BLOG

Overdenkingen parlementair oudjaar

Met stemmingen die tot twee uur 's nachts duurden, vierde de Tweede Kamer afgelopen donderdag het parlementaire oudjaar. Een paar honderd moties en amendementen zorgen ervoor dat Nederland gerust op vakantie kan. Onvoorstelbaar wat er in deze laatste weken is vergaderd. Hetzelfde geldt voor de onderdelen van de gezondheidszorg waar ik vanuit mijn woordvoerderschap bij betrokken ben.

Van ggz-bezuinigingen tot inkomens specialisten

In debatten met een spreektijd tussen de drie en vier minuten zijn de meest complexe zaken langsgekomen. Bezuinigingen in de GGZ, de nieuwe bekostigingsstructuur voor de behandeling van chronisch zieken, het geneesmiddelen beleid, de stand van zaken rond de diagnosebehandelingcombinaties (DBC's),  de kapitaallasten, de samenstelling van het basispakket, de inkomens volgend jaar van de vrije beroepsbeoefenaren, de forse overschrijding van het budget van de medisch specialisten, om maar eens wat te noemen.

Waar is zorgbestuurder aan toe?

Centraal in de debatten staat de vraag: wie gaat er nu over wat? Wat behoort tot de overheid en wat tot het veld van de gezondheidszorg. De beantwoording van deze vraag heeft ook te maken met het ontbreken van duidelijkheid over de regelgeving, zoals bij de kapitaallasten aan de orde is. Waar ben je als verantwoordelijk bestuurder aan toe? Gaat het wel goed met de kwaliteit van de zorg in Nederland?

Gezondheid economiseert

Een recentrapport van de Algemene Rekenkamer laat zich in niet mis te verstane bewoordingen uit over de gehanteerde kwaliteitssystemen en de effecten van de zelfregulering. Zit er nog financiële lucht in het systeem of is alle rek eruit en moeten de premies omhoog? Moet het basispakket nog worden verkleind, zoals GGZ Nederland als reactie op de bezuinigingen in de GGZ heeft voorgesteld? Is de gezondheidszorg niet te veel aan het economiseren, zoals een collega van het CDA dit jaar liet weten. Zijn wij niet te druk met regelgeving en schaalvergroting en gaat dat niet ten koste van de kwaliteit van de zorg? En last but not least, kunnen wij elkaar vertrouwen?

Nieuwjaarswens: goede zorg voor iedereen bereikbaar

Veel vragen zo aan het eind van het parlementaire jaar. Nu eindigt een goede oudjaaroverdenking met wensen voor het nieuwe jaar. Ik hoop dat wij in het nieuwe jaar ons blijven realiseren dat wij met alle veranderingen een kwalitatief betere zorg willen bereiken die voor alle burgers, ongeacht inkomen en ziekterisico, toegankelijk is en betaalbaar blijft. Door ons dit voor ogen te houden, kan hopelijk het wederzijdse vertrouwen tussen de partijen in de gezondheidszorg toenemen. Dat is een absolute voorwaarde om succesvol te veranderen en de dilemma’s waar de gezondheidszorg voor staat op te lossen. Ik wens alle lezers een goede en inspirerende vakantie toe.

Eelke van der Veen

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Ed van Cortenberghe

7 juli 2009

Dank voor de beste wensen voor mijn vakantie. Geheel wederzijds natuurlijk. Uit de tekst wordt wel duidelijk dat u een inspirerende vakantie nodig heeft. Het is te hopen dat daarna de vragen nog openstaan en u de inspirerende antwoorden heeft gevonden.

Top