BLOG

Haags troetelkind bindt AWBZ de bel aan

Buurtzorg Nederland-voorman Jos de Blok is een graag geziene gast in beleidskringen. Dan weer is hij bij de staatssecretaris op de koffie om even later bij de zorgverzekeraars aan te schuiven waarna zijn agenda hem langs al weer een ambtelijke werkgroep voert. Geen wonder, monkelen zijn critici, want De Bloks boodschap dat de AWBZ een miljard goedkoper kan  is kaassie in tijden waarin de kosten van de AWBZ de pan uitrijzen. Hoezeer het Haagse troetelkind ook beweert dat hij zich niet voor het karretje van op bezuinigingen beluste politici wil laten spannen, volgens de critici is dat precies wat er gebeurt nu Buurtzorg Nederland de merites van de eigen werkwijze heeft laten doorrekenen.

Cherry picking

Ook inhoudelijk is de kritiek lang niet mals. Zo zou de aanpak van Buurtzorg Nederland alleen werken bij een beperkte groep cliënten. Een vorm van cherry picking dus, waarbij Buurtzorg Nederland voor de leuke klantjes zorgt, terwijl de moeilijke gevallen voor rekening van de gevestigde aanbieders komen. Bovendien verkeert De Blok in de luxepositie dat hij de meest ondernemende, gemotiveerde en ambitieuze werknemers in de sector aan zich weet te binden. Minder gezegende thuiszorgmedewerkers zouden niet in staat zijn om op zo’n manier te werken. Dat de arbeidstevredenheid bij Buurtzorg Nederland substantieel hoger zou zijn, is volgens sommigen een illusie. Doordat ze direct verantwoordelijk zijn voor hun eigen werkvoorraad, zouden Buurtzorg-medewerkers zeker zo hard moeten pezen als collega’s elders.  

Simplistisch

Gevestigde aanbieders willen ook nog wel eens mopperen dat De Bloks aanpak inhoudelijk te dun is. Die aanpak zou in wezen neerkomen op een ‘alle-macht-aan-de-professional’. Een simplistische leus dus die geen recht doet aan de uitdagingen waar de sector zich de komende jaren voor gesteld ziet. Dan is er nog de kwestie van schaal. Leuk om knelpunten op gemeentelijk niveau op te lossen, maar bij een landelijke uitrol komt er volgens critici onherroepelijk een moment waarop de wal het schip keert. Daarbij  zou De Blok oneigenlijk financieel profijt trekken uit de kleinschalige aanpak. Door die kleinschalige aanpak is Buurtzorg Nederland vooralsnog verlost van allerlei financiële sores die reguliere aanbieders wel kennen.   

Bill Gates

De Blok lijkt van al dit gejeremieer niet wakker te liggen. En het moet gezegd: De Blok heeft tenminste een plan en dat kan van veel andere aanbieders niet gezegd worden. “Dat Buurtzorg Nederland zo omhelsd wordt zegt iets over de ideeënarmoede in het veld”, liet De Blok zich vorig jaar in Skipr-magazine ontvallen. “Veel bestuurders doen alsof ze Bill Gates zijn, ze zijn alleen maar bezig met marktmacht en fusies. Wie werkelijk invloed wil uitoefenen moet met oplossingen komen.”
De Blok wil debat. Je zou zeggen: met zulk commentaar kan hij dat krijgen. En laat niemand zich daarbij verschuilen achter het argument dat de politiek voorlopig toch niet aan de AWBZ wil sleutelen. Ondanks haar bezwering dat dit kabinet niet met het herontwerp van de AWBZ aan de slag gaat, heeft staatssecretaris Bussemaker recentelijk een aantal drastische veranderingen  aangekondigd. De zorgkantoren gaan verdwijnen, zorgverzekeraars zullen een belangrijk deel van de uitvoering van de AWBZ voor hun rekening nemen en professionals krijgen een grotere rol bij de indicatiestelling. Herkennen we hier de signatuur van Buurtzorg Nederland?  

Philip van de Poel

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top