BLOG

Ik ga door!

Ik ga door!

Wat een rare periode is het geweest. Eerst de hectiek van de campagne. Vervolgens de verkiezingsuitslag op 12 september, waardoor ik niet herkozen werd in de Tweede kamer. En nu, door het vertrek van Jolande Sap, keer ik alsnog terug.

Wel met een dubbel gevoel: wat er allemaal gebeurd is is vervelend. Anderzijds heb ik er ook enorm veel zin in. Want er staat enorm veel te gebeuren. Maandenlang heeft het politieke bedrijf stil gestaan en er is een formatie in volle gang. Een formatie tussen de partij van minister Schippers die de vrije markt onbeperkt haar gang wil laten gaan en de PvdA, die terug wil naar een systeem met wachtlijsten. Een partij die het eigen risico voor iedereen enorm wil verhogen en een partij die zegt dat niet te willen. Maar houdt de PvdA haar rug recht?

Prioriteiten

Naast het reageren op wat een eventueel PvdA-VVD-kabinet gaat doen op het gebied van zorg heeft GroenLinks ook haar eigen prioriteiten. Dat zijn in ieder geval de volgende zaken: versterking van de positie van mensen met een beperking en verbetering van het werken in de zorg.

Inclusieve samenleving

Tijdens de campagne hadden alle partijen mooie woorden over de inclusieve samenleving, over hoe iedereen mee moet kunnen doen ongeacht zijn of haar beperking. Maar jammer genoeg stond er in het herfstakkoord van PvdA en VVD geen woord over wat zij denken te gaan doen voor mensen met een beperking. De ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking is een kwestie van tekenen en aan het werk, maar wordt weer in de wachtkamer gezet. Ik blijf me inzetten voor een samenleving waarin mensen op alle aspecten van hun leven (werk, zorg, onderwijs, wonen) mee kunnen doen. Waar het niet uitmaakt of je in een rolstoel zit of niet. En waar gekeken wordt naar wat jij kunt en hoe dat van pas komt bij een bepaalde werkgever.

Eigen regie

Ook op het gebied van eigen regie in de zorg zal er veel te doen zijn onder een kabinet dat moet schipperen tussen het PvdA-adagium ‘wij weten wel wat goed voor u is’ en het VVD-motto ‘zoek het zelf maar uit’. GroenLinks heeft plannen om het persoonsgebonden budget uit te breiden. Wanneer we het over de overheveling van de begeleiding naar de gemeenten hebben, zal ik voorstellen dat in elke gemeente mensen kunnen kiezen voor het persoonsgebonden budget. En ook in de zorgverzekeringswet wil ik graag een pgb-mogelijkheid hebben. Mensen die goed weten hoe ze hun zorg willen organiseren moet je stimuleren!

Werken in de zorg

Met toenemende tekorten zijn mensen die met liefde in de zorg werken meer dan ooit nodig. Of het nou gaat om thuiszorgmedewerkers (wordt de huishoudelijke verzorging afgeschaft, zoals de VVD wil?), huisartsen (wordt er gesneden in het huisartsentarief zoals de PvdA in haar programma-doorrekening voorstelt) of om medisch specialisten (gaat hun opleiding ingekort worden?). Een nullijn is dan ook absoluut uit den boze. Ik was er erg trots op dat we in het Lenteakkoord de nullijn voor de zorg uit het Catshuisoverleg geschrapt hadden. Voor de komende periode moeten we niet alleen zorgen dat er genoeg mensen zijn, maar ook mensen die hun werk met plezier kunnen doen. Ook daar ga ik me voor inzetten.

Ik ga door

En dan zijn er nog allerlei andere zaken: komt er wel of geen winstuitkering in de zorg, wordt het burgerinitiatief Uit Vrije Wil nu echt omgezet in wetgeving en komt de vergoeding voor tolken in de zorg terug? Ik ga door met wat ik al deed: me met hart en ziel inzetten voor toegankelijke, betaalbare zorg, ook op de lange termijn. Ik heb er zin in!

Linda Voortman

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top