, Rien Meijerink, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, en Laurent de Vries, directeur van GGD Nederland, kritiek op de eenzijdige benadering van zorg als kostenpost. Maar dat veranderde de toon van het debat niet. Toen politici begonnen te kiften of ouderen wel of niet in staat waren een werkster te betalen, haakten veel gezondheidswerkers af, en mogelijk nog meer zorggebruikers. Nu doet u het weer, moeten velen gedacht hebben.

Markt of geen markt

Nu de VVD en PvdA aan zet zijn bij de formatie, dreigt opnieuw de discussie over de zorg te verengen tot markt of geen markt, terwijl die discussie niet relevant is voor de toekomst van de zorg. De kernvraag is hoe we kwaliteit van leven voor de patiënt en kwaliteit van werken voor de zorgverlener terugbrengen in de zorg. Als we daar overeenstemming over bereiken, kunnen we andere beslissingen daarvan afleiden. Financiering op basis van uitkomsten in plaats van financiering op basis van verrichtingen, is zo’n game changer in de zorg, of inzetten op een afgewogen regionaal zorgaanbod van preventie tot derde lijn in plaats van echelongebonden concurrentie.

Zoals de samenleving snakt naar een langetermijnvisie van de overheid op de arbeidsmarkt, of de woningmarkt, zo snakken we nu ook naar een visie op duurzame gezondheidszorg.

Gistende ideeën

Wie de zorg kent, weet dat er onderhuids een geweldige dynamiek aan het ontstaan is, waarin nieuwe denkbeelden geconcretiseerd worden.  Arie Nieuwenhuijzen Kruseman verwoorde in nog onlangs in een blog in Skipr: het gaat om een duurzame zorgverlener-hulpvrager relatie. Er komen nu tal van organisaties met initiatieven voor ander beleid, bijvoorbeeld het manifest voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Zorg, het 10 punten plan van de NPCF, of het pamflet de Zorg geen Markt. Er zijn initiatieven zoals Compassion for Care, of de Alliantie3M. Waarschijnlijk zijn er nog veel meer soortgelijke initiatieven, waarvan ik het bestaan niet ken.

Het gaat niet om dagdromen, maar om concrete oplossingen. Het wordt nu tijd om die krachten te kanaliseren en te verbinden en de politiek een antwoord te geven op de eenzijdige kostendiscussie. De partijen – van zeer verschillende pluimage – die er toe doen in de woningmarkt, konden dit voorjaar gezamenlijk een toekomstvisie ontwikkelen op wonen. Dan moeten we dat toch ook kunnen in de gezondheidszorg?

Uitwisselen

We moeten op weg naar een gezonde zorg en zorgen dat politici naar ons luisteren. Op 10 oktober vindt het congres ‘Gezonde zorg’ in Rotterdam plaats, waarin verschillende partijen van zich laten horen. Hier is ruimte voor koplopers om zich met elkaar te verbinden en parallelle initiatieven bij elkaar te brengen. Wie neemt het voortouw in de zorg van morgen?

Jaap Koot

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

5 oktober 2012

Een (terechte) keuze voor uitkomstfinanciering betekent een keuze voor concurrentie tussen zorgaanbieders. Dus de discussie wel of geen marktwerking - wat overigens ook bestaat uit concurrentie tussen (semi)private zorgverzekeraars en privatisering van zorginstellingen, welke losstaan van concurrentie tussen zorgaanbieders -- is onvermijdelijk.

Toch meen ik dat er aan de wens van dhr. Koot, een gezamenlijke toekomstvisie van de verschillende partijen, kan worden voldaan. Hij staat naar mijn mening beschreven op www.gezondezorg.org/samenvatting.php.

De visie bestaat uit de volgende hoofdpunten:
1. Het laten opgaan van de zorgverzekeraars in één, publieke zorgverzekeraar.
2. Het realiseren van gezonde concurrentie tussen zorgaanbieders op basis van gemeten zorgresultaten (nu is er geen concurrentie, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt).
3. Het omvormen van het eigen risico in redelijke eigen bijdragen voor alleen zelfverwezen zorg.
4. Het wel toelaten van nieuwe private zorginstellingen maar het niet privatiseren van bestaande publieke instellingen omdat dat niet nodig is.
5. Het niet invoeren van zorgsparen omdat jongeren dan dubbel zouden moeten betalen: voor hun eigen oude dag en voor de huidige ouderen, die geen tijd hebben gehad om te sparen.
6. Een veel beter preventiebeleid, vooral t.a.v. de metabole conditie. In tegenstelling tot wat het RIVM stelde levert dat wel een gezondere zorgfinancieringsbalans op.

Frank Conijn

5 oktober 2012

9. Goede, kosteneffectieve samenwerking tussen de eerste en tweede lijn, primair te realiseren middels betere afspraken over wie welke soort patiënten behandelt.

pRuiapLiXwEF

18 oktober 2012

Good morning Lieverds Gaat ie, want zo een ivretniew dus alweer niet zo veel tijd vandaag. Wat lief, jullie opbeurende woorden. @Scram, dank voor je schouders en je oor. I sure will @K, ja het is een zeer melancholisch gedicht, dat flikkeren van dat peertje in de wereld en je geliefde vasthouden totdat de hele wereld uit elkaar valt en dan is het langzaam voorbij. Dank K, voor je lieve woorden. @Jeg, vandaag weer verder. Schouders er onder, zo goed als het gaat. De ene dag beter dan de andere. Ik doe mijn best. Het allermooiste is om te delen, ik vind het zo fijn dat je er bent, het geeft me kracht. Is het goed gekomen met Scram? @Henk, ik zet door hoor, nog even goed ademhalen en daar gaat ie weer. Dank voor je steun. @Marijke, moge die dag er snel zijn, ik vind het zo lekker om te schrijven en een beetje te dromen. @Landheha, die dag is vandaag al een beetje begonnen hoor, jij en ik kunnen het verschilletje maken. Dag Lieverds, fijne dag, vandaag weer verder, laten we maar eens zien hoe dat gaat.

UEQVEdknWyFBgJgSWI

20 oktober 2012

7yARBv <a href="http://fymlckjhaznc.com/">fymlckjhaznc</a>

Top