BLOG

Hoe weet politicus wat kiezer wil?

Hoe weet politicus wat kiezer wil?

Als de zorg privaat gefinancierd zou worden in plaats via de verplichte zorgpremies, beslissen mensen zelf over de hoogte van de uitgaven die zij willen doen voor een zorgverzekering. Sommigen willen dan een beperkte dekking met een lagere premie, anderen een uitgebreide dekking met een hogere premie en een aantal mensen zal wellicht helemaal geen zorgverzekering willen.

In ons stelsel van collectieve zorgverzekeringen moeten politici echter deze besluiten nemen. De vraag is hoe de politicus weet wat de kiezer wil.

Ongezond gedrag bestraffen

Bij een recent opinieonderzoek van TNS NIPO konden geënquêteerde aangeven waarop de overheid in de zorg het beste zou kunnen bezuinigen. Er was maar een maatregel die kon rekenen op een meerderheid: bijna 60 procent van de ondervraagden wil ongezond gedrag bestraffen. Andere opties, zoals verkleining van het basispakket, hogere eigen bijdragen en mensen zelf meer laten betalen voor de huisarts, kregen slechts beperkte steun. Maar het bestraffen van ongezond gedrag leidt paradoxaal genoeg niet tot lagere zorguitgaven.

Paradox

De paradox: de meeste zorgkosten worden in iemands laatste levensjaar gemaakt, wat daardoor liefst vijftien keer duurder is dan eerdere levensjaren. Door preventie leeft men dan wel langer, maar de hoge kosten worden hoe dan ook alsnog gemaakt. Ook mensen die gezond leven, worden uiteindelijk ziek en gaan dood. Het afstraffen van ongezond bedrag leidt wel tot gezondheidswinst, maar anders dan de geënquêteerden denken niet tot lagere zorgkosten. Er is dus in het opinieonderzoek alleen een meerderheid voor een bezuinigingsmaatregel die nu net geen geld oplevert.

Niet extra betalen

In dezelfde enquête zegt maar 34 procent van de mensen meer te willen betalen voor goede zorg voor zichzelf. Nog minder mensen zijn bereid meer te betalen voor de zorg van anderen. Een meerderheid van de mensen wil dus niet extra betalen, niet voor zichzelf en niet voor anderen maar tegelijkertijd ook niet bezuinigen. Dit gaat niet samen. Niet bezuinigen op de zorg betekent dat de uitgaven zullen stijgen. En dat betekent meer zorgpremie betalen.

Tegenstrijdige antwoorden

Dit roept de vraag op waarom mensen tegenstrijdige antwoorden geven. Wellicht is het zo dat veel kiezers vooral letten op de nadelige gevolgen van bezuinigingen en zich niet of nauwelijks realiseren dat niet bezuinigen een verhoging van premies betekent. Echter, zodra de kiezer merkt dat de premies worden verhoogd, is het land te klein. Denk aan het premieoproer dat uitbrak na de presentatie van het regeerakkoord afgelopen najaar waarin een nieuwe inkomensafhankelijke zorgpremie was opgenomen.

Transparantie

Als transparant wordt wat de zorg precies kost, laten mensen van zich horen. Op dit terrein is nog een wereld te winnen, is mijn ervaring. Regelmatig vraag ik in zaaltjes aan mensen: ”Wat betaalt u aan de zorg?” Vaak krijg ik dan als antwoord: ”100 euro per maand”. Als ik dan voorreken dat we met zijn allen via de premie 65 miljard euro per jaar betalen aan zorg, en als we dat delen door 16 miljoen Nederlanders, we gemiddeld zo’n 4000 euro per persoon inclusief kinderen betalen, (”Maar kinderen zijn toch gratis verzekerd?”, hoor ik mensen in de zaal denken,) is men verrast. Mensen weten nauwelijks dat ze via hun loonstrook zorgpremie betalen. En ook op mijn vraag wat een ziekenhuisopname gemiddeld kost, blijft het angstvallig stil. Bijna niemand ziet ooit een ziekenhuisrekening.

