BLOG

Dollartekens door keten-DBC’s

Op dit moment wordt de functionele bekostiging van de eerstelijnszorg bij hartfalen, diabetes, COPD en cardiovasculair management besproken. Het zijn de eerste vier zogenaamde keten-DBC’s. Die bekostiging ligt gevoelig, want ja, wie gaat dit nu regelen? Er moet een soort hoofdaannemer komen die de zorgopdracht aanneemt, de werkzaamheden toebedeelt, en de vergoedingen regelt. Er moet ook een regisseur komen omdat we anders door de bomen het bos niet meer zien, althans de patiënt niet.

Huisartsen klaren de klus

Huisartsen zeggen dat zij de klus wel klaren. Zowel het hoofdaannemerschap als de regie, want dat doen ze nu ook al tenslotte. Maar, is dit wel altijd zo? En als het zo is, moeten we dit dan zo laten? En, hoe is de patiënt het beste af?

De beste zorg, de beste prijs

Is het niet veel beter, maar ook transparanter, om het hoofdaannemerschap elders te beleggen? Het gaat hier tenslotte over een tijdrovende, administratieve taak. Bovendien mag je van een hoofdaannemer verwachten dat hij of zij in het belang van de patiënt de beste zorg door de beste professional voor de beste prijs aanbesteedt. Zo’n hoofdaannemer kan in mijn ogen iedereen zijn, als de betreffende persoon maar op de hoogte is van de mogelijkheden zodat de beste keuzes gemaakt kunnen worden. Het is toch verspilling om dure professionals als huisartsen te belasten met deze taak? Bovendien moet voorkomen worden dat persoonlijke belangen, van welke aard dan ook, van invloed zijn op de verdeling van de ketenonderdelen.

De kracht van de verpleegkundige

En de regie dan? Is het niet veel logischer dat de regie wordt gevoerd door de professional die het dichtst bij de patiënt staat? Het is voor de patiënt ontzettend belangrijk dat er goed wordt afgestemd en dat alle activiteiten door de juiste professionals in de juiste volgorde worden uitgevoerd. Bij uitstek een taak voor de verpleegkundige of de verpleegkundig specialist dus. Als geen ander zijn zij bedreven in coördinatie en regie. Bovendien zijn zij degenen die, als het gaat over bovengenoemde keten-DBC’s, het dichtst bij de patiënt staan en deze het meest zien en spreken. Ik kan me goed voorstellen dat ook de patiënt een rol krijgt als het gaat over regie. Wat zou er mooier zijn dan het natuurlijke partnerschap tussen patiënt en verpleegkundige op deze punten te erkennen en te verzilveren?

Tijd voor patiënt

Veel zorgprofessionals hebben het gevoel dat zij te weinig bezig kunnen zijn met de patiënt. Ze hebben genoeg van al die administratie, daarvoor hebben ze het vak niet gekozen. Dat geldt voor zowel huisartsen als verpleegkundigen. Een goede rolverdeling in keten-DBC’s kan ervoor zorgen dat ze hun vak weer zo kunnen uitvoeren. Laat iemand anders dat papierwerk maar oppakken. Het werken in keten-DBC’s kan een volgende stap zijn in betere patiëntenzorg in de eerstelijn en een keten waarin iedere zorgverlener optimaal zijn of haar vak kan uitoefenen. Dan moeten alle betrokkenen wel de dollartekens wegdenken en zich richten op verzilveren.


Marian Kaljouw

1 Reacties

om een reactie achter te laten

zwanikken leenders

10 juni 2009

Laat een goede ,echte secretarresse,het papierwerk doen ,en de andere allemaal BIJ de patient blijven en zorgen dat hij/zij zo snel mogelijk op eigen kracht verder kan in het leven.

.

Top