BLOG

Fusiereflex staat nieuwe samenwerking in de weg

Fusiereflex staat nieuwe samenwerking in de weg

Om de zorg goed, betaalbaar en toekomstbestendig te organiseren zijn nieuwe zorgvormen nodig. Andere manieren van samenwerking en nieuwe organisatiestructuren die werkelijk gevormd zijn óm de klant. Te vaak echter kiezen zorgaanbieders nog voor het klassieke fusiemodel.

Zeker, kosten, efficiency en slagkracht zijn belangrijke thema’s in het zoeken naar samenwerking. Maar dat mogen geen leidende thema’s zijn. Op dit moment wordt nog te veel vanuit dergelijke kaders gekeken naar vormen van samenwerken. Terwijl juist de klant en kwaliteit van zorg in dat denken volledig centraal moet staan. Ook moet er meer gedacht worden vanuit de toekomstige situatie want die vraagt om wezenlijk andere oplossingen. Welke samenwerkingsvorm stelt de klant centraal, sluit aan bij de toekomst en draagt bij aan betere kwaliteit, betaalbare en duurzame zorg? Langs die lijnen moet gezocht worden naar de beste organisatievorm, -structuur en samenwerking.

Kracht

Ben ik daarmee per definitie tegen fusies in de zorg? Nee. Het kan zijn dat een fusie soms een passend antwoord is. Ben ik bang dat een fusie tussen ziekenhuizen leidt tot onvermijdelijke prijsstijgingen? Nee. In hun blogs stellen Jan de Vries en Wilna Wind dat het zorgverzekeraars ontbreekt aan kracht om prijsstijgingen te voorkomen of machtige ziekenhuisreuzen te dwingen tot bijvoorbeeld kwaliteitsafspraken. Ik ben daar niet bang voor. Onze ervaring leert dat kwaliteit gelukkig steeds meer een leidend thema wordt aan de onderhandelingstafel. En betere kwaliteit leidt tot lagere kosten. Beide in het belang van de klant. Daarbij zal transparantie over prestaties en geleverde kwaliteit de komende jaren ook verder bijdragen aan het versterken van de vraagzijde, de patiënt. Dat zal vervolgens het anders organiseren van het aanbod weer stimuleren.

Nieuwe vormen

Mijn vrees zit op een ander vlak. Ik zie nog te weinig nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan in de zorg. Vormen en modellen die passen bij de ontwikkelingen in de maatschappij en de zorgvraag. Vormen die bijdragen aan het toekomstbestendig organiseren van de zorg dwars door stelsels en domeinen heen. Juist dergelijke nieuwe structuren hebben we keihard nodig. Om de zorg in de toekomst goed en betaalbaar te houden moeten we die anders gaan organiseren. Waar nodig concentreren en waar mogelijk zorg dichtbij de burger in de wijk bieden. Gericht op het ondersteunen van mensen zodat ze langer zelfstandig en zelfredzaam blijven. In Friesland zijn we met alle betrokken partijen bezig om de zorg anders te organiseren en daaruit ontstaan ook mooie nieuwe vormen. Zoals het anderhalvelijnscentrum in Drachten dat de oudere mens centraal stelt en werkelijk bekijkt wat een mens nodig heeft aan zorg, aandacht en zinvolle dagbesteding. Een mooi voorbeeld van een nieuwe multidisciplinaire zorgvorm die draait om de klant, kwaliteit van zorg én leven centraal stelt en past in de toekomstige ontwikkelingen.

Coöperatie

Ook de coöperatie is een model dat past in een toekomst waarin meer gelijkwaardig en duurzaam wordt samengewerkt. Vanuit het gezamenlijk belang en de gedeelde visie op klant, kwaliteit en duurzaamheid ontstaan in zo’n model heel andere verhoudingen dan in de klassieke organisatievormen die meer gebaseerd zijn op macht. Op meerdere plaatsen wordt deze organisatievorm op dit moment verder uitgewerkt. Een interessante tendens en ik ben zeer benieuwd wat dat gaat brengen.

