BLOG

Jeugdzorg heeft veel te winnen én te verliezen

Jeugdzorg heeft veel te winnen én te verliezen

Kinderombudsman Marc Dullaert onderzoekt de armoede onder Nederlandse kinderen. Via het daarvoor ingerichte meldpunt deelden vijfhonderd kinderen hun persoonlijke ervaringen met armoede.

Enkele weken terug ontmoette ik straatkinderen in de slums van Kampala, de hoofdstad van Oeganda. Ook zij deelden hun persoonlijke ervaringen. Schrijnende verhalen over gebroken gezinnen, mishandeling, seksueel misbruik, lijm snuiven en een groot gebrek aan de eerste levensbehoeften.

Vroeghulp

Het Kinderrechtenverdrag geeft kinderen recht op een levensstandaard, die ze voldoende mogelijkheden biedt voor een goede ontwikkeling. Zeker de Oegandese straatkinderen ontbreekt het aan die mogelijkheden. Ook aan voorzieningen die ondersteuning of een vangnet bieden aan kinderen in de knel. Dat maakt je dankbaar voor wat wij in Nederland kinderen en hun ouders kunnen bieden. Dat begint al bij de geboorte. En wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van jonge kinderen, is er integrale vroeghulp. Een team van professionals werkt vanuit verschillende disciplines aan een juiste diagnose en biedt vroegtijdige hulp en ondersteuning. Zo werkt integrale vroeghulp preventief, evenals onze jeugdgezondheidszorg, opvoedondersteuning en jeugdhulpverlening.

Decentralisatie

Kan dat beter? Jazeker, er wordt een te groot beroep gedaan op specialistische voorzieningen en het aanbod van zorg en ondersteuning is te versnipperd. De Stelselherziening Jeugd is daarop het antwoord. Gemeenten krijgen met de decentralisatie van alle jeugdhulp meer mogelijkheden voor integraal beleid, efficiency en preventie.

Zorgvuldigheid

Tegelijkertijd moeten we niet de illusie hebben dat een stelselherziening vanzelf zal leiden tot anders en beter werken. Daarvoor worden hoogstens de randvoorwaarden geschapen, waarbinnen professionals hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. In de sector is de bereidheid tot verandering groot. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de continuïteit van het aanbod en het behoud van de expertise. Niet voor niets maakt de Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd hiervan in haar eerste rapportage  een hard punt. De Nederlandse jeugd heeft in de stelselwijziging veel te winnen maar ook te verliezen. Het overdragen van bevoegdheden en budgetten naar gemeenten vraagt daarom zorgvuldigheid en sluitende afspraken, waardoor geen kind ‘op straat’ komt te staan. 

Jan de Vries, directeur MEE Nederland
http://twitter.com/jandevries_

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top