BLOG

Nationaal preventieplan moet duurzaam effect oogsten

Nationaal preventieplan moet duurzaam effect oogsten

Dat was nog eens een mooie verrassing: de aankondiging deze maand door staatssecretaris van Rijn van een nationaal preventieplan. Een goede timing nu we weten dat leefstijl verandering leidt tot minder chronische ziektes en op termijn minder zorgkosten.

Het is inmiddels een fabel gebleken dat preventie slechts leidt tot een verplaatsing van de kosten naar een later moment. Preventie blijkt het ontstaan van chronische ziektes te voorkomen of te verplaatsen naar de laatste levensfase en dan die ziektes ook nog eens te comprimeren.

Voorkomen chronische ziektes

Ook verrassend is dat de staatssecretaris onmiddellijk ter zake komt: het gaat om het voorkomen van chronische ziektes met name bij mensen uit de lagere opleidingsgroepen omdat we weten dat die daar geconcentreerd zijn. We hebben dus ook een helder doel voor ogen en hoeven ons niet meer te richten op mensen die de gezond leven boodschappen allang toepassen en zich in al hun media voorgelicht zien over hoe de gezondheid bevorderd kan worden.

Doelgroep

Wel roept deze oriëntatie onmiddellijk een aantal vragen op. Die gaat er om op welke manier we de onrechtvaardige ongelijkheid in gezondheid tussen hoger en lager opgeleiden (het gaat om een geleidelijk verband: naarmate de opleiding en het inkomen lager is, is de gezondheid minder) kunnen opheffen. Nu de meest voor de hand liggende methodes van voorlichting en educatie wel de beter opgeleiden hebben bereikt is de vraag waarmee de lager opgeleiden te bereiken zijn. In ieder geval niet met het versterken van de huidige aanpak.

Effectieve aanpak

Wat moeten de kenmerken dan zijn van een effectieve aanpak? Mij lijkt dat die allereerst gericht moet zijn op een geïntegreerd aantal doelstellingen die elkaar versterken in het bevorderen van gezondheid: een gezonde leefstijl, een gezonde, plezierige en veilige leefomgeving, deelname aan werk of scholing, en toegang tot goede zorg. Ten tweede zou de aanpak gericht moeten zijn op het mobiliseren van alle partijen die relevant zijn: burgers, scholen, detailhandel, horeca, gezondheidscentra, politie, etc. Ten derde zou de aanpak het beste uit de gemeenschap zelf kunnen komen omdat we ook weten dat een stimulering van buiten effectief is zolang de interventie aanhoudt. En ten vierde: hoe zorg je er voor dat ook geestelijke gezondheid en veerkracht meegenomen worden, in de wetenschap dat de prevalentie van psychische stoornissen bij laag opgeleiden, afhankelijk van het soort probleem, drie tot acht keer zo hoog is als in de beter opgeleide bevolking.

Hoe verbindt je lokale stakeholders rond gedeelde en zelf ontwikkelde doelen en hoe stimuleer je de duurzaamheid van de preventieve inspanningen? Dat lijkt de centrale vraag te zijn. We zijn uitgenodigd door de staatssecretaris om mee te denken. Dat gaan we absoluut doen!

Jan Walburg
Voorzitter raad van bestuur van het Trimbos Instituut

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Smits

19 februari 2013

Een heel belangrijk moment, inderdaad en hopelijk kunnen we nu het momentum ook echt gebruiken. Een integrale aanpak is state of the art. Hogeschool Windesheim voert met een keur aan partners in Zwolle De Gezonde Stad uit. Dit programma is nu nog alleen gericht op de jeugd, maar we smeden nu plannen om De Gezonde Stad te ontwikkelen voor jong èn oud. Hoogste tijd, want juist bij oudere volwassenen is met health promotion veel winst te boeken!

Anoniem

20 februari 2013

De link naar het fabel-ontkrachtende stuk is dood.

"De link werkt weer. Dank voor de tip"

Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 20-02-2013 10:33.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

21 februari 2013

Naar mijn mening dienen de uitgangspunten van het preventiebeleid de volgende te zijn:

1. Zorgen dat mensen geen last hebben van de ongezonde levensstijl van andere mensen:
A.in gezondheidsopzicht, zoals het geval bij bijv. gedwongen meeroken;
B.in financieel opzicht, door onnodig hoge zorguitgaven (en derhalve -premie) veroorzaakt door vermijdbaar chronisch en bewust ongezond gedrag.

2. Het op een kosteneffectieve manier voorkómen van aandoeningen en condities bij de bevolking, zonder dat dit gepaard gaat met ongewenst paternalisme.

Als ik dan kijk naar wat de heren Walburg en Smits schrijven vraag ik me af of dat wel kosteneffectief is en vrij van ongewenst paternalisme.

