BLOG

Een stap vooruit voor het Deltaplan Dementie

Een stap vooruit voor het Deltaplan Dementie

Twee weken geleden schreef ik op deze plek een blog met de vraag of wij anno 2013 kunnen bouwen op een overheid die met ons durft te investeren, niet alleen in woorden maar ook met euro’s. Daarbij ging het om het investeren in het Deltaplan Dementie.

Vandaag schrijf ik hier weer een blog. Nu om te vertellen dat de vlag uit mag. Want de realisatie van het Deltaplan Dementie komt weer een stap dichter bij. Vandaag hebben minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn (beiden VWS) in een brief aan de Kamer laten weten het Deltaplan Dementie financieel te steunen met 32,5 miljoen. Alzheimer Nederland is zeer verheugd met de investering vanuit VWS. Maar de grootste winnaars vandaag zijn alle mensen die in de toekomst mogelijk dementie krijgen. Want voor hen is de uitvoering van dit plan pas écht goed nieuws. Omdat de investering in wetenschappelijk onderzoek het tij moet keren voor het probleem dat dementie met zich meebrengt.

Dagelijkse leven verliezen

Dat is wat dementie betekent voor mensen met dementie: “je verliest de grip op de gewone dingen, het dagelijkse leven”. Juist in deze tijd van vergrijzing én bezuinigingen is het van essentieel belang dat we het probleem van dementie als samenleving breed onderkennen.

Dat die onderkenning er is, is vandaag een feit. En ik ben ervan overtuigd dat juist het uitgangspunt – betere zorg voor mensen met dementie - de verschillende partijen ertoe overgehaald heeft dat het Deltaplan Dementie de noodzakelijke oplossingen biedt voor betere zorg in de toekomst. Dat is ook niet vreemd. Want dit uitgangspunt raakt direct aan wat patiënten met dementie het liefste zouden willen, namelijk ‘het voorkomen dat mijn kleinkinderen met dementie te maken krijgen’. Dat is de meest prangende vraag van mensen met dementie: laat onze kleinkinderen het dagelijkse leven niet verliezen.

Deltaplan bundelt krachten

Wereldwijd is er aandacht voor de uitdaging die dementie ons stelt: het aantal patiënten met dementie neemt jaarlijks met 7,7 miljoen toe. In 2012 heeft de World Health Organisation (WHO) een oproep verwoord in haar rapport ‘Dementia, a Public Health Priority’: geef meer prioriteit aan verbetering van de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie als aan investeringen in onderzoek naar dementie. Frankrijk, Duitsland en Engeland zijn ons al voor gegaan.

In Nederland is dementie nu al de ziekte met de hoogste zorgkosten. Dit jaar bedragen de kosten ruim vier miljard. Zorg voor betaalbare oplossingen voor deze ziekte, waarbij de kwaliteit van leven voor mensen met dementie wordt meegenomen: dat is de opdracht die wij mee hebben genomen bij het ontwikkelen van dit initiatief. Een doorbraak is er echter niet zomaar. Dat vergt tijd en het bundelen van krachten en dat is precies waar het Deltaplan Dementie voor staat. Door de schaal van wetenschappelijk onderzoek naar dementie te vergroten, neemt de kans op een ontdekking voor genezing en behandeling aanzienlijk toe.

Handtekening

Met de handtekening van Schippers en Van Rijn verbinden zij zich ook aan het doel: het aantal mensen dat met dementie te maken krijgt zoveel mogelijk voorkomen. Dat kan door middel van wetenschappelijk onderzoek. Maar er is meer. Het Deltaplan Dementie wil een bijdrage leveren aan oplossingen voor verschillende aspecten van dementie en de vele consequenties die het heeft voor de patiënt, de naaste omgeving en de samenleving als geheel. Het plan bevat daarom naast een onderzoekprogramma nog twee pijlers.

