BLOG

Cijferwerk CZ: 25.000 operaties te weinig

Cijferwerk CZ: 25.000 operaties te weinig

Volgens de berekeningen van CZ worden er 25.000 operaties per jaar uitgevoerd die onnodig zijn. Net als ik zal ook u zich wel eens afvragen hoe zij nu precies aan die getallen komen. Hebben zij de goddelijke wijsheid in pacht om een finaal oordeel te geven over alle in Nederland gestelde operatie-indicaties? Ik denk van niet.

Wiskunde

Het steeds beter weten wie je wel en wie je niet moet opereren, komt voort uit wetenschappelijk onderzoek. Waarschijnlijk kijkt CZ naar de zogenaamde praktijkvariatie van het aantal operaties per regio, ziekenhuis of arts. In de wiskunde wordt deze variatie op eenvoudige wijze weergegeven middels de zogenaamde normaalverdeling. Een figuur van een bergje, met uitlopers links en rechts. De piek is het punt van het meest voorkomende aantal. Links in beeld vinden we dan de praktijken die het minst opereren en rechts de praktijken die het meest opereren. Dus als CZ zegt dat er aan de rechter kant 25.000 operaties te veel gebeuren, kun je net zo goed stellen dat er aan de linker kant 25.000 operaties te weinig gebeuren.

Verkeerde brongegevens

Wat betekent te veel of te weinig nu eigenlijk? Wat mij betreft helemaal niets! Zonder informatie over de kwaliteit aan het einde van de behandeling, weten we niet of de artsen die meer opereren of minder opereren gelijk hebben. Dat soort informatie moet komen uit evaluatieonderzoek. Het gebruik van spiegelinformatie, zoals de door CZ gebruikte praktijkvariatie, is een heel krachtig instrument om artsen aan het denken te zetten over hun eigen handelen. Dit is recent nog eens benadrukt in Medisch Contact door de goeroe van de praktijkvariatie, professor Jack Wennberg. Het is dus heel belangrijk dat de spiegelinformatie van goede kwaliteit is. Het is dan ook een zorgwekkend dat kortgeleden is aangetoond door het bestuur van de KNO-vereniging, dat de cijfers over praktijkvariatie uit een van de KPMG-Plexus rapporten, die het verwijderen van neus- en keelamandelen betreffen, totaal onjuist zijn. Dus niet een beetje onjuist, maar totaal onjuist, vanwege gebruik van verkeerde brongegevens!

Nog erger is het dat ik van collega’s heb gehoord dat CZ-inkopers met deze foutieve gegevens op pad zijn gegaan om ziekenhuizen ter verantwoording te roepen. Inzet van een krachtig en belangrijk instrument als spiegelinformatie brengt grote morele verantwoordelijkheden met zich mee ten aanzien van de kwaliteit van deze informatie, maar ook ten aanzien van het gebruik ervan.

Wat zou CZ wel moeten doen?

Zij moeten samen met alle andere verzekeraars een kwaliteitsfonds oprichten voor financiering van evaluatieonderzoek, uitkomstregistraties en audits. Zoals ik in een eerder blog al heb gezegd, leveren kwaliteitsprojecten van medisch specialisten, niet alleen kwaliteit, maar ook vaak geld op voor de premiebetaler. Er is becijferd dat het project Dutch surgical colorectal audit tussen de 8 en 20 miljoen euro heeft opgeleverd voor de premiebetaler, naast een meetbare kwaliteitswinst. Primair evaluatie onderzoek van het obstetrieconsortium heeft met een investering van 1 miljoen euro, 8 miljoen euro opgeleverd voor de premiebetaler. De kwaliteitscyclus verwijderen van neus- en/of keelamandelen (onderzoek, richtlijn, onderzoek, herziening richtlijn) heeft een vermindering van operaties opgeleverd van 135.000 in de jaren 70, tot 55.000 in 2009 en lijkt verder af te nemen met nog eens 30 procent in 2012!