Stimuleren

Natuurlijk moeten we ieder fusieplan zeer zorgvuldig beoordelen en het debat voeren over de voors en tegens. Tegelijk vraag ik om meer aandacht voor nieuwe organisatievormen en nieuwe manieren van samenwerking. Want daar vraagt de toekomst om! Ik zie voor zorgverzekeraars een belangrijke rol in het stimuleren van ook die vernieuwing. Als we het denken over en zoeken naar nieuwe zorgvormen weten te bevorderen dan ben ik ervan overtuigd dat het klassieke fuseren op termijn meer en meer tot het verleden gaat behoren.

Diana Monissen, bestuursvoorzitter De Friesland Zorgverzekeraar

10 Reacties

om een reactie achter te laten

Nagesser

1 februari 2013

Mooie pleidooi en korte weergave van waarom vernieuwing nodig is om de kwaliteit van de zorg hoog en ook betaalbaar te houden in de toekomst.

Echter, hoe dit in de praktijk te realiseren om tot zinvolle en nodige uitkomsten te komen? Het opereren vanuit een gezamenlijk belang en een gedeelde visie op de klant vraagt om een andere manier van denken en handelen als persoon, groep en organisatie. Dit is geen vanzelfsprekendheid, zeker niet in de zorgsector, en vraagt dus om bewustwording en leren hoe dit eigen te maken en dan te doen.

Dit betekent eerst werken aan een "mental shift" om anders samen te werken en daarna dit ook op passende wijze bedrijfskundig te organiseren om tot waarde-opbrengsten te komen. Samenwerken in de nieuwe realiteit, dwz vanuit krachtig bestuur gekenmerkt door moed en gezamenlijkheid om een reis te ondernemen ipv bestuurlijke macht met nadruk op controle en bekende uitkomsten, doet een sterker beroep op de verschillende menselijke vermogens dan we tot nog toe gedaan, gekend en gekund hebben.

Broodje Aap

1 februari 2013

Dat is lef hebben van Diana Monissen. Klagen over fusies. Werkt ze niet bij de grootste gefuseerde zorgverzekeraar van Nederland?

Mak

1 februari 2013

Uit recente besluiten van de NMa blijkt dat verzekeraars niet zullen schromen om hun regierol kracht bij te zetten met disciplinerende maatregelen:
• Het niet contracteren van bepaalde behandelingen
• Het beperkt volume inkopen en laten ontstaan van wachtlijsten
• Het dreigen met bovengenoemde maatregelen.
Saillant detail: “Patiënten zullen een eventuele wachtlijst de zorgverzekeraar niet aanrekenen omdat zij vaak niet naar de oorzaak van deze wachtlijsten zullen vragen.” Uit dezelfde bron: “In 2012 hebben sommige zorgverzekeraars gedreigd met het opschorten van de bevoorschotting als ziekenhuizen geen contract met zorgverzekeraars zouden tekenen.” Liquiditeitsproblemen zijn daarvan het gevolg.
Tegen die achtergrond hebben verzekeraars wat uit te leggen als het gaat om: “de klant, kwaliteit van zorg én leven centraal stelt en past in de toekomstige ontwikkelingen.” In een situatie waar drie(!) verzekeraars ruim 75% van de markt beheersen, is de vraag gerechtvaardigd of alleen ziekenhuizen moeten nadenken over vernieuwende samenwerkingsvormen. Een dergelijke concentratie bij verzekeraars klinkt niet onmiddellijk als een garantie voor een optimaal functionerende markt.

zwanikken

1 februari 2013

Laat de Wijkverpleegkundige met AUTO en Laptop rondom , bij de patiënten zijn , zonder fusie, zonder kantoren , zonder managers .,
rechtstreeks naar de zorgverzekeraar ,

