BLOG

Kritiek op topinkomens leidt tot beroepsverbod

Lars Nieuwenhoff is een held van het vrije woord. Misschien zelfs wel een martelaar. De directeur facilitaire zaken van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem heeft een ingezonden brief in dagblad de Gelderlander in ieder geval met ontslag moeten bekopen. In de gewraakte brief laakt Nieuwenhoff het feit dat medisch specialisten in de discussie over topinkomens in de zorg buiten schot blijven, terwijl ze zonder uitzondering grootverdieners zijn.

Daar heeft Nieuwenhoff een punt. Een van de redenen dat zorgbestuurders zulke exorbitante bedragen verdienen is dat ze niet willen onderdoen voor de medisch specialisten. Bestuurders met een klein salarisstrookje worden door de specialisten niet helemaal au serieux genomen. En dat terwijl ze toch al zo'n moeite hebben om hun gezag tegenover de medische staf te laten gelden.

Dat blijkt ook maar weer in het Slingeland. In plaats van pal te staan voor een collega-bestuurder en een vrij discours, wist de raad van bestuur niet hoe ze snel ze Nieuwenhoff de wacht moest aanzeggen. Volgens de RvB heeft Nieuwenhoff het vertrouwen geschaad door de brief niet eerst intern aanhangig te maken. Een drogreden, want in dat geval was Nieuwenhoff gewoon in stilte gelyncht. Het is aannemelijker dat de RvB heeft gehandeld onder druk van een muitende medische staf. De bottom line is dat dokters onder geen beding kritiek op hun salariëring accepteren. En al helemaal niet van de bestuurders die zij in het zadel houden.

Overigens kunnen er vraagtekens worden geplaatst bij het tactisch inzicht van Nieuwenhoff. Als directeur had hij moeten weten dat je het best een kogelvrij vest kunt dragen, wanneer je met specialisten over geld gaat praten. De oproep om hun salaris met dertig procent te korten is dan ook ronduit suïcidaal. Tenzij Nieuwenhoff bewust op een beroepsverbod heeft aangestuurd. Gezien de wankele ontslaggrond staat het buiten kijf dat Nieuwenhoff een flinke zak met geld meekrijgt nu hij er bij het Slingeland uit gebonjourd wordt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top