Toegegeven, dit zijn zeer arbeidsintensieve trajecten die allemaal hun tijd nodig hebben, zeker omdat het organiseren van financiering moeizaam is en vaak traag gaat. Het oprichten van een groot fonds uit premiegelden, voor het veel sneller tot stand brengen van verdere kwaliteitswinst en uiteindelijke premieverlaging voor alle verzekerden, ligt dus voor de hand. De wetenschappelijke verenigingen van specialisten  hebben de mouwen al opgerold, vele projecten liggen te wachten op financiering.

Kwaliteitsfonds

Waarom hebben de verzekeraars dit niet allang gedaan? Voor verzekeraars is het toch een spelletje zonder nieten? Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat het voor verzekeraars misschien niet aantrekkelijk is om de kwaliteit van zorg samen met hun concurrenten te verbeteren. Zij willen dit uit concurrentieoverwegingen misschien liever alleen doen voor hun eigen verzekerden. Indien het de minister ernst is met haar adagium “we moeten het beter doen voor anderhalf miljard euro minder” en indien het haar ernst is met de uitspraak “ik sta open voor suggesties uit het veld” dan suggereer ik haar bij deze om de verzekeraars een kwaliteitsfonds op te laten richten. Het moet  goed gevuld zijn, zodat het snel de kwaliteit van zorg kan verbeteren voor minder zorgpremie. Het kwaliteitsinstituut in oprichting kan als onafhankelijk instituut een belangrijke rol hebben bij de inhoudelijke beoordeling van de projecten en helpen bij de prioritering. Een voorwaarde is wel dat er weinig geld verloren moet gaan met administratieve rompslomp.

Ondermijning vertrouwen patiënt

Ondertussen hoop ik dat CZ stopt met Geert Wilders-achtige simplificaties de media in te slingeren. Zij ondermijnen daadwerkelijk het vertrouwen van de patiënt in de spreekkamer. Houd hiermee op. Het op te richten kwaliteitsfonds is een kans om, samen met andere zorgverzekeraars en medisch specialisten, echt bij te dragen aan het verbeteren van kwaliteit en vermindering van kosten.

Peter Paul van Benthem
KNO-arts. Daarnaast is Van Benthem opleider, lid van de kwaliteitskoepel van de Orde van Medisch Specialisten en lid van het Strategiecomité van de Gelre Ziekenhuizen.

13 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

4 maart 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 04-03-2013 23:23.

Mr. R. M. Dalmijn

4 maart 2013

Misschien dat de onder 1 reagerende de moeite wil nemen dat trots onder eigen vaandel te doen. Dit soort rancuneuze , besmeurende en de privacy van verdachten schendende bijdragen dienen door een actieve meelezende moderator terstond van dit medium gehaald te worden. Overigens meen ik dat van alle anonieme bijdragen. Los van deze formele bewerking is de inhoud van het schrijven van collega van Benthem zeker de moeite van het lezen waard.

F.Jacobs

4 maart 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.

Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 04-03-2013 23:36.

Anoniem

4 maart 2013

Indien u anoniem wilde reageren.... had u wel even het checkboxje moeten aanvinken....

Maar terug naar de discussie:
Wat mij betreft lees ik te veel 'belangen' de laatste tijd op skipr: vereniging voor verpleegkundigen die opkomen voor de belangen van verpleegkundigen. Verzekeraars die opkomen voor hun belangen... En nu hier weer een blog van een medisch specialist die opkomt voor de belangen van medisch specialisten...

Wat de blogger CZ verwijt... doet hij zelf ook.

Er zou een richtsnoer moeten komen voor bloggers: alleen maar kritiek geven op de eigen branche/beroepsgroep!

Maar goed... dan wordt het waarschijnlijk erg stil...

Mr. R. M. Dalmijn

4 maart 2013

Zeer geachte ??

Wanneer uw medische diagnostiek vergelijkbare kwaliteiten heeft met uw insinuaties en ongefundeerde aannames vrees ik het ergste voor ofwel uw carrière of het aannemende ziekenhuis. De door u zo neerbuigend besproken collega is voorlopig niet meer of minder dan een verdachte. De suggestie van mijn graaierschap is niet alleen onhoffelijk, wellicht de herkomst, maar gelukkig ook een onjuiste.

de Vries

4 maart 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 04-03-2013 23:30.

