BLOG

Nierdonatie bij leven: ik maakte persoonlijk die keuze

Nierdonatie bij leven: ik maakte persoonlijk die keuze

Vorig jaar zette ik de knop om. Ik had weer eens gekeken naar de sterfte op de wachtlijst voor nierdonatie. Gemiddeld 150 mensen op deze wachtlijst halen per jaar de eindstreep ( de donatie) helaas niet. Dit is vermijdbare sterfte want na ontvangst van een donornier hebben zij doorgaans weer een heel goede levensverwachting en - kwaliteit.

Dit gegeven had me al eerder tot nadenken gezet, maar vorig voorjaar besloot ik het niet daarbij te laten. Het is mijn overtuiging dat ik best iets van mijn gezondheid met anderen kan delen. Dat doe ik het liefst anoniem. Zo is de ander niets tot mij verplicht in zijn beleving.

Anoniem doneren

Een levende nier doneren heeft bovendien forse voordelen voor de ontvanger. De kwaliteit is veelal beter dan een nier van een overleden donor. Anoniem doneren heeft naar mijn mening ten opzichte van doneren in familieverband het voordeel dat er geen gespannen verhoudingen tussen familieleden hoeven te ontstaan.

Operatierisico

Is het doneren bij leven gevaarlijk? Dat valt gelukkig heel erg mee. Er blijft natuurlijk altijd enig operatierisico, maar dat is, dank zij het hooggespecialiseerde team, heel gering. Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat gezonde donoren na hun operatie net zo gezond blijven als voorheen. Zij blijven overigens wel hun hele leven onder medische controle. Bijna alle centra opereren laparascopisch. Dat beperkt het risico op post-operatieve infecties en pijn.

Ketendonatie

Nierdonaties zijn planbaar. Dat kan er toe leiden dat er een ketendonatie in gang wordt gezet. Bijvoorbeeld bij een voorgenomen familiedonatie, waarbij na onderzoek blijkt dat er onvoldoende overeenkomst is in weefseltypering. De anonieme donor kan zijn nier voor deze ontvanger afstaan en het familielid gaat eveneens anoniem doneren. Zo ontstaat er een keten. Ik heb een keten van twee donaties in gang mogen zetten.

Bewustwording

Terugblikkend heb ik er een heel goed gevoel aan over gehouden. Een nier doneren is weliswaar geen sinecure (ik had last van morfine-overgevoeligheid en vermoeidheid), maar deze ongemakken vallen in het niet vergeleken met het voordeel van het "nieuwe" leven dat je een ander schenkt.

Naar manifeste donor

In Plus van deze maand wijdt Ria Bremer haar column aan anonieme nierdonatie bij leven. Medisch Contact van 4 april gaat er ook uitgebreid op in. Deze publiciteit is hard nodig. Vermoedelijk zijn er veel mensen nu nog 'latente' nierdonor, maar na bewustwording van de mogelijkheden zouden zij best wel de stap naar een 'manifeste' donor willen zetten. Ik prijs me gelukkig dat mijn collega Jannes van Everdingen inmiddels besloten heeft deze stap te gaan zetten. Hij zet een keten van drie donaties in gang. Samen staan we nu op vijf. Hopelijk is het einde nog lang niet in zicht.

Henk Smid

Directeur ZonMW

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Schulte

4 april 2013

Dat was een mooie daad!

E.Kriek

4 april 2013

Beste Henk Smid,
Beste directeur van ZonMW ( waarop ik overigens wel eens heb gemopperd. Maar dat is nu volstrekt irrelevant ) .
Blijkbaar heb je geworsteld met de anonimiteit.
Blijkbaar heb je gewikt en gewogen.
Mijn diepe respect voor deze daad. Petje af.
Respect dus voor deze bijdrage, die blijkbaar niet geheel van harte is geweest.
Onze maatschappij heeft dappere mensen nodig, zoals Henk Smid.
Dappere mensen, die de anoniemen van onder andere www.longtransplantatie.nl een stem geven.
Al ruim 8 jaar geniet ik een nieuw leven, dankzij een dappere donor, die mijn geliefde nieuwe longen heeft durven geven.
( Wat hebben honden en wachtenden op een transplantatie trouwens gemeen? Intrigerend. )

Nico Soeters

5 april 2013

Heel veel RESPECT Henk ! Zoals ik je al lang(er) ken, had ik eigenlijk niet anders van je verwacht, maar het blijft natuurlijk heel bijzonder.....

Pieter ten Have

7 april 2013

Wat een lovenswaardige daad!

de Jager

3 december 2013

Kwam laatst nog zo'n verhaal tegen: www.doneereennier.com

GERELATEERD

Top