Inzicht in kosten zorg

Als we willen dat kiezers een consistent standpunt innemen over de zorg, is het zaak dat we ze inzicht geven in de kosten van de zorg. Dat is recent weer eens bepleit door de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg in het rapport  ”Het belang van wederkerigheid …solidariteit gaat niet vanzelf.” De RVZ betoogt in dat rapport dat de premieheffing een onpersoonlijk karakter heeft, dat een groot deel van de premiebetaling onzichtbaar is en dat de bezuinigingen op andere overheidstaken die nodig zijn om de stijgende zorgkosten te betalen, zich ontrekken aan het oog van de premiebetaler.

Inzicht door zorgverzekeraar

De minister van VWS heeft op verzoek van de VVD al gezegd dat ze wil dat verzekerden een overzicht krijgen van hun zorgverzekeraar van hun gemaakt zorgkosten. Nu de verzekerden nog inzicht verschaffen in het werkelijke bedrag dat ze aan zorgpremie betalen en wellicht is het dan afgelopen met tegenstrijdige antwoorden van kiezers.

Anne Mulder
VVD Tweede Kamerlid

8 Reacties

om een reactie achter te laten

MItrasing, huisarts

9 april 2013

En dat 7 jaar na de introductie van dit zorgstelsel? Prachtig hoe Mulder eigenlijk beschrijft het spoor bijster te zijn...

ANH Jansen

9 april 2013

Tja. Statistieken en enquetes.

Heeft Anne Mulder dan niet door dat degenen die meer willen betalen voor hun eigen zorg wellicht degenen zijn die gebruik maken van zorg en aanlopen tegen de budgettaire beperkingen die de VVD in kwantiteit en kwalitiet oplegt aan het Volk? En dat degenen die niet bereid zijn meer te betalen voor anderen degenen zijn die helemaal niets gebruiken aan zorg? En dat de meerderheid bestaat uit verschillende categorien mensen die nog wel het beschaafde Bonobo besef hebben om niet te willen bezuinigen op het restant zorg dat de politiek voor het Volk bereid is in te kopen. De politiek is o.a. de VVD waarvan Anne Mulder partij lid en kamerlid is.

12 miljard euro houden de private verzekeraars inmiddels als reserve voor slechte tijden achter de hand. Als de Overheid garant staat is deze reserve niet nodig. Anne Mulder is daar voorstander van als het banken betreft. Hij mag eens vertellen waarom dat niet zou kunnen opgaan voor verzekeraars?

En ook dan is transparantie in kosten en prestaties noodzakelijk en dat zal dan veel eenvoudiger gaan omdat er geen concurrerentie is tussen de aanbieders.

Hoe denkt Anne Mulder het probleem op te lossen van de couvert aanbestedingen? Worden de werkelijke prijzen die verzekeraars betalen eindelijk openbaar?

Dacht het niet. Maar Anne Mulder mag een poging wagen. Het blijft trekken aan een dood paard.

Experiment Zorgstelsel 2006 is gebaseerd op een verouderde speltheorie en dat wreekt zich meer en meer.
Als het systeem niet deugt, en helemaal als het systeemontwerp niet deugt, is het verstandig en rationeel om het systeem te wijzigen en niet de maatschappij.

Maar ja, laat nu net de economen tot het besef zijn gekomen dat mensen niet rationeel zijn.

Prospect theory. Dat en gezond boerenverstand en het lef om als Overheid verantwoordelijkheid te durven dragen. Volg gewoon het advies van de OESO gezondheidszorg economen op.

Henksen

9 april 2013

Wat hebben die VVD-ers toch tegen de huisarts? De huisarts kost geen drol 3.5% van het totale budget en is de witte reus van de gezondheidszorg; doet een berg kost een beetje.

Zwengel de AWBZ discussie nou eens aan want in de cure doen we het in Nederland erg goed en lopen we financieel helemaal niet uit de pas.

Bakker

9 april 2013

Ja, precies Anne. Terug naar het ziekenfonds, want dit stelsel werkt eenvoudigweg niet. Daar had je toch niet zoveel woorden voor nodig hoeven hebben...

