BLOG

Klink komt op zwarte lijst

Klink gaat een zwarte lijst aanleggen van dokters die het niet goed doen. Ben je laks, onzorgvuldig en onwetenschappelijk én word je betrapt, word je onverwijld aan de schandpaal genageld. Sympathiek plan zou je denken. Beunhazen horen in de zorg niet thuis. Maar om direct met de deur in huis te vallen: dit plan is een slecht plan. Die lijst is me veel te beperkt. Iedereen die in of voor de zorg werkt én slecht werk aflevert, zou erop moeten.

Onzingeneeskunde

Laten we beginnen met alle dokters in het reguliere circuit, die nog steeds flirten met homeopathie en met al die andere ‘geneeswijzen’ met een niveau van Lourdeswater. Zulke mensen baseren zich op onzingeneeskunde en bieden willens en wetens niet de zorg, die op de best mogelijke kennis is gebaseerd: de wetenschappelijke. Voor bijgeloof is er geen plaats in de volksgezondheid.

Leugenachtige ziekenhuizen

Ook leugenachtige ziekenhuizen die verdoezelen dat ze onzingeneeskunde, zoals aromatherapie en acupunctuur, in hun pakket hebben zoals het Slotervaartziekenhuis en dit onder het mom van integrale geneeskunde verkopen mogen wat mij betreft in de speciale categorie ‘leugenaars’ worden opgenomen. Zwart is alles wat niet evidence-based is of in principe kan worden.

Kwakzalvers

Dan moeten natuurlijk ook alle kwakzalvers uit het alternatieve circuit met naam en foto op de lijst. Gelukkig wordt er inmiddels flink opgetreden tegen Jomandeuze types, die met instralingen, papjes, en geesten werken. Het kan nog wel een tandje zwaarder. Een samenleving heeft immers het recht op de beste wetenschappelijke kennis en heeft ook de plicht, die te gebruiken. Daar horen healings, oneindig verdunde watertjes, positief denken, engelen raadplegen niet bij. Het zal een lange zwarte lijst  worden, vrees ik.

Brothers in crime

Ook de verzekeringsmaatschappijen, die onzingeneeskunde verzekeren moeten op de zwarte lijst. En bovenaan. Want meer nog dan anderen hebben zij de plicht om alleen die geneeswijzen mogelijk te maken die wetenschappelijk getoetst zijn. De markt vraagt erom, horen je die brothers-in-crime leuteren. Ik zou zeggen:  als de markt om leugenachtige geneeskunde vraagt, heb je een opvoedkundige taak en geen faciliterende.

Prietpraatmanagement

Laten we dan ook alle managers en bestuurders op de lijst zetten, die bedrijfsastrologen, NLP-adviseurs en spirituele coaches inhuren om hun organisatie aan de praat te houden. Geen waarzeggerij en wichelarij met personeel. Geen pseudo-wetenschappelijke prietpraat met Ennegrammen. Stop de bos-enheidedagen waarin geld verstookt wordt met het zoeken naar je diepere ziel of kern, die er toch niet is. Je werk doen, goed en wetenschappelijk is meer dan genoeg. Prietpraatmanagers wacht de roe!

Kwakzalvende kerken

En dan Klink zelf. Wat doen we met hem, ook op de lijst zetten?
De man weigerde in eerste instantie onderzoek te doen naar idiote gebedsgenezingen van aids en HIV in Amsterdam. Godsdienstvrijheid is het hoogste goed, heette dat. Het is toch een gotspe: een minister van Volksgezondheid voor wie religie belangrijker is dan een wetenschappelijke geneeskunde.

Toelating religieuze genezingen door kerken

Pas onder grote politiek druk heeft hij toegezegd een onderzoek te laten doen, een halfslachtig onderzoek. De inspectie moet kijken of die kwakzalvende kerken de mensen de toegang tot de echte geneeskunde niet inperken. Let op de opdracht. Deze is niet de kerken aan de schandpaal nagelen, ze niet verbieden nog langer onzinpraktijken toe te passen, niet het Openbaar Ministerie aanmoedigen een aanklacht in te dienen vanwege dwaze, godsdienstige “genezingen”. Nee , de opdracht laat religieuze genezingen van kerken toe zolang deze de toegang tot de reguliere geneeskunde maar niet beletten.

Klink als eerste op zwarte lijst

Zo blijft religie met dit christelijke kabinet en deze christelijke minister van Volksgezondheid een vrijbrief voor onfrisse geneeskundige praktijken. Klink mag, nee moet als eerste op zijn eigen zwarte lijst komen te staan.

Joep Schrijvers

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

5 juni 2009

Tip: lees 'Het Veld' van McTaggart

Top