BLOG

Juridisch vacuüm bemoeilijkt publiek-private transfer

Juridisch vacuüm bemoeilijkt publiek-private transfer

Een paar jaar geleden kwam er een handjevol, maar afgelopen woensdag telde ik wel duizend man op het Health Valley Event 2013 in Nijmegen. In de discussies kwamen we te spreken over de zogenoemde publiek-private transfer. Dat is een verschijnsel dat zich nu nog zelden voordoet, maar dat we in de komende jaren steeds vaker zullen zien.

Het gaat om de overname van een openbaar gebouw of een zorginstelling uit het publieke domein door een private partij. Zo nam ik zelf het IJsselmeerziekenhuis en het Zonnehuis over, en hoop ik binnenkort eigenaar te worden van het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer.

Goodwill of badwill

Omdat dergelijke transfers een nieuw verschijnsel zijn, is er niets voor geregeld – althans, waar het de exploitatie betreft. Er is geen objectieve commissie die bepaalt wat de waarde die de arbeid en het kapitaal hebben gegenereerd. Maar een ziekenhuis is gefinancierd met collectieve middelen, en heeft zo goodwill of badwill gegenereerd – al naar gelang de waarde van dat moment. Wanneer zo’n publieke voorziening in private handen overgaat, zou er op rationele gronden een waarde bepaald moeten worden. Nu is het wat de gek ervoor geeft.

Niet zelden wordt een armlastige instelling of een leegstaand gebouw voor een habbekrats verkocht. Zo gaf de gemeente de Bachzaal in Amsterdam, een monumentale concertzaal annex muziekschool, in de jaren tachtig voor één gulden cadeau aan het Conservatorium. Dat incasseerde er dertig jaar later 2,9 miljoen euro voor. Nu is het Conservatorium een onderwijsinstelling, dus het geld valt toe aan het publieke domein, maar stel dat dat niet zo was geweest? Dat dat bedrag was opgestreken door een private investeerder? Was dat fair geweest? Wie komt het geld eigenlijk toe?

Wetsvoorstel

Voor openbare gebouwen of publieke bedrijven geldt, wanneer  de intrinsieke waarde positief is, moet de overnamesom toevallen aan ons allen: het Rijk, de gemeente of anderszins. Dat moet vooraf netjes geregeld worden. Op dit moment ligt er een Wetsvoorstel in de Tweede Kamer om onder voorwaarden zorgaanbieders winst te laten uitkeren aan private investeerders. Daarin zou de publiek-private transfer meteen meegenomen moeten worden.

Gezien de toenemende vergrijzing en de economische crisis zal de zorgbehoefte de komende decennia toenemen en het budget verder slinken. Privatisering van een deel van de bestaande zorginstellingen kan daarvoor een oplossing bieden – ondernemers kunnen meer zorg leveren voor hetzelfde geld. Dan moet er wel iets geregeld worden voor de waardebepaling en de overdracht. Zodat we niet over tien jaar Kamervragen krijgen over ongeoorloofde verrijking door slimme ondernemers die voor een appel en een ei een publieke voorziening wisten te bemachtigen. Op schandalen zoals de megaprivatiseringen in de Russische oliesector, waarbij kapitale staatseigendommen voor een schijntje in private handen belandden, zitten we hier niet te wachten.

Loek Winter
Zorgondernemer

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Zorgdrager

18 maart 2013

Toen deze ondernemer destijds ons ziekenhuis overnam in Lelystad antwoordde hij op een vraag van journalist wat de goodwill was: 'er is daar helemaal geen goodwil'.

5 miljoen waren de overname kosten door Winter. Achmea en het rijk betaalden samen zo ongeveer het tienvoudige.

5 miljoen is niet een appel en een ei maar wel degelijk een heel onethische deal om zo publiek eigendom in priavte handen te doen overgaan.

Het is nog maar de vraag als alles boven tafel komt of de handelwijze van Winter zoveel onderdoet als het gegraai van de olieconcerns in Rusland wat Winter nu als voorbeeld geeft hoe het niet zou moeten. Niet omdat het in zijn ethiek niet past maar omdat je anders over 10 jaar lastige kamervragen kan krijgen.
Het tekent deze ondernemer ten voeten uit. Als het allemaal op papier maar juridisch in orde is. Een marktkoopman heeft nog meer respect voor zijn klanten als deze zorgondernemer voor het algemeen belang van de overheid en de samenleving. Het belang van Winter is eigenbelang, de grootste worden en de concurrentie vol aangaan met collegae in de private sector. Met geld van vriendjes bij de ING was dat tot nu toe geen probleem. Nederland behoort alle privatisering af te wijzen, het is schandalig dat specialisten ook nog eens bovenop hun zeer riante inkomen winstuitkeringen kunnen claimen. Om van een prikkel tot overbodig snijden maar niet te spreken ( u weet wel de 25.000 overbodige ingrepen)

De gedachtenspinsels van zorgondernemer Winter hebben een hoog 'als de vos de passie preekt gehalte'.

tjark reininga

19 maart 2013

is hier nu de hoogleraar Winter aan het woord of de ondernemer? in ieder geval heeft hij gelijk dat de waarde van een zorginstelling zo objectief mogelijk moet worden vastgesteld, voordat deze wordt verkocht. en dan gaat het zowel om het onroerend goed als om de functies die de instelling vervult en de diensten die zij levert. nu blijft het veel te vaak inderdaad vaak bij een 'wat de gek er voor geeft'.

Winter heeft laten zien waar dat toe kan leiden. en intussen geeft ook dat andere voorbeeld van de toelating van marktwerking, het Slotervaartziekenhuis, ons meer inzicht in de vraag hoe verstandig het geweest is deze weg in te slaan.

Drs. Paardekoper

20 maart 2013

Hoe durft deze killer nog wat te zeggen na alles wat hij moedwillig kapot heeft gemaakt om 'de grootste te worden'?

Waar zijn de onderzoeksjournalisten die eens duiken in de feiten? Niet wat hij zegt maar wat hij doet of niet doet.

Creatieve destructie. Hij is het zich dus nog bewust ook.


Top