E.Kriek

9 april 2013

Ik ben verheugd dat meneer Mulder pleit voor transparantie van kosten in de zorg.
Hieruit zal bijvoorbeeld blijken dat de bedrijfskosten van, ik zeg maar iets, Menzis, duurder zijn dan de kosten voor de huisarts, en vergelijkbaar met de kosten voor fysiotherapie.
Meneer Mulder: openbaar deze kosten! En laat uw kiezers vervolgens oordelen!
De genoemde transparantie zal ook openbaren dat de zorgverzekeraars het niet slecht doen, op basis van een collectief verplichte verzekering.
Geachte heer Mulder, u benoemt het al: het bestraffen van ongezond gedrag.
Dat vindt 60 % van de ondervraagden van het NIPO.
Ik noem maar een voorbeeld van ongezond gedrag:
ROKEN!
En laat dat nou een speerpunt zijn van u en uw minister, mevrouw Schippers.
Deze blog lijkt slechts tot doel te hebben het rechtvaardigen van ongezond gedrag. Roken.
Uw verhaal:
"De paradox: de meeste zorgkosten worden in iemands laatste levensjaar gemaakt, wat daardoor liefst vijftien keer duurder is dan eerdere levensjaren. Door preventie leeft men dan wel langer, maar de hoge kosten worden hoe dan ook alsnog gemaakt. Ook mensen die gezond leven, worden uiteindelijk ziek en gaan dood. Het afstraffen van ongezond bedrag leidt wel tot gezondheidswinst, maar anders dan de geënquêteerden denken niet tot lagere zorgkosten. "
Er zijn anderen, terzake buitengewoon deskundig, die hier een andere mening over hebben.
U weet dat , meneer Mulder. Donders goed.
U hoeft dus hier niet aan te komen zetten met uw selectieve verontwaardiging, en met uw jankverhaal.
Het is blijkbaar een trend dat VVD-ers aan het voetvolk vragen hoe het WEL moet.
Het zou deze neoliberalen sieren als ze daar gevolg aan zouden geven.

E.Kriek

9 april 2013

Oh ja, Anne.

Wat een kiezer NIET wil:
de schijn van belangenverstrengeling!

http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/nieuws-echtgenoot-minister-schippers-adviseert-top-slotervaartziekenhuis

Gratis advies. Anne.

Anoniem

9 april 2013

Als je antwoorden wil dan moet je goed onderzoek doen. In het geval van preferenties moet je dan geen opinie-onderzoek doen, maar een uitruil-onderzoek (trade-off onderzoek. Dan maakt de onderzoeker reele alternatieven met hogere en lagere kosten, meer en minder kwaliteit en dan laat je burgers kiezen. Vervolgens komt uit dat onderzoek nooit iets tegenstrijdigs, maar wel de werkelijke voorkeur van kosten en kwaliteit. Het kan en het bestaat, zoek maar op discrete choice experiment.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

10 april 2013

Het is jammer te moeten constateren dat dhr. Mulder maar blijft geloven in het RIVM-rapport uit 2003 dat stelde dat preventie niet leidt tot lagere levenszorgkosten.

Wellicht leest hij de commentaren niet die op zijn blogs komen, maar ik heb hem er volgens mij hier al eerder op gewezen dat uit nieuw onderzoek is gebleken dat dat RIVM-rapport uitging van een gebrekkig rekenmodel, het chronischeziektenmodel.

Onderzoek dat gebruik maakte van eindpuntmeting, wat in in de epidemiologie bekend staat als veel accurater, laat zien dat preventie van overgewicht wel degelijk leidt tot lagere levenszorgkosten. Mensen met overgewicht blijken namelijk net zo lang te leven als mensen zonder, terwijl de mensen met overgewicht tijdens hun leven wel al gauw zo'n 20% meer zorgkosten maken...

Zie voor het hele verhaal (nogmaals) http://www.gezondezorg.org/preventiebeleid.

Top