BLOG

Een nieuw business model voor de farmacie

Een nieuw business model voor de farmacie

Huub Schellekens is hoogleraar medische biotechnologie en hij geeft aan dat er meer dan ooit wordt geïnvesteerd in de farmaceutische industrie, maar dat er minder dan ooit uitkomt de laatste jaren. Weinig nieuwe medicijnen, erg dure nieuwe medicijnen die nauwelijks iets toevoegen aan wat er al is.

Ik herken dit zeer als het gaat om psychische stoornissen. De medicatie die er is, is niet curatief maar altijd palliatief: hooguit de symptomen worden minder, wat voor veel mensen natuurlijk belangrijke verlichting biedt. En de laatste jaren is er eigenlijk nauwelijks iets nieuws of interessants bijgekomen. De vraag wat de farmaceutische industrie nog bijdraagt aan de innovatie van de behandeling, lijkt terecht gesteld te kunnen worden.

Genezing en zorg

Deze industrie is opgekomen in een tijd waarin andere paradigma's golden dan nu. Waarin behandeling plaatsvond op basis van professionele autonomie en waarbij professionals de behandeling bepalen. Waarbij behandelinformatie in dossiers vastlag waar de patiënt geen toegang toe had. En waarbij informatie over ziekte en behandeling tot het domein van de professional behoorde. We zijn gaan beseffen dat behandeling een interactie is tussen de kennis en vaardigheden van de professional en de kennis, vaardigheden en gedragingen of leefstijl van de patiënt. De patiënt heeft meer mogelijkheden dan ooit om zich te informeren over een ziekte en kan zelf interveniëren door een leefstijl op te bouwen die genezing ondersteunt. Genezing en zorg is heel algemeen gesproken, voor 50 procent het resultaat van de medische interventie en voor 50 procent het resultaat van de inzet van de patiënt.

Farmaceuten crisis

De meeste farmaceutische bedrijven blijven overwegend in het oude model pillen vermarkten en verkopen. En maken dezelfde fout als de banken maakten en nog steeds maken door zich te richten op rendement op korte termijn zonder zorgvuldige beschouwing van de maatschappelijke waarde en functie. Zo komt na de banken crisis de farmaceuten crisis onvermijdelijk dichterbij.

Begeleiding en ondersteuning

Wat de patiënt vraagt is niet een pil, wat iemand met een chronische ziekte nodig heeft is niet een recept voor een medicijn waarbij de verwachtingen veel te hoog zijn, maar informatie en begeleiding bij het omgaan met die chronische ziekte waarbij een pil soms de naarste symptomen kan wegnemen, maar waarbij de patiënt toch vooral zelf zijn of haar weg moet zoeken. Een moderne farmaceut zou geen pillenfabrikant kunnen zijn maar een leverancier van integratieve disease management ondersteuning met een combinatie van slimme internet informatie, gedragsondersteuning, gezonde leefstijl bevordering, zaken die qua intensiteit in overeenstemming kunnen worden gebracht met het beloop van de ziekte. Dus in elke fase andere begeleiding en ondersteuning. Met aandacht voor comorbiditeit en voor het welbevinden van de patiënt. Als de farmaceutische industrie de missie zou oppakken: "Wij ondersteunen de burger met alle denkbare middelen die  nodig zijn in het voorkomen van een ziekte en in de omgang met een ziekte teneinde de kwaliteit van leven te maximaliseren", zou deze industrie zich anders ontwikkelen en ook in de toekomst een zeker bestaansrecht hebben. 

Jan Walburg

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Caroline de Pater

24 oktober 2012

Ik ben het helemaal met je eens: meer aandacht voor de interactie en opbouw gezonde leefstijl. Dit geldt uiteraard niet voor alle ziekten die je nu eenmaal kunnen treffen, maar wel voor veel, ook voor psychische aandoeningen. Verfrissend is de blik op de bijdrage die farmaceutische industrie hierin kan leveren. Ik ben benieuwd welke farmaceut de handschoen oppakt en ook bekijkt hoe hierin samengewerkt kan worden met patientenverenigingen. Ook van hen vergt dit immers inspanningen.

Anoniem

24 oktober 2012

Een nieuw business model gebaseerd op preventie waar geen enkele financier voor wil betalen? En directe reclame en verkoop aan mensen mag ook niet. Nou, als ik verlegen zit om een nieuw business model dan ga ik direct naar Vilans.

Maar eigenlijk is mijn kritiek op dit stuk fundamenteler. Voor de farmacie is Nederland niet relevant, anders dan al cash cow. Het investeringsbeleid is primair gericht op de VS.

Kijkend naar die markt, dan zie je concentratie van big pharma, en daardoor minder concurrentie. De big pharma zijn idd minder goed in staat om tot nieuwe uitvindingen gekomen en het management is zich gaan richten op het opkopen van start-ups met goede ideeen en het ontwikkelen van de zogenaamde me-too medicijnen (kopieen die net buiten het patent vallen). De omvang van de eigen research afdelingen en investeringen is dus gekrompen, in tegenstelling tot wat Walburg beweert.

Naast deze ontwikkelingen in de markt is er in deze fase indrustriebreed veel geinvesteerd in ontwikkelingen die zich nog niet hebben uitbetaald. Het echter mijn verwachting dat bv. de nieuwe ontwikkelingen die voortvloeien uit het genen- en stamcelonderzoek op termijn zullen leiden tot een revolutie van de medicijnen.


Top