BLOG

Falend onderzoek levert schat aan informatie op

Falend onderzoek levert schat aan informatie op

In onze doorgeschoten verantwoordingscultuur geldt mislukt onderzoek als verspilling. Ten onrechte, want dergelijk onderzoek bevat vaak een verborgen schat aan informatie.

Voor Bas Bloem en mijzelf alle reden om tijdens de TEDxNijmegen een pleidooi  te houden voor meer openheid over en waardering voor mislukte projecten. We konden in Nijmegen zelfs een nieuw initiatief op dit gebied aankondigen in de vorm van een prijs.

Weinig aandacht

Jaarlijks worden in ons land vele honderden onderzoeks- en ontwikkelprojecten afgerond. Veel van deze projecten hebben een positief resultaat. Een aantal andere heeft een negatief resultaat. En bij een nog kleiner aantal is er sprake van een mislukking en haalt het project de eindfase niet eens. Voor deze laatste twee soorten projecten is helaas veel te weinig aandacht.

Verantwoordingscultuur

Ik veronderstel hiervoor een aantal oorzaken. Allereerst is er de teleurstelling en schaamte over het uitblijven van de verwachte resultaten. Verder blijkt het publiceren over negatieve resultaten en mislukkingen moeilijk. Vakbladen geven nog steeds en te vaak de voorkeur aan publicaties over projecten met klinkende resultaten. En ten slotte - en niet geheel verwonderlijk in onze doorgeschoten verantwoordingscultuur - denken sommigen dat mislukkingen een verspilling van geld zijn.

Transparantie

Deze patronen moeten we doorbreken. Negatieve resultaten en mislukkingen leveren een schat aan informatie op, al was het maar om herhaling te voorkomen. Ook kunnen we er veel van leren om toekomstige projecten beter uit te voeren. Alle reden dus om hier volledige transparantie te bepleiten.

Briljant falen

Samen met het Instituut voor Briljante Mislukkingen en Dialogues heeft ZonMW een prijs in het leven geroepen voor het beste mislukte project waarvan geleerd kan worden: de Brilliant Failure Award Health. Laat deze prestigieuze prijs niet aan je voorbij gaan!

Henk Smid, directeur ZonMW

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Schoffelen

9 april 2013

Een goed pleidooi! Transparantie en duidelijkheid over negatieve resultaten kan een geld en moeite besparen en in andere kaders vaak waardevolle informatie bevatten.

Voor wat betreft het publiceren van negatieve resultaten ligt de situatie wel lastig. Er zijn journals die negatieve resultaten verwelkomen (zie bijvoorbeeld: http://www.jnrbm.com/about), maar het nu eenmaal vaak moeilijker om aan te tonen dat er geen resultaat is dan dat er wel resultaat is: het stelt strengere eisen aan het ontwerp van je experiment en de werking van je meetmethoden.
En deze eisen worden allemaal gesteld voordat het onderzoek gepubliceerd wordt, zeker als het negatieve resultaat de huidige geaccepteerde theorieen ontkracht.

Vergelijk het met een internetaansluiting: het is veel makkelijker om aan te tonen dat alles goed werkt, dan om aan te tonen dat de kabel tussen computer en router stuk is.

Anoniem

9 april 2013

Het grote probleem van falend onderzoek is dat de faal niet wordt geïdentificeerd. Het meeste onderzoek blijkt achteraf onjuist en de fouten worden veroorzaakt door de noodzaak om veel en hoog te publiceren. Of het onderzoek juist is doet er niet toe. ZonMw is mede verantwoordelijk voor deze cultuur.

Anoniem

9 april 2013

ZonMw heeft veel overzicht over gelukte en mislukte projecten. Kan zij niet op een herkenbaar deel van haar website de mislukte onderzoeken publiceren, die achteraf nuttig waren? Met zo'n benadering breng je veel meer onderzoek voor het voetlicht, dan wanneer je alleen de prijswinnaar bekendmaakt.

Ad Standaart

14 mei 2013

Een sympathieke en juiste gedachte: fouten maken moet! Toch onttrekt het in dit geval het zicht op waar het werkelijk om gaat. Dat de resultaten niet zijn zoals verwacht - waar Henk Smid het over heeft - dat zijn natuurlijk geen fouten. Zoals de anonieme inzender schrijft worden de echte fouten niet geidentificeerd. Er wordt enorm veel onderzoek verricht waar men niets aan heeft. Gewoon omdat er niet goed is nagedacht over het vraagstuk en over de wijze waarop kennis daaraan kan bijdragen.
Zo vallen er voor ZonMw nog wel heel wat fouten te identificeren en valt er veel te leren over haar verbeterprogramma's. ZonMw is een onderzoek financierend instituut en heeft weinig verstand van verbetering en verandering, zo blijkt.steeds weer.
Zou Henk Smid het ook aandurven om een ZonMw verbeterprogramma een prestigieuze brilliant failure award te geven?

Top