BLOG

KNO-artsen steken hun nek uit

KNO-artsen steken hun nek uit

Op 25 april mocht ik uit handen van Peter Paul van Benthem de KNO-wetenschapsagenda in ontvangst nemen. In minder dan een jaar tijd is de wetenschappelijke vereniging van KNO artsen er in geslaagd kennislacunes te inventariseren en zelfs een top 5 van onderzoeksonderwerpen te benoemen.

Wetenschapsagenda

De wetenschapsagenda past in het kwaliteitsbeleid van de vereniging. De KNO-artsen willen werken vanuit de kwaliteitsverbeteringscyclus. Hiaten in kennis worden geëxpliciteerd en vervolgens benoemd als onderwerp voor wetenschappelijk onderzoek. Wanneer er al wel kennis voor handen is, worden aanbevelingen gedaan voor richtlijnontwikkeling.

Onderzoeksvragen

Zoals gezegd is er een hele reeks van onderzoeksvragen benoemd. De hieruit onstane top 5 luidt: 1) het nut van endoscopische sinuschirurgie bij acute recidiverende rhinosinusitis en chronische rhinosinusitis, 2) onderzoek naar indicatiestelling voor septum-,concha- en neusklepchirurgie, 3) onderzoek naar personalized medicine in de hoofd-halsoncologie, 4) onderzoek naar langetermijneffect van positietherapie bij obstructief slaapapnoesyndroom en 5) otologisch/audiologisch onderzoek zoals voorgesteld in het Nationaal Programma Gehooronderzoek.

Kwaliteit en doelmatigheid

Het is nu zaak dat het onderzoek op KNO-gebied snel van de grond komt. De verminderde budgetten van ZonMw zijn hiervoor alleen niet voldoende. Als we van medisch specialisten een bijdrage verwachten in de kwaliteit en doelmatigheid in de zorg, zullen we hen als eerste stap in staat moeten stellen hun handelen verder wetenschappelijk te onderbouwen. Het Verloskundig Consortium van de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie is hierin reeds voor gegaan. We weten inmiddels dat onderzoeksgelden zich zeer ruim kunnen terug verdienen in doelmatiger handelen.

Initiatieven als deze verdienen niet alleen ruime navolging door andere wetenschappelijke verenigingen, maar ook de volle steun om tot verdere uitvoering te komen.

Henk Smid
Directeur ZonMw

 

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Schulte

26 april 2013

Deze lijst met prioriteiten ziet er goed uit, ook al was de volgorde van de punten 3-5 wat arbitrair.

De punten 1 en 2 dienen zo snel mogelijk onafhankelijk te worden onderzocht. Dat lijkt makkelijker dan het is, want de KNO-artsen hebben grote belangen bij bepaalde uitkomsten.

U denkt misschien: maar onderzoekers zijn toch op zoek naar de waarheid? Helaas hebben duizenden arts-onderzoekers die voor de farmacie werken het tegendeel al bewezen en dat is inmiddels ook uitgebreid gedocumenteerd.

Kortom, ja we hebben grote behoefte aan deze onderzoeken, maar alleen als onafhankelijkheid kan worden gegarandeerd. Ik zou zelf niet weten hoe dat zou moeten en dus hoeft het onderzoek wat mij betreft niet te worden uitgevoerd.

sp131643

28 april 2013

Ik ben totaal niet onder de indruk van deze wetenschapagenda op gebied van tinnitus.
Al deze onderzoeken of richtlijnen zijn minstens al paar keer uitgevoerd, dus eigenlijk zonde van het geld en tijd. Je kan ze allemaal opzoeken via google.

Wat nog niet is onderzocht is de Theorie van Pim Heerens.
In dit boek zijn er meer dan 14 tegenstellingen ten opzichte van algemene theorie van het gehoor.
Ook heb ik nog geen 1 van wetenschappelijke documenten kunnen vinden dat de Theorie van Pim Heerens tegenspreekt.
Van algemene theorie heb ik constant last van dat de wetenschappelijke documenten elkaar tegenspreken.
Zie http://forum.nvvs.nl/forum/tinnitus/viewtopic.php?f=46&t=6778 dat alle tinnitus lotgenoten mee eens zijn dat deze theorie moet worden onderzocht.

