BLOG

Verzet tegen Wet Normering Topinkomens ongepast

Verzet tegen Wet Normering Topinkomens ongepast

Het wordt spannend voor bestuurders, toezichthouders en andere beslissers in de zorg. Volgende week wordt de Skipr 99 X bekend. Wie zijn anno 2012 invloedrijk in de zorg? Zorgbestuurders staan ook om een andere reden in het nieuws.

Verzet tegen WNT

De Vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD) verzet zich met hand en tand tegen de Wet Normering Topinkomens. Deze wet werd vorige maand door de Eerste Kamer aangenomen. Ondanks dit democratische besluit, spant de NVZD toch een kort geding aan tegen de Staat. Vanwege het principe dat zorginstellingen private rechtspersonen en geen publieke instellingen zijn. Dat kan zo zijn, maar deze private rechtspersonen worden wel voor 100 procent gefinancierd met premiegelden en andere publieke middelen. Dat rechtvaardigt overheidsregulering, op het gebied van de kwaliteit van zorg maar ook de governance.

Zorgbudgetten onder druk

Met hun strijd tegen de Wet Normering Topinkomens wekken de zorgbestuurders de indruk dat zij zich ook verzetten tegen de norm zelf. Dit terwijl zorgbudgetten onder druk staan. Het recht op zorg en ondersteuning wordt beperkt en veel zorgmedewerkers zullen hun baan verliezen. In dit licht is het ongepast dat zorgbestuurders zich verzetten tegen een democratisch vastgesteld en alleszins redelijk maximum salaris.

Vertrouwen

Het vertrouwen in maatschappelijke organisaties en hun bestuurders staat al onder druk. Meavita, Woonbron en Amarantis hebben daaraan bijgedragen. Het verzet tegen de wettelijke maximering van topinkomen zal daarom averechts werken. De maatschappelijke opdracht van zorginstellingen is groot. Zij hebben daarom meer dan ooit de steun van de overheid en de samenleving nodig.

Het is te hopen dat dit besef ook doordringt bij de NVZD. Het besef ook, dat het in de zorg draait om cliënten, patiënten en zorgverleners. Niet om de bestuurders. En als er dan toch zo nodig een Skipr 99 X moet zijn, verdienen eigenlijk alleen zorgbestuurders die zich conformeren aan de Wet Normering Topinkomens een notering.

Jan de Vries
directeur MEE Nederland

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

7 december 2012

De reputatie-consequenties van dit verzet zijn niet te overzien. De NVZD had geen slechter communicatiebeleid kunnen kiezen.

Anoniem

7 december 2012

Helemaal tercht de boodschap van Jan de Vries
De zogenaamde topbestuurders willen suggereren dat ze een veel zwaardere baan hebben dan bestuurders van kleinere organisaties. Niets is minder waar. Groter wil niet zeggen moeilijker en meer verantwordelijkheden. Veelal hebben bestuurders van grote organisaties de steun van goede professionals op alle onderwerpen waar ze mee te maken hebben. Of ze huren een duur adviesbureau in. Vaak hebben ze nog voldoende tijd om naast hun werk (of tijdens) nog in meerdere commissariaten en raden van toezicht te zitten. De NVZD moet zich schamen. Met hun actie besmeuren ze ook ze de goede naam van het overote deel van de bestuurders die ver onder de norm zitten, hun werk goed doen en niet klagen.

Van Ooijen

7 december 2012

Ik hoop dat de heer de Vries met eenzelfde stevige blik kijkt naar nut en noodzaak van de MEE organisatie in de toekomst (Tip: lees nog eens de ambtelijke heroverwegingsrapporten 2010 / langdurige zorg) Dat zou pas echt stoer zijn en een bijdrage leveren aan de enorme bezuinigingspdracht.

Anoniem

10 december 2012

@Van Ooijen. Als lid van de cliëntenraad van MEE Zuid-Limburg kan ik zeggen dat MEE bij voortduring met stevige blik kijkt naar nut en noodzaak van de MEE organisatie in de toekomst. Juist nu, nu de kwaliteit en van de zorg voor kwetsbare mensen zo onder druk staat door de enorme bezuinigingsopdracht. Juist nu, nu ook nog eens de verantwoordelijkheid voor de zorg versnipperd gaat worden over de diverse Gemeenten, bewijst MEE haar nut en noodzaak meer dan ooit. Uw opmerking 'dat het pas echt stoer zou zijn als MEE een bijdrage levert aan de enorme bezuinigingspdracht' kan ik dan niet volgen, ook niet in het kader van de ambtelijke heroverwegingsrapporten 2010 / langdurige zorg.

Door de enorme bezuinigingsopdracht moet er met minder middelen en menskracht kwalitatief dezelfde zorg verleend worden. Helaas betekent dat ook dat er, naast minder middelen, veel gekwalificeerd personeel het veld moet ruimen. Ik twijfel er zelf niet aan dat de zorg daardoor op den duur kwalitatief verschraalt.

Dat de NVZD zich met hand en tand verzet tegen de Wet Normering Topinkomens is onbegrijpelijk. Een wet die nota bene democratisch vastgesteld is en in alle opzichten, dus ook qua eisen en salariëring, zeer redelijk is. Het is terecht dat Jan de Vries hier wijst op het onfatsoen en dommigheid van de NVZD. Daarnaast getuigt het opnieuw hoe ver de leden van de NVZD verwijderd zijn van de maatschappelijke taak waar zij tenslotte voor betaald worden. Die kloof zal uiteindelijk steeds breder en dieper worden door het bovengenoemde verzet. Zelfs ik, als onbezoldigde en eenvoudige vrijwilliger/mantelzorger, kan de mening van Jan de Vries volgen en beamen. Juist in deze tijden waar het beroep op onbaatzuchtigheid groter is dan ooit, is het baatzuchtige gedrag van de NVZD zeer ongepast!

Top