BLOG

Nieuwe beroepenstructuur zorg krijgt gestalte

Nieuwe beroepenstructuur zorg krijgt gestalte

De commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen heeft de eerste fase op weg naar een nieuwe beroepenstructuur voor de gezondheidszorg afgerond. Deze fase bestond uit een viertal quickscans waarvan de resultaten zijn weergegeven in drie rapporten.

Deze zijn, evenals een samenvatting van de rapporten, te downloaden via de homepage van het CVZ onder de button beroepen en opleidingen.

Belangrijkste bevindingen

De eerste quickscan richtte zich op het aantal innovaties op het gebied van beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg. Er wordt ontzettend veel geïnnoveerd. Aantekening is echter wel dat veel innovaties verbonden zijn aan subsidie. Zonder subsidie geen innovatie, stopt de subsidie, dan stopt ook vaak de innovatie. Zo is er ook nauwelijks afstemming en ontbreekt het aan regie. We houden onze innovaties graag voor onszelf.

De tweede quickscan brengt het aantal zorgberoepen en opleidingen in kaart. We hebben ruim 2400 verschillende zorgberoepen en 1700 zorgopleidingen. We leiden op voor beroepen die er niet zijn en voor sommige beroepen zijn meer dan tien verschillende curricula. Kortom, we zien door de bomen het bos niet meer, er valt dus veel te winnen.

De derde quickscan doet een uitspraak over de meest voorkomende aandoeningen in 2030, de gezondheidsrisico’s en bevolkingskenmerken. We verwachten de grootste stijging bij multimorbiditeit, in 2030 zou bijna 40% van de Nederlandse 75-plussers drie of meer chronische aandoeningen hebben. We verwachten regionale verschillen en de vraag ligt voor of hiermee rekening gehouden moet worden bij de ontwikkeling van een beroepenstructuur.

Er wordt een grote verschuiving van intramurale zorg naar thuiszorg verwacht. We zullen ons hierop goed moeten voorbereiden door open te staan voor deze veranderingen.

De laatste exercitie betrof het maken van een korte en bondige samenvatting van de meest gezaghebbende rapporten die de afgelopen vijf jaar verschenen zijn. Duidelijk is geworden dat er in ieder geval genoeg onderzocht is. We hebben een enorme hoeveelheid aan rapporten, prognoses en verwachtingen. We onderzoeken keer op keer wat we al weten. Het is tijd om de stap te maken van denken naar doen.

Friesland

En dat gaat ook gebeuren. We starten in Friesland waar TNO beschikbare databestanden gaat koppelen, zodat we, in plaats van extrapolatie, de zorgvraag in 2030 nauwkeurig in kaart kunnen brengen. Dit zal voor de aankomende zomervakantie duidelijk moeten zijn. Hierna breekt de meest spannende periode voor de commissie aan. De vragen wat gaan we doen, wie gaat het doen, hoe gaan we het doen en waar gaan we het doen, moeten dan beantwoord worden.

Technologie en e-health

Terwijl we nadenken over wat, wie, hoe en waar wordt steeds gekeken naar technologische toepassingen. Waar kan professioneel en menselijk handelen overgenomen of ondersteund worden.

Denktank

Hiervoor consulteert de commissie onder andere de Nationale Denktank. De 20 slimste jongens en meisjes van Nederland trekken zich drie maanden terug om de vragen die de commissie stelt te beantwoorden. Tegelijkertijd organiseert de commissie de meedenkers. Hierbij denken we aan patiënten, professionals, bestuurders, beleidsmakers, verzekeraars en onderwijs. Aan hen willen we dezelfde vragen stellen.

