BLOG

De zeven voordelen van mHealth

De zeven voordelen van mHealth

Volgens het Amerikaanse bureau Flurry zijn Apple en Android smartphones en tablets de snelst geadopteerde technische apparaten in de geschiedenis. Sneller dan bijvoorbeeld de tv, computer of internet. Waarom gaat de smartphone de komende jaren Zorg en Welzijn veroveren? De zeven voordelen van mobile health op een rij.

1. Betere toegang tot zorg & welzijn

Mensen hebben een mobiel bijna altijd bij zich. Daardoor kunnen ze op elk moment van de dag contact opnemen met een instelling om een afspraak te maken, om hun behandelaar te spreken of om via internet een dagboek bij te houden. In plaats van een keer in de drie weken langskomen om over problemen te praten kunnen mensen 24 uur per dag toegang krijgen tot zorg & welzijndiensten.

2. Notificaties op maat

De mobiel kan mensen eraan herinneren om medicijnen in te nemen, hun stemming in te voeren of een eetdagboek bij te houden. Reminders herinneren mensen aan hun gestelde doelen en motiveren om iets te doen, of juist te laten. Met alle informatie die er in een smartphone zit, zullen contextgevoelige reminders steeds vaker ingezet worden.

3. Betrouwbaardere gegevens

Een arts, therapeut of maatschappelijk werker vraagt vaak ‘hoe gaat het met je sinds onze vorige afspraak?’. Onderzoek laat zien dat cliënten dan vaak een onvolledig beeld geven. Bepaalde grote gebeurtenissen overschaduwen vele kleine, die ook relevant zijn. Het real-world, real-time meten levert veel betrouwbaardere gegevens op. De smartphone kan bijvoorbeeld bijhouden hoeveel iemand bewogen heeft en op welke dagen. Door cliënten dagelijks via een reminder te vragen hoe ze zich voelen en hoe sociaal actief ze zijn krijgen cliënt en behandelaar een goed beeld van hoe het echt met iemand gaat. Het Europese project Itareps maakt hier bijvoorbeeld gebruik van, waardoor er zestig procent minder opnames waren van mensen die lijden aan schizofrenie.

4. Eenvoudige en snelle transfer van data naar betrokkenen

Gegevens die automatisch worden bijgehouden of door mensen worden ingevoerd in hun smartphone worden direct verspreid naar relevante actoren, zoals arts of ouders. Zo is er altijd een actueel beeld beschikbaar.

5. Just-in-time en just-in-place aanleren en uitoefenen van nieuw gedrag.

Op basis van de ingevoerde gegevens krijgen cliënten in-the-moment support. Als ze hebben aangegeven dat ze zich down voelen worden automatisch modules aangeboden die eerder goed gewerkt hebben bij deze client. mHealth kan de transfer van aangeleerde vaardigheden naar de echte wereld sterk vereenvoudigen.

6. Gemak

mHealth biedt bij de juiste implementatiewijze gemak voor alle betrokkenen. Het invoeren van gegevens gaat met een paar drukken op het scherm en sommige zaken worden al automatisch bijgehouden door de smartphone zelf. Patiënten hoeven daarnaast niet onnodig naar een instelling gaan als het goed met ze gaat.

7. Kostenbesparing

Eenvoudigere taken worden geautomatiseerd. Behandelaars worden alleen nog ingezet bij die activiteiten waar ze echt meerwaarde bieden. Omdat cliënten meer zelf doen en minder routine afspraken nodig hebben nemen de kosten per behandeling af.

Bovenstaande voordelen zijn alleen te behalen als mHealth op de juiste wijze ontwikkeld en geïmplementeerd wordt. Daarover hoort u meer op het congres Online Hulp op donderdag 1 november.

Frank Schalken

Op 1 november 2012 spreekt Schalken op het Congres Online Hulp 2012 over ‘Mobile health: klein scherm, groot effect?’.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top