Mijn voorstellen zijn, er van uitgaande dat overmatig alcoholgebruik, roken, en een slecht voedingspatroon & een dito beweegpatroon (tezamen: metabole conditie) de grootste boosdoeners zijn:

METABOLE CONDITIE:

• Er zou een taskforce opgericht moeten worden die onderzoek gaat coördineren en stimuleren ten bate van een biomarkersneltest voor (de afwezigheid van) een metabole conditie met daaraan gekoppeld een zorgpremiekortingsysteem.

• Op voedingsverpakkingen zou de Britse stoplichtvoorlichting moeten komen te staan m.b.t. (verzadigd) vet, enkelvoudige koolhydraten en zout.

• Op (lagere en) middelbare scholen zouden voorlichtingsprogramma's over gezonde voeding en voldoende beweging verplicht moeten worden, evenals gymnastiekles tot en met het laatste jaar.

ROKEN:

• Naar de rechtvaardigheid van de hoogte van de tabaksaccijnzen zou verder onderzoek gedaan moeten worden, want het is niet duidelijk in hoeverre die compenseren.

• Vooral omdat nog maar een kwart van de bevolking rookt en meeroken schadelijk en hinderlijk is, zou het rookverbod in de horeca strikt gehandhaafd moeten worden.

• Er zou een rookverbod moeten komen in en op de terreinen van middelbare scholen, afgeschermde rookgelegenheden voor personeel uitgezonderd. Op middelbare scholen zouden voorlichtingsprogramma's over de risico's van roken verplicht moeten worden.

• De minimumleeftijd voor tabakaankoop en -bezit op/in openbare plaatsen zou verhoogd moeten worden naar 18 jaar.

ALCOHOL:

• De nu zeer lage alcoholaccijnzen zouden verdubbeld moeten worden, de verhoging a.g.v. het Lente-akkoord inbegrepen.

• Op drankverpakkingen en -containers zou een tekst moeten komen te staan dat consumptie van meer dan een á twee drankjes per dag schadelijk is voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

• Waar alcohol verkocht wordt in glazen zouden affiches op de toiletten verplicht moeten worden die dat duidelijk maken.

• Op middelbare scholen zouden voorlichtingsprogramma's over de risico's van prematuur en overmatig alcoholgebruik verplicht moeten worden.

Voor meer onderbouwing, achtergrondinformatie en uitwerking, zie www.gezondezorg.org/preventiebeleid.php.

Nijhuis

21 februari 2013

Een belangrijk onderdeel is, hoe gek het ook klinkt onze ademhaling die lichamelijk ontzettend veel in de war kan sturen als die ontregeld is door stress, paniek angst of hyperventileren (paniekstoornis).

Velen van ons hebben na een periode van stress of spanning te maken met slaapproblemen, prikkelbaarheid, concentratiestoornissen, misselijkheid, piekergedrag, geen eetlust meer, hartkloppingen, druk op de borst , tintelingen en of moeheid.

Voor veel van deze klachten is geen medisch aantoonbare redenen en worden wel psychosomatische klachten genoemd.

Een ontregelde ademhaling als gevolg van o.a. stress zorgt voor een ontregelde zuurgraad en dat kan weer voor klachten van de spieren, hart en vaatstelsel, maag en darmen en de luchtwegen zorgen.

Tussen 0-45 klachten kunnen hierdoor ontstaan en mensen kunnen hierdoor fobieën gaan ontwikkelen , vermijdingsgedrag gaan vertonen , niet optimaal presteren op het werk of in het gezin.

Door de regie in eigen hand te nemen kunnen een heleboel van deze klachten verminderen en of verdwijnen door je ademhaling te herstellen in de natuurlijke zoals je geboren bent , met een buik-flankademhaling.

In-Balanz heeft een complete opgebouwde ademtherapie in een App(liacatie): de In-BalanzApp, verwerkt zodat bijna iedereen deze kan volgen op elk moment en waar dan ook.

Zo kun je deel van je probleem zelf aanpakken en heb je verder nog hulp nodig dan zul je merken dat dat ook beter gaat omdat je voor een deel alweer lekkerder in je vel zit.

Zo word je in het verdere proces niet gehinderd door je lijf maar kun je je focussen op de vraag waarom heb ik nou die klachten gekregen en vaak ben je dan al instaat om zelf veranderingen daarin aan te brengen

De App is goedkoop in aanschaf en de cliënt word begeleid in de gehele therapie met een stem.

Enkele feiten:

500.000 mensen per dag hebben last van een ontregelde ademhaling!

Één op de zes beland op de spoedeisende hulp met een paniekstoornis. (hyperventilatie / angst klachten)

Dat 15% van de werknemers die langdurig verzuimen, gemiddeld 78 dagen langer thuis zit door onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.

Toename van jaarlijks met 194.00 mensen met eerste psychische klachten

http://www.in-balanzapp.nl
http://www.in-balanz.nlTop