Onderbouwing

De commissie vindt het van groot belang zeker te weten dat haar aanpak de beste is. Daarom zullen we, in samenwerking met ZonMw, iedere stap monitoren, evalueren en onderbouwen. Resultaat moet een gevalideerde aanpak zijn die de basis vormt voor een nieuwe beroepenstructuur. Na Friesland willen we deze aanpak in september toepassen in Amsterdam en Oost Nederland

Het grote zorgberoependebat

Aan het eind van dit jaar worden de meningen en visies van de diverse partijen gepresenteerd. De denktankers en de meedenkers maken ons deelgenoot van hun kijk op de toekomst. Dit wil de commissie realiseren door een groot Nationaal zorgberoependebat te organiseren waarvoor alle partijen, betrokkenen en belangstellenden worden uitgenodigd. Het debat vindt plaats op 13 december in de Jaarbeurs te Utrecht.

Marian Kaljouw
Voorzitter Commissie Zorgberoepen en Opleidingen

 

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

10 maart 2013

Kortom, we zien VAN de bomen het bos niet meer, er valt dus veel te winnen. En met bedroevend peil gaan we starten?

Ga liever nadenken wat al die tienduizenden straks moeten gaan doen na hun ontslag vanwege bezuiniging.

Pfff...helemaal wereldvreemd . Nu al is bijna 25% werkloos en komen jonge artsen niet meer aan de bak

Peter Koopman

11 maart 2013

De commissie Kaljouw heeft moed getoond door een megaproject in de stijgers te zetten. We lijken tegenwoordig iedere functie (cluster van taken in een werkorganisatie) een beroep te noemen. Naar mijn mening heeft een beroep (inter-) nationale kenmerken en wordt als zodanig breed herkend. Beroepsopleidingen zouden zich moeten beperken tot deze beroepen. Functiescholing is nascholing. Zie met vertrouwen de resultaten tegemoet. Immers: snoeien doet groeien!

Peter Koopman

11 maart 2013

De commissie Kaljouw heeft moed getoond door een megaproject in de stijgers te zetten. We lijken tegenwoordig iedere functie (cluster van taken in een werkorganisatie) een beroep te noemen. Naar mijn mening heeft een beroep (inter-) nationale kenmerken en wordt als zodanig breed herkend. Beroepsopleidingen zouden zich moeten beperken tot deze beroepen. Functiescholing is nascholing. Zie met vertrouwen de resultaten tegemoet. Immers: snoeien doet groeien!

Van Doorn

11 maart 2013

De conclusie dat de wereld anders wordt en dat ook om een andere beroepenstructuur vraagt zal niemand bestrijden. Of het volgen van een traditioneel veranderproces dan de beste oplossing is, vraag ik me af. Reeds in 2011 is de Doetank Andere handen van start gegaan. Als de wereld en de zorg verandert (wat in alle denktankrapporten van de winter van 2009/2010 uitstekend in beeld is gebracht) dan verandert de vraag en is andere meer op gezondheid en op leven gerichte zorg nodig. Dat realiseren we niet door een beroepenstructuur te hervormen, die kan waarschijnlijk wel simpelere gemaakt worden met de instrumenten die er reeds zijn.

De Doetank Andere handen heeft inmiddels een uitwerking gekregen met 'Andere handen community', een podium waar uitvoerende handen in de zorg (los van hun professionele identiteit) elkaar virtueel ontmoeten en deelneemrs samen ontwikkelen. De uitvoering manifesteert zich als de motro van de verandering! Zo wordt door verbinding vandaag reeds gewerkt aan andere zorg, zorg waar medewerkers bekend raken met slimme en leuke technologie, zorg waar medewerkers gericht zijn op het betrekken van clienten en het sociale netwerk. De toekomst is al begonnen, de eerste 150 uitvoerende medewerkers hebben het spits afgebeten, de instroom komt nu goed op gang. En met deze deelname werken zij meteen aan hun eigen inzetbaarheid. Want dat er werk in de huidige publiek gefinancierde zorg verdwijnt is onomkeerbaar. Dat de mensen die nu het werk verrichten straks ook inzetbaar zijn in nieuwe diensten en zorg die in variaties zal ontstaan is belangrijk voor hen (behoud inkomen) belangrijk voor de BV Nederland (beter werkende abeidsmarkt) maar zeker voor de client (krijgt meer voor minder). Alles wordt anders, wat vraagt dit van besturing?

Top