BLOG

Sla brokkenpiloot de cockpit van de zorg uit!

Disfunctionerende dokters kunnen nog altijd ongestoord hun gang gaan. Collega’s en bestuurders leggen hen zelden een strobreed in de weg. Pas als de Inspectie voor de Gezondheidszorg ingrijpt, zijn de poppen aan het dansen. Het is hoog tijd om collega-specialisten en zorgbestuurders die de brokkenpiloten hun gang laten gaan, medeverantwoordelijk te stellen.

Operatie mislukt, patiënte dood

Neem enkele recente schandalen. Mislukte borstvergrotingen bij de Haagse Citykliniek.  Onbereikbaarheid van een plastisch chirurg bij complicaties na een bodyliftoperatie in het  Boerhaave Medisch Centrum: hij gaf er de voorkeur aan om te gaan skiën. Operatie mislukt, patiënte dood. Fatale maagverkleiningen in het Scheper Ziekenhuis. Tientallen verkeerde diagnoses van een neuroloog in Twente.

Tientallen foutieve diagnoses

Het lijkt er niet op, dat het bij de betreffende dokters om incidenten ging.  Gynaecoloog Rock G. overtrad zo ongeveer alle voorschriften en protocollen waaraan zijn kliniek moet voldoen. Pas na de sluiting van de Citykliniek door de IGZ, heeft nu ook de Belgische Wellness-kliniek hem geschorst. Plastisch chirurg Martin J. stond na de operatie met dodelijke afloop niet voor het eerst voor het Medisch Tuchtcollege. Dat berispte hem al eerder, onder meer omdat een vrouw aan één oog blind werd na een ooglidcorrectie. Neuroloog Jansen Steur mocht Medisch Spectrum Twente met opgeheven hoofd en een aanzienlijke vertrekpremie verlaten en in Duitsland aan de slag. Alsof hij niet tientallen foutieve diagnoses had gesteld, met ingrijpende gevolgen voor de patiënten. Behalve het ene sterfgeval waren er ook tientallen klachten over maagverkleiningen.

Wat doen zorgaanbieders met klachten?

Het medisch foutenfestival roept vragen op over het zelfkritische en zelfreinigende vermogen van zorgaanbieders. Tientallen meldingen bij de politie. Talrijke klachten bij de inspectie. Dan maakt niemand mij wijs dat collega’s nooit iets hebben opgemerkt. Of dat zorgaanbieders niet eerst zelf klachten van patiënten hebben ontvangen. Maar wat hebben zij met die waarnemingen en klachten gedaan? Weggewuifd? Gebagatelliseerd? Met de mantel der liefde bedekt? Serieus genomen? Beschouwd als advies om de zorg te verbeteren? De betreffende specialist even apart genomen en onderhouden?

Beslisser is onmachtig om in te grijpen

Laten we even uitgaan van het positieve scenario: de zorgbestuurder heeft de klachten vernomen en serieus genomen. Dan stuiten we alsnog op een kolossaal probleem. Want kennelijk zijn ze met al hun kennis niet bij machte om adequaat in te grijpen, de medisch specialist aan te spreken, aan te sporen om zijn leven snel te beteren en anders gewoon te ontslaan.  En daarbij collega’s elders in Nederland of bij de buren te waarschuwen voor de discutabele praktijkvoering.

Minister Klink moet ingrijpen

Het zelfreinigend vermogen is in genoemde voorbeelden nagenoeg afwezig gebleken. Daarom wordt het de hoogste tijd om de druk van buiten op te voeren. Inspectie voor de Gezondheidszorg, spring er bovenop. En minister Klink, grijpt u snel naar de knuppel om de hond te slaan.

Ruud Koolen

2 Reacties

om een reactie achter te laten

van Benthem

3 juli 2009

Dat brokkenpiloten de zorg moeten verlaten is een mening die ik volstrekt deel. De analyse waarom dat nu onvoldoende gebeurt en de vermeende nalatigheid van collega's en ziekenhuisdirecties is niet geheel juist. Een voorbeeld. Enige tijd terug werd ik als voorzitter van de medische staf geconfronteerd met een mogelijk disfunctionerende specialist. Wij hebben als medische staf toen een onderzoekscommissie ingesteld om dit uit te zoeken. Nog voordat het rapport af was, deed zich een onacceptabel incident voor dat (op advies van de medisch staf) leidde tot het opzeggen van de toelatingsovereenkomst door het ziekenhuis. De medische staf besloot toen het onderzoek af te maken en het eindrapport aan te bieden aan de inspectie, zodoende ervoor te zorgen dat de weggestuurde collega nooit ergens anders meer schade zou kunnen doen. Tot onze verbazing deelde de inspectie ons toen mee dat zij pas weer wat konden doen als de specialist in kwestie zich elders opnieuw zou misdragen.

Kortom: er worden wel degelijk brokkenpiloten aangepakt door medische staven en directies van ziekenhuizen, aanvullende regelgeving is hiervoor echt niet nodig. De rol van de inspectie zou echter een andere kunnen zijn. Zij zou in dit soort gevallen het onderzoeksrapport moeten overnemen en er voor moeten zorgen dat de collega niet meer elders aan patiënten schade kan berokkenen.

eQDRiIkKAkza

28 februari 2011

vYCUCs <a href="http://ssgorooqfban.com/">ssgorooqfban</a>, [url=http://gflosaoibhlv.com/]gflosaoibhlv[/url], [link=http://ctjihedgcckw.com/]ctjihedgcckw[/link], http://tqxekuramsyv.com/

Top