BLOG

Functie wijkverpleegkundige is kraakhelder

Functie wijkverpleegkundige is kraakhelder

Zijn de compenties van de wijkverpleegkundige duidelijk genoeg? Vraag het de beroepsgroep zelf en het antwoord is volmondig ja. Ook patiënten, huisartsen en werkgevers prijzen de duidelijkheid.

Toch kopt Skipr: ‘onduidelijkheid over taken wijkverpleegkundige’.

Nog vorige week presenteerde V&VN Eerstelijnsverpleegkundigen het nieuwe Expertisegebied wijkverpleegkundige. Met grote instemming van de werkgevers (ActiZ), huisartsen (LHV/NHG), patiënten (NPCF) en zorgverzekeraars (ZN): ‘een goede zaak dat alle betrokken partijen weten wat van de wijkverpleegkundige verwacht kan worden en waarvoor ze ingezet kan worden’.

Zorgverlener

Het Expertisegebied is dan ook een prachtig concrete uitwerking van het profiel van de HBO-verpleegkundige, zoals in het op 8 maart verschenen rapport V&V2020-Leren van de  toekomst beschreven. Het beschrijft de centrale rol van de wijkverpleegkundige: die van zorgverlener. Dat is en blijft de kern van haar vak. Daarnaast heeft de wijkverpleegkundige een aantal andere, daaraan ondersteunende rollen.

Het indiceren van zorg -waaronder het stellen van de verpleegkundige diagnose en vaststellen welke interventies nodig zijn- is al van oudsher een taak van álle verpleegkundigen. En valt dus ook onder de competenties van wijkverpleegkundigen. Daarnaast werken wijkverpleegkundigen samen met collega’s uit de eigen organisatie, met collega’s uit de wijk, andere disciplines, vrijwilligers en mantelzorgers. Coördineren van de zorg en het voeren van de regie zijn daarmee ook belangrijke taken van de wijkverpleegkundige.

Zichtbare schakel

Die inzet van de wijkverpleegkundige werpt vruchten af. De bevindingen van onderzoeker Egbert Van der Meer naar het project Zichtbare Schakel bevestigen wat wij al wisten: de herintroductie van de wijkverpleegkundige is goed voor de staatskas. De berekeningen van BMC komen uit op een besparing van achttienduizend euro per jaar per wijkverpleegkundige. Van der Meer koppelt daaraan zijn eigen mening dat de wijkverpleegkundige alleen nog moet indiceren en coördineren. Dat druist in tegen de essentie van de rol van de wijkverpleegkundige, waarin indicatie en zorgtaken juist onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ik geef Jos de Blok gelijk dat de patiënt continuïteit van een vertrouwde zorgverlener wil, die alle aspecten van het vak beheerst.

Grote plannen

De nieuwe regering heeft grote plannen met de zorg in de buurt en investeert in de wijkverpleegkundige. Dat biedt kansen, waarvoor het nieuwe Expertisegebied een prima basis biedt. Wijkverpleegkundigen, patiënten, huisartsen en werkgevers zijn het daarover roerend met elkaar eens.

Onduidelijk? Nee dus.

Henk Bakker
voorzitter V&VN

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top