Lukken

1 februari 2013

Zorgverzekeraar Achmea (oa DeFriesland) koopt dit jaar geen zorg in bij het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. Achmea heeft een aandeel van vijftig procent in de omzet van het Slotervaartziekenhuis.
'Onzin, onzin, onzin', noemt Erbudak het argument Achmea dat het Slotervaartziekenhuis zich niet houdt aan de afgesproken maximumgroei van 2,5 procent conform het het hoofdlijnenakkoord. 'Daar gaat het helemaal niet om. Achmea wil zijn winstdoelstelling halen van minimaal 100 miljoen euro dit jaar. En daar wil ik niet aan meehelpen.'
Achmeaverzekerden die mogelijk een deel van de kosten voor hun behandeling zelf moeten bijpassen, hoeven niet bang te zijn. Erbudak: 'Die rekening gaan wij betalen'.

In deze tekst kwam wel het woord PATIENT voor....

Hofstee

3 februari 2013

Gelukkig dat ook zorgverzekeraars verder kijken dan alleen de fusie mogelijkheid als kostenbesparing. Zouden ze inderdaad ook es in de eigen sector aan kunnen pakken.
Zowel in het artikel van mw Monissen als in reacties daarop wordt gesproken over de patient (al dan niet) centraal. Het gekke is dat nergens staat dat de patient gesprekspartner is. Mooi initiatief in Drachten, maar hoezo bekijken anderen wat ouderen nodig hebben? Dat kunnen ze zelf zeggen. Waarom wel vinden dat mensen langer de regie zelf moeten houden en zelf dingen moeten blijven doen en ze aan de andere kant niet vanzelfsprekend als gesprekspartner zien? Er valt echt nog heel wat te kantelen. Bij zorgverzekeraars, bij zorgaanbieders en ja, ook bij patienten/burgers. Mw Monissen heeft u al een "potje" om burgerinitiatieven te financieren? Want ook dat hoort bij de patient/burger meer eigen regie en initiatief laten.

DGo

3 februari 2013

Het verhaaltje van Monissen is weer haar veel gehoorde organisatorische prietpraat. Het houdt maar niet op.

In Friesland had het 'nieuwe zorgaanbod' al lang van de grond kunnen zijn gekomen wanneer De Friesland/ Monissen hiervoor het voortouw durven en willen nemen. Fryslân boppe!

Anoniem

3 februari 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 08-02-2013 11:59.

Scheers

5 februari 2013

Ik ben het helemaal eens met mevrouw Monissen.
Fuseren is vaak gericht op macht en efficiency. Het wordt vaak toegepast om je als organisatie te verdedigen en zoveel mogelijk te behouden zoals het was. Bij scholen hebben we gezien dat schaalvergroting niet altijd een verbetering is. De meeste vernieuwing in de zorg komt van kleine nieuwe spelers.
Fuseren kan toch heel goed zijn als de strategische doelen duidelijk zijn. Meer waarde voor de patiënt/client en meer kwaliteit.
Vormen van fusie die dat tegenwerken zijn voorbeelden waar Ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgaanbieders in een bepaalde regio als monopolist werken. Of ouderenzorg die alle tehuizen in een regio in bezit hebben. Daarmee vervalt in principe een gezonde concurrentie. Als Patient/Client heb je dan nog nauwelijks keuze en dus geen invloed op de aanbieder. Deze kan dan doen en laten wat deze wil, en dat leidt zelden tot meer kwaliteit en lagere kosten. Een beetje gezonde concurrentie maakt organisaties scherp en dat is de grondslag voor meer kwaliteit en lagere kosten.

FLFodglUHDVvpm

12 februari 2013

TRIA den 3erw poia efimerida diaesavs pantws stin imera isa pou t anefere.... ntropi!!giati gia na min 8i3ei tin pirosvestiki ipiresia??sto prwtoselido to grafe les kai itan kati fisiologiko... ntropi!

Top