Anoniem

29 april 2013

Beste SP,

Als het goed is dan hebben de KNO-artsen de patiënten ook gevraagd naar hun voorkeuren. Of dat goed gebeurd is kunt u nagaan in het rapport van de KNO-artsen. Ik raad u aan om daar kennis van te nemen, en specifiek aan te geven wat er wat u betreft fout is gegaan.

sp131643

19 mei 2013

Lees het forumonderwerp van mijn bericht hiervoor maar, en hier komen ook ervaringen over wetenschap en kno-artsen voor. Dat zelfs NVVS de slechthorende bond slecht contact heeft met gesloten KNO-wereld, wat ik zelf niet had verwacht.
Zowat alle wetenschapsagenda onderzoeken gaan over hersenenmanipulatie en een paar over hulpverlening, wat al duizendmaal inmiddels is onderzocht en niets over middenoor. Zie ook http://www.ata.org/research/reports&usg=ALkJrhjqQ9u6-Bc-1u75lJZbLwcoheUeuA hetzelfde en dit is internationaal.
Deze onderzoeken worden al zowat ontkracht door "Hersenactiviteit in tinnituspatiënten minder afwijkend dan gedacht". http://www.rug.nl/news-and-events/news/news2012/tinnitusonderzoek_umcg .

Ik heb zelf ook slechte ervaringen met KNO-artsen.
Ik werd zelf uitgenodigd naar aanleiding van mijn mail over gehoorketen van MRI-scan van 7 jaar terug.
7 jaar geleden was mijn slechtste rechteroor goed voor CI, om tinnitus af te zijn en mijn haarcellen door MRI-scan, waren even goed als bij een horende persoon.
Ongeveer een maand geleden ben ik bij KNO-arts geweest. Nu kreeg ik te horen dat je op MRI-scan niet kan zien hoe met haarcellen en gehoorketen gaat, omdat het veel te klein is. Dus wilde ik ander testen waar het wel mogelijk is. Dat is alleen met audiogram te meten, dan kan ik wel voor alles in aanmerking komen, want zo slecht zijn mijn oren.
Volgens KNO-arts moesten mijn gehoorketen wel goed zijn, wat ik heel vreemd vond en dus wil ik haarceltest wat in UZA wordt gedaan en dat kende KNO-arts niet, maar een verwijsbrief hiervoor kreeg ik niet.
Dus hij houdt ook niet zijn vakliteratuur niet bij, want het is wel een KNO-arts die opereert en daar heb je toch hoge verwachting van zijn kennisgebied.
Met zenuwsnee lost je geen tinnitus op wat ik raar vond als je algemene theorie over het gehoor kent.
Ook was mijn slechtste rechteroor ineens te goed voor CI.

Kortom ik voelde mij vooral vreselijk belazerd en boos, en ik heb toen geen CI laten doen vanwege te slechte garanties en nazorg, door mijn eigen onderzoek op internet. Ook dat je na 10 minuten onderzoek, toen al diagnose krijgt, leer maar met tinnitus leven, terwijl vele oorzaken zijn waar je tinnitus krijgt, niet eens wordt onderzocht, ook niet welke soort tinnitus-geluiden je hebt en ik zelf om MRI-scan hebt moeten zeuren, geven geen groot vertrouwen.

Nu krijg ik vooral het gevoel dat geld een grote rol speelt, want CI-operatie kunnen ze wel 100000 euro claimen en mijn mail ging over otosclerose-operatie, waarvan je gehoorverbetering rond 20-60% krijgt en zelfs van tinnitus af kan komen.

Alleen heeft de KNO-arts waarschijnelijk geen slimme slechthorende verwacht, die alles uitzoekt en kritisch is.

Top