BLOG

VWS praat liever over dan met ouderen

VWS praat liever over dan met ouderen

Ouderen kunnen een actieve bijdrage leveren aan kostenbesparing en kwaliteitsverbetering in de zorg. Toch praten minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn liever over dan met ouderen.

De rigoureuze bezuinigingen in welzijn en zorg voor ouderen zorgen voor veel beroering onder de ruim 600 duizend leden van de samenwerkende ouderenbonden Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG. Ouderen in kwetsbare posities vallen tussen wal en schip en veel mantelzorgers raken in de knel. Ouderen van vandaag zijn het onderhand zat om weggezet te worden als last- en kostenpost. Laat staan als de gevolgen van de maatregelen uit het regeerakkoord de komende jaren in het leven van mensen binnendringen.

Braaf

Braaf als de ouderen zijn, zoeken ze naar kansen en denken ze mee. De ouderenorganisaties bieden minister Schippers aan om samen verspilling in de zorg te lijf te gaan, verzamelen handtekeningen om de wijkverpleegkundige overal terug te krijgen en niet alleen in de achterstandswijken. We sporen onze leden aan tot actief burgerschap. Duizenden vrijwilligers op leeftijd zetten zich met hart en ziel in als bijvoorbeeld belastinginvulhulpen, vrijwillige ouderenadviseurs en gezondheidsvoorlichters voor hun oudere medemens.

Denkfout

De huidige bewindslieden Edith Schippers en Martin van Rijn willen echter onze oplossingen niet horen. Nee, ze praten over ouderen in plaats van met ouderen. Ze zien ons niet als spreekbuis van ruim 600 duizend ouderen. Ze gaan het gesprek over welzijn van ouderen liever aan met de patiëntenorganisaties. Dezelfde domme VWS denkfout repeteert. Alsof alle ouderen patiënten zijn en als ouderen al patiënten zijn hebben ze vaak meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Het vraagstuk van kwaliteit van leven vraagt dan een eigen benadering. Hopelijk doen de lokale bestuurders dat straks anders en treden wel in contact met de duizenden afdelingen van de ouderenorganisaties.

Zoete broodjes

De tijd van zoete broodjes bakken is voorbij. De achterban wil actie. KBO Brabant is een kaartenactie tegen het kabinetsbeleid gestart. Ook elders zoeken ouderen naar methoden waarmee het tot “Den Haag” doordringt met wie het gesprek gevoerd moet worden. Oudere mantelzorgers, oudere migranten, aspirant-ouderen, vrijwilligers in de informele zorg, oppasopa’s en oma’s en ouderen van vandaag en morgen staan in de startblokken. Kijken of het maatschappelijk nut en economische waarde van vrijwilligerswerk en informele zorg dan wel duidelijk wordt en bewindslieden willen luisteren.

Ruwe beslissingen

Ouderen zijn nu de oplossing voor een bezuiniging van 5 miljard. Hun zorg en ondersteuning pakken we af en hup bezuiniging gehaald. Ruw worden er beslissingen over hen genomen. Ouderen snappen best dat er andere tijden aankomen. Hebben dat al eerder laten weten toen ze voor meer “eigen regie”, eigen verantwoordelijkheid, eigen regelruimte pleitten. Hebben laten zien met het invullen van 125.000 belasting formulieren dat zij beschikbaar zijn om op nog veel meer terreinen  de samenleving op orde te houden, menselijk en samenbindend.  Ze roepen:  “Kijk, luister en overleg met ons!” Maar die roep is vooralsnog aan dovemansoren gericht.

Wim van Minnen, directeur CSO
Ellen Willemsen, beleidsadviseur Unie KBO.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

T. van Rijsewijk

21 december 2012

Beste heer Van Minnen en mevrouw Willemsen,
Als jullie nu eens niet alleen mopperen en uitgebreid uitmeten wat anderen fout zouden doen, maar met eigen, en betere voorstellen zouden komen dan geven jullie minimaal de richting van een oplossing aan. Maar daar zie ik niets van.
Het is o zo gemakkelijk te roepen dat anderen het fout doen. Ik weet de oplossing ook niet, maar ik ga er om te beginnen niet vanuit dat de minister en de staatsecretaris alleen maar kwade bedoelingen hebben met de ouderen. Ik maak me zorgen over het resultaat van het overleg als dat met een negatief (voor)oordeel van de kant van het CSO wordt gevoerd.

Bles

24 december 2012

Ja ja als ouderen tegengas geven zijn het zeurpieten en niet van deze wereld, heer van Rijsewijk'
U vergeet dat de overheid inderdaad liever over de ouderen praat dan met hun "achterban".
Ideeën genoeg maar daar wordt aan voorbij gegaan om budgettaire reden. De politiek heeft in het verleden vergeten maatregelen te nemen en nu wordt het afgewenteld op de meest kwetsbare groepen in de samenleving ouderen en gehandicapten.
Goede actie van de ouderen organisaties.sjappo
voor een beter 2013 en de komende jaren. want het zal nodig zijn.
Gezien de acties van deze regering met de socialisten.
de bruggen bouwers

Pulles

31 januari 2013

we leveren momenteel zoveel in door regering en pensioenfondsen dat er hoog nodig akties moeten komen!!

willen we naar de dam dan gaan we naar de dam.!

Anoniem

4 februari 2013

Er moet actie komen. Niet in Amsterdam, dan in Den Haag. Ik zal er bij zijn en vele anderen met mij.

Flapper

20 februari 2013

Inderdaad er zal meer moeten gebeuren dan praten en schrijven. Den Haag moet begrijpen dat we geen makke lammeren zijn die naar de slachtbank geleid kunnen worden.
Ik sluit me aan bij de suggestie met een hele grote groep naar den Haag te gaan en op het Binnnenhof van ons te laten horen. ok een optie is dat alle opa's en oma's een paar weken niet meer voor de kleinkinderen gaan zorgen dan zal blijken hoe belangrijk deze rol; is die ze vaak gratis vervullen.
De huidige generatie politici heeft geen notie waar ze over spreken en verkoopt goedkope stellingen.
Dus naar Den Haag vrij reizen dan zitten de treinen eindelijk ook weer eens vol.

Top