BLOG

IGZ: open tijdens de verbouwing

IGZ: open tijdens de verbouwing

Vorig weekend heb ik gefascineerd het interview met de directeur van het Ruwaard van Putten ziekenhuis in één van de landelijke dagbladen gelezen. Hij was twee weken baas van dit ziekenhuis. Hij gaf aan zich ‘kapot’ geschrokken te zijn van de bevindingen in zijn eigen ziekenhuis.

De IGZ sloot de afdeling cardiologie van het ziekenhuis, schorste de cardiologen voorlopig en stelde het ziekenhuis onder verscherpt toezicht. In dezelfde week sloot de IGZ ook al de privékliniek Laser Surgery in Haarlem, omdat er acuut gevaar was voor de veiligheid en gezondheid van patiënten.

Deze twee gevallen laten zien hoe belangrijk het werk van de IGZ is. De IGZ is het sluitstuk van de gezondheidszorg. De primaire verantwoordelijkheid voor een goede en veilige gezondheidszorg ligt natuurlijk eerst bij de zorgaanbieders, de fabrikanten van geneesmiddelen en de individuele beroepsbeoefenaars. De inspectie voert het toezicht hierop vanuit de gedachte “high trust, high penalty”. Maar als het sluitstuk van de gezondheidszorg niet goed werkt, dan blijven gevaarlijke situaties in de gezondheidszorg bestaan zoals het onnodig overlijden van patiënten en het aanblijven van slecht functionerende artsen.

De conclusies uit de evaluatierapporten van de IGZ die afgelopen week werden gepubliceerd, liegen er niet om. Er is te weinig aandacht voor klachten van patiënten, een slechte organisatie van werkprocessen, weinig sturing van de leiding op dossiers en onduidelijkheid over de rol van de IGZ.

Meldpunt klachten

Naast de kritiek, zijn de aanbevelingen in de rapporten ook omvangrijk. De inspectie moet een actievere rol aannemen tegenover klagende patiënten. De klachten moeten als kans voor de inspectie gezien worden en niet als een bedreiging van de dagelijkse werkzaamheden. De inspecteur moet bovendien meer achter zijn bureau vandaan komen. Dat vergt een cultuuromslag, andere werkwijzen, meer capaciteit en een betere inrichting van de organisatie.

Concrete aanbevelingen

De koers kan snel worden uitgezet, omdat de aanbevelingen concreet zijn. De minister gaf ook aan de aanbevelingen waardevol te vinden. Alleen de uitvoering en de realisatie van de aanbevelingen worden naar mijn mening wel een huzarenstuk. De inspectie zal tijdens de verbouwing namelijk open moeten blijven. Het gevaar is, dat de inspectie met alle organisatieperikelen naar binnen gekeerd raakt. Dat kan tot een verslechtering van het toezicht leiden. De nieuwe inspecteur wacht dan ook een zware klus.

Vaart achter veranderingen

Het is wel noodzakelijk dat de inspectie vaart achter de veranderingen zet. De inspectie moet een organisatie zijn die complimenten en klappen uitdeelt. Zij prijzen zorg die goed is en sanctioneren of sturen bij, daar waar nodig is. Daarmee heeft de inspectie een belangrijke rol bij het verbeteren van de zorg. En zo lang sommige bestuurders zich ten onrechte nog niet kapot schrikken van de situatie in hun eigen zorginstelling, is een sterke en daadkrachtige inspectie letterlijk van levensbelang.

Hanke Bruins Slot
Tweede Kamerlid voor het CDA
@BruinsSlotCDA

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

28 november 2012

Het is voor mij onbegrijpelijk dat een politicus uit de oppositie akkoord gaat met sterk politiek gemotiveerde onderzoekrapporten naar het functioneren van IGZ. Ik denk dat alle buitenstaanders het eens zijn dat de politiek de oorzaak is van de problemen bij IGZ en onderzoekers kregen niet de ruimte om de rol van de politieke aansturing te bekijken.

Om kort te gaan, het IGZ is niet onafhankelijk (zowel geld als posities worden door de politieke brooddame bepaald), het IGZ legt geen verantwoording af aan de wetenschap, professionals, of samenleving. De onduidelijkheid over de rol van IGZ wordt door politici gekoesterd, maar is een gruwel voor de betrokkenen. Door het slechte functioneren van IGZ gaan er jaarlijks duizenden mensen meer dood dan nodig en lijden tienduizenden blijvende gezondheidsschade. Zelf medische professionals zijn van mening dat het huidige toezicht wegens gebrek aan kwaliteit voor veel ellende verantwoordelijk is. En dat lag heus niet alleen aan de slechte interne aansturing.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

29 november 2012

Goeie analyse, maar ik begrijp niet waarom het realiseren van de aanbevelingen een huzarenstuk moet zijn. We hebben het hier niet over hogere wiskundige vraagstukken.

Top