BLOG

Het ongerijmde van innovatieve technologie

Het ongerijmde van innovatieve technologie

Valt innovatieve technologie in de zorg te rijmen met kostenbesparing of is het juist een kostendrijver? Dat was één van de vragen die onlangs tijdens het Toekomstforum van STG/Health Management Forum aan de orde kwam. Mijn antwoord –berijmd en wel- : meer innovatie graag en snel!

Alle rekenpartijen over zorgkosten zijn duidelijk: technologie is nu vooral een opjager!
We willen méér en beter, niet te stuiten door overheid, verzekeraar of zorgvrager.
De hamvraag voor een gezonde toekomst luidt: worden kosten met technologie lager?
Mijn antwoord is: maak substitutie naar 1e lijn en zelfmanagement de stuwende drager.

De focus moet kantelen van kosten naar baten, concludeerde het netwerkdiner van 16 april.
Effecten op zelfsturing, participatie en vermindering van zorg zijn echter nog pril.
Technologie zoals e-health is nu nog een add-on, gehypet door de laatste modegril.
Maar denk out of the box: disruptive innovation maakt het grote verschil.

Einstein zei dat problemen niet is op te lossen met dezelfde denkwijze die ze heeft veroorzaakt.
En: als je een probleem niet simpel kan uitleggen, dan heb je de kern nog niet goed geraakt.
Problemen genoeg, zoals productiegerichtheid, domeindenken en tijdens implementatie afgehaakt.
Hoe krijgen we kennisoverdracht, ketensamenwerking, zelfmanagement en e-health klaargemaakt?

STG Toekomstforum zoekt naar snellere ontwikkeling en toepassing van innovatieve technologie. Graaf door tot in de kern, bevraag de mythen van innovatie en vermijd verhullende terminologie.
Ontrafel de pathologie en onderliggende etiologie, ontwikkel een toekomstbestendige methodologie.
Innovatie redt levens, spaart kosten, verhoogt participatie en cocreatie, dat is geen kretologie!

Robbert Huijsman

Meepraten over innovatie?: www.linkedin.com/groups/Toekomstforum-Gezondheidszorg-2862418/about

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

17 oktober 2012

Laat de zorgverzekeraars maar eens duidelijk maken onder welke voorwaarden nieuwe technologie (een andere behandeling) wordt gefinancierd. Op dit moment kan het alleen binnen het bestaande budget van een zorgaanbieder, maar de nieuwe zorgvormen waar wij mee willen experimenteren leiden vooral tot kostenbesparing elders. En dan geven de zorgverzekeraars ineens niet thuis. Er valt niet eens te praten over het samen te komen tot een aanpak waarmee kan worden aangetoond dat onze nieuwe zorgvormen goedkoper zijn. Niets. En dat geldt niet alleen voor Achmea, dat geldt voor alle verzekeraars.

Anoniem

18 oktober 2012

@Anoniem: Hear hear!

Top