BLOG

Ouderenzorg: opknippen of samenbrengen?

Ouderenzorg: opknippen of samenbrengen?

Het regeerakkoord heeft een fikse bezuiniging voor de ouderenzorg in petto. Maar niet alleen dat: ook wordt de ouderenzorg compleet uit elkaar getrokken.

Wonen wordt zelf huren; welzijn, begeleiding en verzorging gaan naar de gemeente en verpleging gaat naar de eerstelijnszorg. Natuurlijk, Nederland heeft de mooiste maar ook de duurste ouderenzorg ter wereld, en ook senioren geven al lang aan dat ze het liefst zo lang mogelijk thuis willen blijven. Dat rechtvaardigt een transitie, maar gaan we de ouderenzorg dan opknippen of juist samenbrengen?

Ouderenzorg bijeen brengen

Er zijn goede redenen om de ouderenzorg bij elkaar te houden. In de eerste plaats inhoudelijk: senioren willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en scheiden van wonen en zorg prikkelt om de woonkwaliteit te verbeteren. Maar zeker als het gaat om zwaardere zorgvraag is het wenselijk dat wonen, zorg en welzijn op een aantrekkelijke, veilige en vooral ook betaalbare manier bij elkaar kunnen worden gebracht. Geclusterd wonen zal dan aantrekkelijker worden gelet op de directe beschikbaarheid van voorzieningen en de mogelijkheden voor activiteiten en ontmoeting.

Financieel en organisatorisch

In de tweede plaats financieel en organisatorisch. De bezuinigingen op de ouderenzorg zullen alle betrokken partijen zwaar onder druk zetten, zeker omdat de verwachtingen van senioren niet zullen afnemen. Gemeentes zullen een zware dobber hebben om aan deze verwachtingen te voldoen nu ze behalve voor huishoudelijke zorg en woningaanpassingen ook verantwoordelijk worden voor begeleiding en vooral voor verzorging. Zorgaanbieders en woningcorporaties moeten zich voorbereiden op krimp en impairment, terwijl ze hun traditionele dienstverlening waaronder huishoudelijke zorg, dagactiviteiten en restaurants in korte tijd moeten ombouwen naar private arrangementen.

Zelfstandigheid

Senioren zullen al flink moeten wennen om in de toekomst ook bij zwaardere zorgvragen alles zelfstandig te moeten regelen en af te rekenen. Ook in dat opzicht is het van steeds groter belang om betaalbare arrangementen van wonen, zorg en welzijn in stand te houden. Gemeentes en maatschappelijke organisaties zullen bij voorkeur intensief moeten samenwerken om deze betaalbare arrangementen in stand te kunnen houden en onnodige kapitaalvernietiging te voorkomen. Een voorheen intramuraal verzorgingshuis verdient het om een kans te krijgen de appartementen tegen aanvaardbare condities te verhuren en het restaurant met gemeentesteun in te zetten voor begeleiding, ontmoeting en inloop.

Regio

Als we op regionale schaal willen samenwerken om wonen, zorg en welzijn betaalbaar te houden zullen gemeentes en maatschappelijke organisaties met elkaar aan de slag moeten om gezamenlijk plannen te maken voor wijken om voorzieningen op pantoffelafstand bereikbaar te houden voor senioren. Ook zullen zorgaanbieders onderling intensiever samen moeten kunnen werken om verzorging en verpleging op elkaar afgestemd te kunnen houden. Dat vereist afstand nemen van marktwerking en denken aan vormen van regionale pooling van middelen uit verschillende financieringsstromen. En wat als dat allemaal niet zou kunnen op lukken? Kijk dan eens in landen als Engeland, Duitsland of de Verenigde Staten, waar senioren die onvoldoende middelen hebben om private voorzieningen te betalen noodgedwongen en onderverzorgd te lang thuis blijven wonen.

Guus Bannenberg
Voorzitter Corona Wonen

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Jansen

20 november 2012

Dit artikel raakt zeer goed de kern van alles wat er op de senioren van nu en die van de toekomst afkomt.

Gezien de demografische cijfers zal er, ondanks dit overheidsbeleid, een groeiende groep senioren behoefte hebben aan een veilige woonomgeving waar men elkaar inderdaad 'op pantoffelafstand' kan ontmoeten. De overheid wil dit niet meer solidair en collectief financieren.

Om betaalbare voorzieningen in de wijk of in het dorp te behouden zullen we dus creatief en buiten het bestaande systeem met elkaar aan de slag moeten gaan.

Als deelnemer van Corona Wonen dragen wij hier graag ons steentje aan bij!

Angela Jansen
DrieGasthuizenGroep


Fennema

20 november 2012

Samenbrengen & bruggen bouwen. De immense opgave die er ligt is om tegen de stroom in écht samen te werken, om beter in de belangen en behoeften van ouderen te kunnen voorzien. Dat betekent dat ook het eigen belang van organisaties en overheden onder het gezamenlijk belang van ouderen moet komen te staan. En dus, helemaal eens met Angela Jansen, actie, creatief aan de slag buiten het bestaande systeem!
Frederike Fennema
Dames van Wanten

Stevens

22 november 2012

Hallo Guus, je bent nog steeds actief en op de barricaden... goed om dat te zien gebeuren. De organisatie waar ik betrokken ben (bij de CR) is bezig met nieuwbouw en wil daar huur en VPT combineren. Een knelpunt is met name hoe de gezamenlijke ruimte(n) te organiseren en financieren. Mee bekend, suggesties, contacten hierover?

Wolterink

25 november 2012

Hoi Guus, doe ji het op regionale schaal rondom den Bosch, doe ik het rondom Bergen (NH)

Top