BLOG

Verkeerde kwaliteit

Voor al diegenen die een hekel hebben aan de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) en andere vormen van certificering is er goed nieuws: de Algemene Rekenkamer heeft vastgesteld dat er een onduidelijke situatie is ontstaan over nut en noodzaak van certificeren. Dus stelt de Rekenkamer voor om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de relatie tussen certificatie van kwaliteitssystemen en de kwaliteit van zorg.

Certificering versus kwaliteitsinstrumenten

In de sector is al jarenlang bekend dat de relatie tussen certificering en de kwaliteit van zorg vaak onduidelijk is. In dit kader wordt daarom wel eens het onderscheid gehanteerd tussen de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van de organisatie. Bij certificering gaat het vaak vooral om het laatste en bij allerlei andere kwaliteitsinstrumenten gaat het veel meer om de kwaliteit van de zorg zelf. Hoewel ook certificering al lang niet alleen meer het afvinken van lijstjes is.

Gedeelde visie op kwaliteit ontbreekt

In hetzelfde rapport stelt de Algemene Rekenkamer dat de zorgaanbieders, zorgverzekeraars en cliënten er onvoldoende in zijn geslaagd een gedeelde visie te ontwikkelen over wat moet worden verstaan onder verantwoorde zorg. Ten slotte is de conclusie dat het toezicht van de inspectie op de kwaliteit van zorg tekortschiet.

Kwaliteit vertalen naar normen

Wat nu? Is net een fors deel van de zorginstellingen gecertificeerd, legt de Algemene Rekenkamer een bommetje eronder. We moeten juist uitvoerig gaan praten over een visie op kwaliteit, die, als zij uiteindelijk in concrete normen is vertaald, stringent moet worden getoetst door de inspectie.

Controle of vertrouwen

Het rapport van de Algemene Rekenkamer is, zoals het rekenmeesters betaamt, gebaseerd op het motto 'vertrouwen is goed, controle is beter'. En dat terwijl in de sector net het besef aan het groeien was dat de praktijk misschien 'n tikkie anders werkt: controle is goed, vertrouwen nog beter. Zo bezien zouden de conclusies misschien heel anders geluid hebben. Ik hoop dat daar de discussie in de Kamer over zal gaan!


Marc van Ooijen

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top