BLOG

Spitsuur in Den Haag

Het is spitsuur in Den Haag. Nog voor het reces regent het AO’s (een algemeen overleg van de kamercommissie met de betreffende bewindspersoon) en (spoed-)debatten. Ook VWS doet hier driftig aan mee. De vraag is echter of dit altijd tot concrete resultaten leidt.

Debat schept geen duidelijkheid

Het laatste debat over de AWBZ bijvoorbeeld heeft niet echt helderheid opgeleverd qua standpunt van het kabinet. Ondanks de heldere stellingname over de toekomst van de AWBZ in het SER-advies van vorig jaar, is de uitkomst van dit debat dat we vooral volgend jaar, voor 1 juli 2010, zullen horen waar het kabinet staat. Veel geduld is nodig.

Systeem voor AWBZ-uitvoering

Toch is dit jammer, zo blijft de vraag naar het systeem waarin verzekeraars de AWBZ gaan uitvoeren essentieel. In een algemeen model met zorgkantoren of definitief alleen voor eigen verzekerden? En hoe versterken we ten opzichte van dit systeem dan zowel de positionering van cliënten én zorgaanbieders? En zeggen we na A nu echt B?

Onzekerheid in de sector

Met krakende wagens en piepende remmen zijn we de weg van de definitieve zorgzwaartebekostiging ingeslagen. Maar completeren we dit nu echt met persoonsvolgende bekostiging? Keuzen die nog altijd niet definitief worden gemaakt en daarmee veel onzekerheid geven aan de sector.

Invloed cliënt nihil

Het is opvallend hoe groot de tegenstellingen soms zijn. Terecht wees één van de zorgaanbieders er pas op dat in de concept Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) uitgegaan wordt van instemming voor cliënten bij alle fusie- en bouwbesluiten terwijl de invloed van de cliënt op zijn individuele zorgaanbod feitelijk nihil is. Dat wordt door anderen geïndiceerd en vervolgens voor hem of haar gecontracteerd. Hoezo invloed op waar het om gaat?

Er is deze zomer nog veel te overdenken.


Hans Bruning

1 Reacties

om een reactie achter te laten

ZwanikkenLeenders

5 juli 2009

De invloed van patienten is altijd nihil, niet alleen in 2009.

Als iemand ziek is wil hij zo snel mogelijk beter worden.Als mensen chronisch ziek worden is alles zo ingewikkeld,vooral de regels en papieren rompslomp,dat je het erbij laat zitten , en zeker voor mensen met een ernstig psychiatrische ziekte beeld.Koosje is overleden na 54 jaar opname in een van de grootste psychiatrische zxiekenhuizen in ons land.

Intelligente vrouw,met diagnose schizofrenie.Koosje is waardig ,verpleegd, door verpleegkundige en vooral verzorgende met functiegroep 35. Top mensen die terugkomen van een vrije dag voor de begravenis ..Famileden die 54 jaar trouw op bezoek komen , hebben een lintje verdiend ,op een afstand van meer dan 50 kilometer.Vakantie voor de mede bewoners ,van KOOSJE,zit er niet meer in , ook niet een dag.per jaar.Misschien een ijsje van de plaatselijke ,ijsboer, die het WEL snaptIk wens U allen een goede vakantie toeJoke Zwanikken Leenders, MHA

Verpleegkundige ( al 48 jaar met plezier)

Ambassadeur van de Verwenzorg

.

Top