BLOG

De Voorjaarsnota brengt goed nieuws

De Voorjaarsnota brengt goed nieuws

De afgelopen was er goed nieuws over de zorgsector. Dit goede nieuws werd echter niet opgepikt door politici en media.

Belangrijke zaken

Voor een deel begrijpelijk. De media berichtten de afgelopen periode vooral over zorgfraude en onterechte declaraties. Zeer belangrijke zaken. De zorgkosten lopen uit en de hand en we moeten alles op alles zetten om de kosten te beheersen. Goed dat de bewindslieden van VWS dit verder gaan aanpakken.

Lichtpunt

Het goede nieuws was te vinden in de Voorjaarsnota. In deze nota geeft het kabinet aan hoe het staat met de uitvoering van de begroting 2013. Tussen de tegenvallers, zoals hogere werkloosheidsuitgaven, was er een lichtpunt.

Trendbreuk

Wat blijkt: voor het eerst sinds decennia vertonen de uitgaven aan curatieve zorg een onderschrijding ten opzichte van het geraamde bedrag in het budgettair kader zorg. De uitgaven blijven in 2013 naar schatting per saldo 400 miljoen euro achter bij de raming. Dit komt vooral door het succesvolle beleid bij de inkoop van geneesmiddelen, het zogeheten preferentiebeleid dat zorgverzekeraars hanteren. Misschien is hier sprake van een trendbreuk.

Ongeloof

Dit goede nieuws is echter nog niet bij iedereen doorgedrongen. Dat bleek ook toen ik onlangs op een Haags terras zat te praten met een Eerste Kamerlid dat tevens actief is in de zorg. Terwijl wij zaten te praten passeerde de van tv bekende politieke verslaggever F.M.. "Jullie praten zeker over de zorg? Daar kun je uren over praten, zo groot zijn de problemen", merkte hij op. Wij in koor: "Nee hoor, eigenlijk gaat het heel goed met de zorg" F.M.: ”Huh, is dat zo?” . ”Ja, er is sprake van een financiële meevaller in de curatieve zorg”. Een blik van ongeloof was ons deel. Het is pas voorjaar, het jaar 2013 is nog maar een paar maanden op weg, maar de vooruitzichten lijken goed.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

6 juni 2013

Wat een onzinpraatje. Maar van Mulder kun je dit verwachten....
Ramingen zijn nimmer goed geweest en dat wordt hier verkocht als succes.

Anoniem

6 juni 2013

Tsjonge, tsjonge, dat is ongeveer 0,004. % van het budget !

Anoniem

6 juni 2013

Ik dacht al, waar blijft de eerste politicus die het succes claimt. Mulder heeft de dubieuze eer.

ANH Jansen

6 juni 2013

Anne Mulder laat zich weer eens kennen. De begroting van VWS is het budget voor de verzekeraars. Die zijn privaat. Afspraak met politiek en ambtenaar is dat het verschil tussen de raming=begroting=budget en de gerealiseerde schadelast zorg aan de private verzekeraars toevallen; dat is hun 'winst'. Vorig jaar was dit na opschoning en menig boekhoudkundige truc nog een 1.5 miljard euro.

In 2013 kunnen de private verzekeraars nu al een winst van 400 miljoen euro op het budget farmacie tegemoet zien: VWS was vergeten dat er nogal wat patenten verliepen en dat generieke middelen nogal wat goedkoper in prijs uitvallen en dat verzekeraars slechts 1 prestatie, de THS, contracteren omdat dat nu eenmaal de enige wettelijk vastgelegde prestatie is die zij moeten contracteren van de politiek. Als het aan de private verzekeraars zou liggen mochten alle verzekerden de pillen afhalen bij de Primera of de Aldi afhaalbalie.

Anne Mulder snapt het systeemmodel Zorgstelsel 2006 niet, is econoom en zit daarom als Volksvertegenwoordiger van de VVD in de Tweede Kamer.

De blik van ongeloof van Ferry Mingele kwam ook nu bij Anne Mulder en zijn 1ste kamer collega niet over.

FM vecht tegen de bierkaai. Dat gaf zijn blik weer.

Laat Anne Mulder maar aangeven hoe de politiek denkt die 400 miljoen 'besparing' af te romen van de private verzekeraars.

Zorgverzekeraarswinstbelasting?

In ieder geval 150 punten bij Scrabble. VVD Style. En Anne mulder die telt.

Anoniem

7 juni 2013

Ik vraag me af of in de DSM-V ook de diagnose cijferfetisjisme zal worden opgenomen. Op Anne Mulder is deze absoluut van toepassing. In de echte wereld zitten we mede dank zij de VVD opgescheept met een zorgstelsel dat neerkomt op een witwasoperatie om publiek geld in private zakken te laten verdwijnen. Dit alles natuurlijk over de ruggen van patiënten, personeel en premiebetalers.

E.Kriek

7 juni 2013

Genoeg food for thought voor meneer Mulder.

Tegelijkertijd is het spijtig om te constateren dat "thought" niet de prioriteit van politici heeft.

Fact free politics.

"De aarde is plat omdat ik dat zeg" .

Gezondheidszorgmedewerkers komen van Mars; Mulder van Venus.

Of omgekeerd.

Top