A.P. Lindenbergh

5 maart 2013

Van Benthem legt de vinger op een zere plek. CZ komt met halve waarheden en trekt daarmee gratis aandacht van de media. Naamsbekendheid vergroten met goedkope oneliners zou plaats moeten maken voor samenwerking ter versterking van de kwaliteitscyclus in de zorg. Dát helpt degene om wie het werkelijk gaat: de patient.

Schulte

5 maart 2013

Voor een wetenschappelijke kijk op praktijkvariatie lees:
http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Verdieping/2013/3/Praktijkvariatie-een-onbegrepen-krachtig-signaal-1185478W/

Robbert Huijsman

5 maart 2013

Een wonderlijk geheel van blog, reacties en correcties. Daar helpen we de kwaliteit, onderling vertrouwen en gezamenlijke progressie niet verder mee. DSCA en DICA zijn goed voorbeelden van gezamenlijk optrekken in betere registratie en kwaliteit. Achmea heeft daarvan van meet af aan meegewerkt vanuit de overtuiging dat kwaliteit ons aller gemeenschappelijke energie waard is. In 2011 zijn we daarvoor een groot eigen programma Kwaliteit van Zorg gestart, waaraan ik meerdere van mijn eigen weblogs heb geweid. Een van de Anoniemen die dit ook weer mogelijk eigen belang noemt, nodig ik samen met Van Benthem uit om het programma toe te lichten, inclusief ons samenwerkingsmodel met en voor professionals. Op nationaal niveau werken verzekeraars zoals CZ en Achmea ook samen in kwaliteit, samen met bv. NPCF, onder de titel Nieuwe Koers. Dat samenwerking, valide data, registraties en analyses met benchmarks, feedback en verbeterprogramma's nog weer een stap beter en professioneler kunnen, klopt en doen we samen!

A.P. Lindenbergh

5 maart 2013

Grotendeels eens met reactie van Achmea (Robbert).
Opvallend dat CZ niets van zich laat horen.... Inhoudelijke reactie zou terecht zijn.

Stand Happert

6 maart 2013

Zie ook de berichtgeving omtrent de verkeerde cijfers van het CVZ over de GGZ. Wat zegt men toch ook weer " winst is een mening" . Dat geldt dus met alle cijfers. Dat deze op een voor CZ zo voordelig mogelijk gepresenteerd worden lijkt me logisch, anders zouden ze het niet presenteren.

borgstein

11 maart 2013

zou goed zijn om bij CZ na te vragen hoe ze precies bij hun berkeningen zijn gekomen. CZ maakt wel meer vreemde statische kronkels en legt arbitraire grenzen neer


als wij CZ redenering zouden volgen zoals de heelkunde zou iedere arts die bevoegdeid wil behouden in buisjes en tonsillen er minimaal 1200 per jaar moeten plaatsen of verwijderen...

Nagtegaal

24 maart 2013

Naar aanleiding van opmerking van collega Borgstein: ik heb CZ opgebeld en gevraagd of ik het gehele rapport als pdf kon krijgen, omdat ik geïnteresseerd ben in dit onderwerp. Dat rapport was niet publiekelijk toegankelijk. Ik heb toen uiteraard gezegd dat ik het nogal vreemd vind dat je met een toch wel beschuldigende claim in de media komt (met een mooi rond getal van 25.000) en de cijfers en het onderzoek om die claim te staven niet toegankelijk zijn.

Naar mijn mening mag een zorgverzekeraar best uitspraken in de media doen, maar laat de gegevens dan ook openbaar gemaakt worden. Daarnaast is enige nuance ook op zijn plaats. Een van de meest lastige zaken in het vak als arts is immers om te bepalen welke behandeling bij welke patiënt wel of niet nodig is. Als CZ dit klaarblijkelijk wel zo stellig weet, dan is het van essentieel belang dat ze deze kennis zo spoedig mogelijk met alle artsen in Nederland deelt.

Top