BLOG

Ook bij haastige spoed is innoveren goed

Ook bij haastige spoed is innoveren goed

In de spreiding en concentratie discussie wordt wel eens vergeten dat het aantal locaties voor het verlenen van medisch-specialistische zorg nog nooit zo groot is geweest als nu, en dat dit in 2013 alleen maar verder toeneemt. We krijgen niet minder ziekenhuizen, we krijgen andere ziekenhuizen.

Profiel

En voor de vraag hoe die er precies gaan uitzien, bestaat geen landelijke blauwdruk. Friesland is anders dan de Randstad. Ieder ziekenhuis moet zich proactief beraden op de vraag wat zijn profiel voor 2020 is.

Acute zorg

Een belangrijk onderdeel van dat profiel heeft betrekking op de acute zorg. Juist voor dit onderdeel kan van een landelijke blauwdruk geen sprake zijn. Acute zorg moet in de  regio worden georganiseerd in overleg tussen de individuele ziekenhuizen en zorgverzekeraars.

Drie typen SEH

Natuurlijk moeten de kwantitatieve criteria en richtlijnen gerespecteerd worden. Voor een aantal hoogcomplexe verrichtingen hebben die ook consequenties voor de ziekenhuizen. Maar voor de minder complexe verrichtingen is de evidence dat meer volume tot een hogere kwaliteit leidt minder duidelijk. Het is ook belangrijk stil te staan bij het gegeven dat er drie typen Spoedeisende Eerste Hulpposten zijn: de basis-SEH, de profiel-SEH en de complete SEH zoals we die bij de acht academische centra aantreffen. In alle ziekenhuizen hoort een basis-SEH-voorziening aanwezig te zijn. Dat zal steeds vaker een samenwerking zijn tussen SEH en Huisartsenpost. De basis-SEH houdt zich bezig met de behandeling van veel voorkomende maar relatief eenvoudige problemen zoals een acute blindedarmontsteking of een ongecompliceerde breuk. Daarnaast kunnen regionaal meer gespecialiseerde spoedeisende hulpvoorzieningen bestaan, bijvoorbeeld voor een hartinfarct of vermoeden van een scheuring van de buikslagader. Zorgverzekeraars, ziekenhuizen en ROAZ hebben hierbij samen de regie. Dat ziekenhuizen hierbij proactief aan de slag gaan voor de verdere verbetering van de patiëntenzorg bewijst bijvoorbeeld het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Dit was het  eerste ziekenhuis in Nederland met  gespecialiseerde spoedartsen in dienst. Elders zijn dat meestal nog basisartsen.

Innovatieve oplossingen

Er zijn natuurlijk ook innovatieve oplossingen denkbaar: de SEH is nu nog de poort voor één ziekenhuis, maar zou dit ook voor meerdere ziekenhuizen kunnen zijn. Zo’n gecombineerde SEH zou als aparte rechtspersoon kunnen functioneren, bijvoorbeeld in de vorm van een joint venture van de deelnemende ziekenhuizen. Dat is nieuw denken. Denkt u al nieuw?

Margot van der Starre
Directeur Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top