BLOG

Wijkverpleegkundige: eenzame duizendpoot of spil in de zorg?

Wijkverpleegkundige: eenzame duizendpoot of spil in de zorg?

De wijkverpleegkundige staat weer volop in het nieuws. Het regeerakkoord belooft 250 euro miljoen vrij te maken voor de wijkverpleging. En op 6 november overhandigde de beroepsvereniging V&VN officieel het ‘Expertisegebied wijkverpleegkundige’, het nieuwe beroepsprofiel voor de wijkverpleegkundige.

Het is een mooi document, waarin een heldere basis gelegd wordt voor de herpositionering en professionalisering van de wijkverpleegkundige als generalist. Voor iedereen is duidelijk wat ze van de wijkverpleegkundige kunnen verwachten en waarvoor zij ingezet kan worden.

Voor zorgondernemers betekent het profiel ook een goede basis voor werving- en stagebeleid en voor de ontwikkeling van standaarden. Daarnaast is ze poortwachter voor de care: ze zorgt dat mensen niet onnodig een beroep hoeven doen op de zorg.

Langer thuis

De functie van de wijkverpleging als geheel wordt steeds belangrijker naarmate meer mensen langer thuis blijven wonen. Dat het kabinet Rutte II extra middelen uittrekt voor de wijkverpleegkundige is dus positief. Het is dan ook des te vreemder dat in het regeerakkoord plannen staan voor forse bezuinigingen op de zorg thuis: op de huishoudelijke hulp en de begeleiding en persoonlijke verzorging. ActiZ ziet de investering in de wijkverpleegkundige als een positief punt. Maar die investering blijkt van zeer beperkte waarde als zij vervolgens geen ondersteuning krijgt van de thuiszorg.

Natuurlijk heeft zij een rol in preventie:  voorkomen dat mensen (meer) zorg nodig hebben. Maar vaker nog blijkt dat een wijkverpleegkundige samen met een wijkbewoner tot de conclusie komt dat met een beetje professionele steun, deze wijkbewoner het nog een hele tijd in zijn eigen huis uit kan houden. Bijvoorbeeld met iemand die het huis komt schoonmaken. Of door dagbesteding te regelen voor een dementerende man, zodat zijn vrouw ontlast wordt.

Wijkverpleegkundige als duizendpoot?

Het regeerakkoord stelt nu voor een groot deel van die hulp en steun weg te bezuinigen: huishoudelijke hulp wordt een ‘maatwerkvoorziening’ voor mensen met een klein inkomen en dagbesteding verdwijnt nagenoeg. Moet dat de wijkverpleegkundige het dan gaan doen? Zonder ondersteuning, zal het gevolg zijn dat de persoon die zijn huis niet meer schoon houdt volledig vervuilt, ziek wordt en in het ziekenhuis terecht komt. De echtgenote van de dementerende man die niet meer naar de dagbesteding kan zal instorten, zodat beide sneller dan nodig is in een verpleeghuis belanden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van dit kabinet.

Spil

De wijkverpleegkundige is geen duizendpoot die alles moet doen, maar een spin in het web of de spil in de zorg en in de wijk. Zij verbindt en organiseert dat een wijkbewoner de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft. Die hulp  moet er dan wel zijn.

Aad Koster
Directeur van ActiZ, organisatie van zorgondernemers

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Kunst

8 november 2012

Beste Aad,

De wijkverpleegkundige als Spin in het web is een titel van een document van de toenmalige beroepsvereniging van wijkverpleegkundigen, de LVW. Het document dateert uit 2002. Tien jaar later is er een nieuw profiel dat wat mij betreft laat zien dat de tijd voor de wijkverpleegkundige heeft stilgestaan. Ze heeft haar werk gedaan, bevlogen en vol empathie...Absoluut bewonderenswaardig.
Het speelveld eerstelijnsgezondheidszorg is een integrale zorgketen van professionals. daar past zij binnen, dus hoezo is haar een eenzaam leven met 1000 poten beschoren?
Ook andere beroepsbeoefenaren kennen eenzelfde 1000 poten context omdat zij zaken signaleren die raakvlakken hebben met het domein dat de wijkverpleegkundige bewandelt. Laten we het daarom maar omdraaien: het domein de klant in de wijk, de buurt, de gemeente, dorp of stad heeft (zelf)zorgbehoeftes en zal, voldoende geinformeerd en gesteund die zorg inroepen die hij/zij wenst.

Voor de wijkverpleegkundige is het van belang het eigen ondernemerschap binnen de eerstelijnszorg goed te bewaken want haar plek kan zomaar weer worden opgesplitst in bijvoorbeeld GGZ wijkverpleegkundige, de spv-verpleegkundige, de schuldsaneringsverpleegkundige, de verslavingsverpleegkundige, de generiek verpleegkundige, de JGZ CJG verpleegkundige, Gezinsverpleegkundige, familieverpleegkundige of buurtverpleegkundige.

Laten we de wijkverpleegkundige vooral positioneren als een taakvolwassen lid van een eerstelijnszorgteam. een wijkverpleegkundige die in staat is zelf de VV-zorginkoop te regelen voor haar buurt of wijk, al dan niet aangestuurd door een directeur/RvT van een gezondheidscentrum.
Pas dan zal haar bestaansrecht geborgd kunnen worden en kan zij haar rol passend bij de levensloopfasen van een wijk/buurt/stadsbewoner waarmaken. Vol passie en empathie, vakvaardig en ondernemend.

Anoniem

8 november 2012

http://www.zonmw.nl/nl/publicaties/detail/publicatie-de-wijkzuster-terug-een-kanteling-in-denken-en-doen/?no_cache=1&utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+ZonMw%2FPublicaties+%28ZonMw+Publicaties%29

Anoniem

9 november 2012

Ben ook benieuwd hoe het 24uurs toezicht straks geregeld gaat worden voor de mensen met ZZP 3 en 4. Met name voor die mensen die zelf geen hulp in kunnen roepen omdat daartoe het inzicht ontbreekt.

Sinel

9 november 2012

Geen zorgondernemers,die tuigen haar weer op met allerlei managmentspeeltjes.
Gewoon bij de gemeente onder de wethouder van welzijn .Dan is ze geen eenzame spil maar een onderdeel van een team met huisarts en maatschappelijk werk. en de gemeente.

Top