Het plan voorziet in een landelijk zorgportaal met informatie, uitwisseling, netwerkzorg en e-health voor patiënten, mantelzorgers en professionals. Daarnaast wordt er een nationaal register opgezet om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Met name in deze laatste twee pijlers zullen de private partijen investeren. En juist dit sluit goed aan bij Dat mensen met dementie en hun mantelzorgers het thuis zo lang en zo goed mogelijk volhouden met hulp van hun omgeving en door naadloos samenwerkende professionals. Dat is het uitganspunt voor betere zorg voor mensen met dementie.

Sterk voorbeeld

Alzheimer Nederland heeft de intentie om het Deltaplan Dementie de komende vier jaren met 12,5 miljoen euro steunen. Met de bijdrage van VWS en Alzheimer Nederland is voor de eerste vier jaar 50% van het onderzoeksgeld voor het Deltaplan bij elkaar gebracht. Uiteindelijk wordt gestreefd om met de private bijdrage te komen tot een budget van 200 miljoen euro. Partijen als Achmea, CZ, Nefarma, NFU, Nutricia, Philips, PGGM, Rabobank, Vita Valley en VNO-NCW doen mee aan de uitvoering van het Deltaplan. De komende weken wordt duidelijk hoeveel euro´s zij zullen bijdragen. Met al dit goede nieuws ben ik ervan overtuigd dat we gaan slagen. Als we maar steeds voor ogen houden waarvoor we dit plan opzetten: tegemoet komen aan de belangrijkste vraag van de  mensen met dementie: om hun kleinkinderen een beter perspectief te bieden.

Gea Broekema-Procházka
Directeur/bestuurder Alzheimer Nederland           

10 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

4 april 2013

En de felicitaties gaan uit naar de neurologen die hun met geheugenpoliklinieken al mooie BMWs op de oprit van hun vrijstaande huis bij elkaar spaarden. Dure diagnostiek zonder behandelconsequentie.

Nu kunnen die BMWs vervangen worden door Porsches. Dat zou ik ze van harte gunnen als ze ook maar een kleine bijdrage zouden hebben geleverd aan de zorg voor dementerenden.

Ook het Nederlandse onderzoek van de afgelopen 20 jaar heeft geen bijdrage geleverd aan die zorg. En waar gaat het geld straks naar toe? Juist, dezelfde mensen.

En goede zorg bij mensen thuis? Daar is geen geld voor. Ik snap niet hoe Alzheimer Nederland blij kan zijn met deze ontwikkeling.

E.Kriek

4 april 2013

Ik citeer:

"Waaruit bestaat het Deltaplan Dementie?

- Landelijk zorgportaal met informatie, uitwisseling, netwerkzorg en e-health voor mensen met dementie, mantelzorgers en professionals

- Nationaal register om met informatie over diagnose, behandeling en zorggebruik om de kwaliteit van de zorg te verbeteren

- Onderzoeksprogramma dat zich richt op preventie, behandeling en genezing van dementie en op zorginnovatie en doelmatige zorg. "

Oftewel: een Zorgportaal, een Register, en Onderzoek. That's it.

NIETS over het steunen van mantelzorgers. NIETS over meer handen aan bed. GEEN garantie dat de ruim 32 miljoen terecht komen bij de zorgbehoevenden.
NIETS over subsidie van vrijwilligers. NIETS over het creeren van, laten we het Melkert- banen noemen. U weet wel, eens per week de rolstoel naar de plaatselijke supermarkt duwen.

Onderzoek, register, zorgportaal.......
De ICT'ers steken de vlag uit.

Mijn demente oma wordt er helemaal NIETS beter van.

Berdine Koekoek

5 april 2013

Heel fijn dat er politieke aandacht is voor het grote probleem van de toenemende dementie.

32,5 miljoen voor onderzoek is veel geld. Ik vraag mij af hoe onderzoek naar dementie en Alzheimer in Nederland zich verhoudt tot Europa of zelfs internationaal. Werken onderzoekers thematisch samen of zijn er meer landen solitair met soortgelijk onderzoek bezig?

