BLOG

Martin van Rijn staat voor ministeriële krachtproef

Martin van Rijn staat voor ministeriële krachtproef

Staatssecretaris in spe Martin van Rijn staat voor een krachtproef. Als hij volgende week inderdaad de tweede bewindspersoon op het ministerie van Volksgezondheid wordt, naast minister Edith Schippers, liggen de ingewikkelde dossiers daar hoog opgetast.

Acute migraine

De langdurige zorg herverkavelen, hoe pak je dat aan? Hoe knip je de geestelijke gezondheidszorg uit de AWBZ en plak je deze in de Zorgverzekeringswet? Hoe migreer je functies uit de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning? Hoe maak gemeenten verantwoordelijk voor zorg? En hoe voorkom je bij al die bestuurlijke en stelseldrukte dat de allerkwetsbaarsten in de samenleving, die  een leven lang zijn aangewezen op intensieve zorg en ondersteuning , tussen de wielen belanden?  

Drie decentralisaties

We zwijgen nog even over de mappen onder het verlaten bureau van zijn voorgangster. Daar slingert de decentralisatie van de jeugdzorg, bovenop de map AWBZ-begeleiding naar de Wmo en de Wet werken naar vermogen. Bewindslieden hebben vanwege minder ingewikkelde puzzels hun departement kreunend verlaten met acute migraine.

Brein achter Zorgverzekeringswet

Nu heeft Martin Van Rijn eerder voor hete vuren gestaan. Als hoogste ambtenaar van VWS was hij een jaar of zes, zeven geleden de stille kracht achter de grootste stelselwijziging in de Volksgezondheid sinds mensenheugenis. Minister Hans Hoogervorst was weliswaar als minister verantwoordelijk voor de invoering van de Zorgverzekeringswet, topambtenaar Martin van Rijn verleende de VVD-bewindsman stevige rugdekking als het organisatorische brein achter en de manager van de stelselwijziging.

Bestuurlijke mannetjesputter

Nu ziet het er naar uit dat Van Rijn zeer binnenkort – na een periode van enkele jaren als CEO van PGGM – terugkeert op het departement. De zorg zelf en het ministerie van VWS: het is een wereld die hij kent als zijn broekzak. Welbeschouwd keert Van Rijn niet terug: getuige zijn talrijke nevenfuncties, bijvoorbeeld die van voorzitter van raad van toezicht van zorgconglomeraat Espria is hij nooit weggeweest. En getuige alle vier de edities van de Skipr 99 is hij de afgelopen jaren een van de meest invloedrijke beslissers in de zorg gebleven. Dat verandert want zijn nevenfuncties zal hij er tijdelijk aan moeten geven zolang hij bewindspersoon is en bewindspersonen komen niet op de lijst voor.

Niet om het een of ander, maar als ik één bestuurder ken die in staat lijkt om de puzzel van de langdurige zorg op te lossen, om de vereiste tour de force op weloverwogen, beheerste wijze te volbrengen, is het de bestuurlijke mannetjesputter Martin van Rijn. 

Ruud Koolen, hoofdredacteur Skipr

Download het regeerakkoord hier (PDF). De zorgparagraaf staat op pagina 21 t/m 26.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

30 oktober 2012

De taken die de nieuwe staatssecretaris wachten zijn inderdaad moeilijk en zwaar te noemen. En gegeven dat hij er in salaris flink op achteruit zal gaan verdient hij respect voor het aanvaarden van de klus.

Maar tenzij ik me vergis mag er niet vergeten worden dat Van Rijn medeverantwoordelijk is voor een van de meest kostbare mislukkingen in de Nederlandse zorg: de invoering van verrichtingsfinanciering in 2001 en het grote gebrek aan verbetering daarvan door de latere invoering van de DBc's (in 2005). Verrichtingsfinanciering nodigt uit tot het doen van verrichtingen die onnodig (duur) zijn.

Hopelijk blijven de Tweede Kamer-fracties van de VVD en PvdA goed bij de les en maken ze hun eigen afwegingen.

Top