BLOG

Voorzitter ZN maakt forse uitglijder

  • Onbekend
  • 26 maart 2013
  • 3618 keer gelezen
  • 4 reacties
Voorzitter ZN maakt forse uitglijder

Medio maart stond in het Financieele Dagblad een interview met de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), André Rouvoet. Duidelijk taal, standpunten en één uitglijder.

Naar aanleiding van dat ‘bijna iedereen in de zorg boos is op de zorgverzekeraars, reageerde hij dat hij niet onder de indruk was. In tegendeel. Al die tegenstand ziet hij juist “als een goed teken”. Citaat: “Ik ben daar vrij nuchter in. Als ik interviews of ingezonden stukken in de kranten zie waarin mensen roepen dat het piept en kraakt, zeg ik: ‘goed zo’. Als het niet zou piepen en kraken dan verandert er niets.”(einde citaat).

Piepen en kraken

Zo’n emotieloze uiting, zonder enige blijk van begrip voor de menselijke factor in de zorgsector, past niet in een zorgvuldige reorganisatie van deze sector. Als Heineken een reorganisatie doorvoert en er vallen wat bierflesjes van de lopende band is dat niet zo erg, maar als het in de zorgsector gaat ‘Piepen en kraken’ is dat andere koek. Zorgen en verzorgd worden is de essentie van de zorgsector. Circa 70 procent van de zorgkosten wordt besteed aan inkomens voor de medewerkers en 100 procent van de zorg behoort ten goede te komen aan degenen die hulp nodig hebben. De menselijke factor is dus groot.

Risico's

‘Piepen en kraken’ raakt mensen. De zorgvrager loop risico’s van onvoldoende beschikbare zorg, de werker in de zorg van weglek van motivatie, en de zorgaanbieder loopt het risico van een stijgend ziekteverzuim. Deze effecten willen voorkomen. Onvoldoende zorg leidt uiteindelijk tot een verhoogde zorgvraag van degene die eerder tussen wal en schip is gevallen en een stijgend ziekteverzuim van 5 procent naar 6 procent leidt tot een stijging van de zorgkosten op jaarbasis van circa 600 miljoen euro. Voorwaar argumenten voor de zorgverzekeraars om het ‘piepen en kraken’  zo veel als mogelijk te voorkomen.

Efficiëntere inrichting zorg

Helemaal voorkomen kan uiteraard niet, daar is de reorganisatie van de zorgsector te complex voor. Maar de ogen sluiten voor dat ‘piepen en kraken’ getuigt niet van veel praktisch inzicht in het reilen en zeilen van de zorgsector. ‘Piepen en kraken’ kan bloedlink zijn. De gehele sector is intensief aan het kijken of de zorg efficiënter kan worden geleverd. Op vele plaatsen gebeurt dat ook. Zowel op eigen initiatief als op basis van de onderhandelingen met de verzekeraars worden methoden gezocht en gevonden die ertoe leiden dat de kosten verminderen en de kwaliteit van de zorg daar niet onder leidt. Kwaliteitsbehoud dient zo veel als mogelijk leidend te zijn voor het proces. In overbodige zorg kan uiteraard worden gesneden. Ook dat gebeurt al.

Informele zorg

‘Piepen en kraken’ treft met name de zorgaanbieder, de werkers in de zorg en de  cliënt; op korte termijn de zorgverzekeraar in mindere mate. Met name in de GGZ en de WMO gerelateerde zorg nemen de probleemsituaties toe; mensen die als gevolg van wijzigend landelijk beleid tussen wal en schip vallen, en niet of nog niet een (gewenst) beroep op informele zorg kunnen doen. Wie die vervangende informele zorg moet organiseren, is nog niet duidelijk. Omdat die zorg niet betaald hoeft te worden, blijft deze zorg buiten het gezichtsveld van de ZN voorzitter.

Toezicht

Leden van raden van toezicht letten in hun vergaderingen met de raad van bestuur in toenemende mate op het ‘piepen en kraken’ van de organisatie waarop men toezicht uitoefent. Signalen van ‘Piepen en kraken’ moeten bij hen op het netvlies staan c.q. op de agenda van de RvT. Zij mogen niet rustig achterover hangen als gevolg van het feit dat ZN vindt dat 'piepen en kraken' toegestaan is.

Handelen zorgverzekeraars

Overigens zien we in het handelen van de individuele verzekeraars de scherpte van de uitspraken van Rouvoet niet terug. Mogelijk dat de verzekeraars toch meer dan hun koepel doorhebben dat zij uiteindelijk de rekening van ‘Piepen en kraken’  gepresenteerd krijgen. Zowel in de vorm van uitgestelde zorgkosten als ontevreden verzekerden. De vraag is dan ook of de leden van ZN wel zo blij moeten zijn met de uiting van hun voorzitter.

Overigens is het nuttig om het interview met André Rouvoet in het FD in zijn geheel te lezen. Hij raakt ook thema’s die er echt toe doen.

Paul Baks
Partner BMC Management en Advies

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Dr. van Zandvoort

26 maart 2013

Piepen en kraken doet het nog veel erger als bijvoorbeeld een hooggeleerde heer als Winter apothekers wegzet als dozenschuivers.

Van verzekeraars kan je enige enige ongenuanceerdheid verwachten maar als binnen de zorgaanbieders groep de concurrentie toeneemt.

De Winter is volkomen ongeloofwaardig geworden voor mij met die opmerking. Ik overweeg een klacht in te dienen tegen hem bij de KNMP.

Schulte

27 maart 2013

@ Van Zandvoort. Winter zei wat iedereen denkt. U kunt de KNMP beter vragen aan te tonen dat apothekers werkelijk waarde toevoegen.

Anoniem

27 maart 2013

#2 inderdaad, de beroepsgroep als zodanig is minder gecharmeerd van de zakelijke avances van Winter. Dat weet ook iedereen. Maar het staat hem vrij de Jumbo te contracteren natuurlijk.
Overigens hebben wij goede nota genomen van uw advies.

Anoniem

31 maart 2013

Worden we door de aandacht voor een goede zorg niet afgeleid.
Want de miljarden publieksgeld beheerd en verdiensten door de zorg verzekeraars 600 miljoen en het is onze poen.

Het zou toch kosten neutraal zijn.


dit is ons niet vertelt in 2006 het zou goedkoper worden.

daar moet aandacht aan worden besteed.

Top