Anoniem

5 april 2013

@ Berdine. Onderzoekers werken internationaal heel goed samen. Ze lezen elkaars onderzoeksverslagen en bouwen daarop voort. Doen ze dat niet dan kunnen ze niet publiceren in de internationale wetenschappelijke tijdschriften en dan is hun carrière snel voorbij.

Wetenschappers hebben echter geen boodschap aan praktische implementeerbaarheid. Publiceren is het doel, de zorg verbeteren niet.

Julie Meerveld

5 april 2013

Alzheimer Nederland heeft het Deltaplan Dementie mee opgezet, gedreven door de wens van patiënten. Juist patiënten wensen meer wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en werking van dementie. Zodat de dreiging van dementie voor hun kleinkinderen minder groot is.
Het Deltaplan is gericht op wetenschappelijk onderzoek, maar daarnaast ook op de ontwikkeling van een Zorgportaal. Speciaal voor mantelzorgers is dit portaal zeer behulpzaam omdat daar alle recente informatie over het regionale zorgaanbod te vinden is, straks.
Anno 2013 is samenwerking op wetenschappelijk gebied een must. Gelukkig werken onderzoekers in Nederland al samen met andere onderzoekers in Europees verband maar dit gebeurt ook meer en meer wereldwijd. Nederland zal vooral aan de slag gaan met onderzoek waar Nederland al bewezen goed in is. En dit in aanvulling op onderzoek dat elders in de wereld wordt gedaan. Door samen te werken en elkaar aan te vullen hopen we een doorbraak te bereiken. Daar geloven we in, gedreven door de vraag van de patiënt van vandaag voor de patiënt van morgen.

Bakker

5 april 2013

De vragen die E. Kriek heeft, stelde ik me ook toen ik las over Schippers Deltaplan Dementie............

Schulte

5 april 2013

@ Julie Meerveld. Ik neem aan dat jouw opmerkingen een reactie zijn op de andere opmerkingen maar door een fout in de IT bovenaan zijn geëindigd.

Allereerst gefeliciteerd met deze toezegging vanuit de overheid. Daar hebben jullie (jij?) vast lang voor moeten lobbyen.

Wat betreft jouw reactie: je gaat niet echt in op de opmerkingen.

De belangen van individuele wetenschappers en van Alzheimer patienten verschillen sterk. Wanneer we kijken naar het onderzoeksprogramma van AN dan krijg je als buitenstaander (en dat ben ik) sterk het gevoel dat die onderzoeksagenda is gekaapt door enkele bevriende wetenschappers die vervolgens zorgen voor een scherpe begrenzing van de thema's.

Mijn advies: zorg voor een transparant proces bij de selectie van thema's en toekenning. Een proces dat uitnodigend is ipv uitsluitend. Dat zal op weerstand stuitten bij de bevriende wetenschappers, maar ook tot creatieve nieuwe onderzoeken. Veel succes!

En ter info: ik heb niets te maken met Alzheimer onderzoek of beleid.

Ir. Verhoeve

6 april 2013

Deze reactie is verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog. Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.

Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 08-04-2013 11:23.

Steur

6 april 2013

Deze reactie is verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog. Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.

Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 08-04-2013 11:25.

E.Kriek

6 april 2013

En toch is het zorgwekkend dat patiëntenorganisaties niet de indruk kunnen wegnemen dat hun kritiek wordt weggekocht door de Overheid.
"Jij hebt een probleem? Weet je wat? We maken een stappenplan, dat leidt tot ..... vul maar in ! En we ontwikkelen een app! Dan kan jij dit goede nieuws overbrengen aan je achterban, en dan kan de Overheid zich ook verantwoorden ten opzichte van critici.
Inmiddels echter staat de stront tot aan de nek bij de kwetsbaren, en laten patiëntenorganisaties zich in slaap wiegen met deltaplannen en apps.
Wakker worden aub.

Top