BLOG

Meldpunt goed nieuws?

Meldpunt goed nieuws?

De Tweede Kamer spreekt op 20 juni over de Zorgverzekeringswet en het verzekerde pakket. Een mooi moment om terug te kijken en vooruit te blikken. Want hoe gaat het nu eigenlijk met de Nederlandse gezondheidszorg?

Niet goed, zo op het eerste gezicht. De media brengen elke dag slecht nieuws: over de veiligheid van ziekenhuizen, over fraude, over ouderen die hun verzorgingshuis uit moeten. Met in reactie daarop –NVZ-directeur Margot van der Starre vroeg er in haar blog op Skipr.nl terecht aandacht voor – een proliferatie aan meldpunten. Die helpen de gezondheidszorg inderdaad in veel gevallen niet verder. Hoewel het natuurlijk best gezond is om eens je hart te kunnen luchten.

Goed teken

Twee maanden geleden heb ik al eens uitgebreid stilgestaan bij die negatieve publiciteit. Mijn boodschap van toen: slecht nieuws is in zekere zin een goed teken, want dat bewijst dat er dingen veranderen. We krijgen nu steeds meer inzicht in wat er werkelijk gebeurt en dus ook in wat er soms misgaat. Daarbij gaf ik aan dat er veel is om trots op te zijn. Toen had ik het vooral over de kwaliteit van de zorg; vandaag wil ik vooral aandacht besteden aan de kosten.

Geen tegenvallers

En ook daarover is goed nieuws te melden. De onlangs verschenen Voorjaarsnota van het kabinet laat zien dat zorginkoop door verzekeraars het verschil begint te maken: met name door lagere uitgaven aan genees- en hulpmiddelen kon voor het eerst sinds mensenheugenis een meevaller op het totale uitgavenkader in de zorg worden gepresenteerd. Opvallend is ook dat er geen tegenvallers gepresenteerd worden op terreinen als ziekenhuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg en de huisartsen – allemaal terreinen waar de afgelopen twee jaar convenanten zijn gesloten tussen overheid en veldpartijen. Die afspraken lijken nu het gewenste resultaat te hebben.

Onzekerheid

Tegelijkertijd is er nog veel onzeker. Er zijn wisselende berichten naar aanleiding van de jaarrekeningen van de ziekenhuizen, waaruit eigenlijk maar één heldere conclusie is te trekken: in de toekomst moet er veel sneller duidelijkheid komen over de werkelijke kostenontwikkeling. Zorgverzekeraars doen er op dit moment alles aan om die duidelijkheid te verschaffen, door het versnellen van de contractering en door het maken van afspraken met ziekenhuizen over een sneller en betrouwbaarder declaratieproces – waardoor ook de rekeningen eerder kunnen komen . Daarbij zullen zorgverzekeraars zich ook inzetten om de informatie over zorgnota’s zo helder als mogelijk aan hun verzekerden beschikbaar te stellen.

Werk te doen

Er is dus nog werk te doen. Maar laten we niet vergeten waar we vandaan komen. Dertig jaar aanbodsturing in de zorg resulteerde in wachtlijsten, achterblijvende innovatie en patiëntgerichtheid en een volslagen gebrek aan inzicht in kwaliteit en kostprijzen. En dat terwijl, ondanks de budgettering, de uitgavenplafonds jaarlijks werden overschreden. Sinds 2006 is er veel ten goede veranderd. Dat is te danken aan een consistente koers van opeenvolgende kabinetten, gericht op prestatiebekostiging, inzicht in kwaliteit en risicodragendheid.  Maar ook aan de partijen uit het zorgveld zoals aanbieders, patiëntenorganisaties en verzekeraars die juist op deze terreinen hun verantwoordelijkheid hebben genomen. In het kader van een nieuwe bezuinigingsronde zal opnieuw naar de zorg worden gekeken. Het is te hopen dat dat op een verstandige manier gebeurt, in lijn met die consistente koers. Dat betekent dat de bestaande convenanten gerespecteerd moeten worden en dat arbitraire ingrepen in het verzekerde pakket achterwege moeten blijven, Als dat lukt, dan is er volgend jaar nog beter nieuws te melden over de gezondheidszorg in Nederland.

Pieter Hasekamp, directeur Zorgverzekeraars Nederland (ZN)  

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

19 juni 2013

man man man.... wat een onzin...

Anoniem

19 juni 2013

Heel bijzonder hoe de grootste lobbyorganisatie van Nederland - van private partijen die hun lobbygroep met publiek geld financieren - hun eigen lobbyactiviteiten wegmasseren en de zaken volledig anders 'framen'. Want het zijn juist die zorgverzekeraars - met ZN voorop en achterop - die de negatieve beeldvorming via hun lobby bewerkstelligen. Objectief is de zorg erg goed (zie daarover het onderzoek dat vorig jaar is aangeboden aan het Europees Parlement). En dat framen doen zij uitsluitend met het oog op hun zakelijke belangen: zij vergroten de dingen die niet goed gaan en daarmee en daardoor onderbouwen zij hun bestaansrecht. Zij voeden het wantrouwen van patienten in hun zorgverleners en maken daarmee de relatie tussen die zorgverlener en patiënt kapot. Met als gevolg, straks: duurdere zorg, minder toegankelijkheid, zieke dokters, boze patienten. Het is onwaarschijnlijk welk podium de zorgverzekeraars - ook van de media, Skipr helaas niet uitgesloten - krijgen, zonder dat de media nog reële kritiek leveren op wat zorgverzekeraars stellen. Over een aantal jaren hebben we een parlementaire enquete: hoe heeft het kunnen gebeuren dat de kwaliteit van de zorg zo te leiden heeft gehad.

PS anoniem reageren moet wel, want de (private) zorgverzekeraars chanteren iedereen met een tegengeluid. B

Vandermeulen

20 juni 2013

Goed nieuws valt er inderdaad te melden: de winsten van de zorgverzekeraars en ziekenhuizen zijn nog nooit zo hoog geweest.

Hasekamp geeft een aantal argumenten die zouden aantonen dat er zoveel is bereikt met prestatiebekostiging. Hij wijst erop dat de voorjaarsnota geen overschrijdingen laat zien bij de ziekenhuizen: Geen wonder: in de nota (pag. 35) valt te lezen dat voor de medisch speciaistische zorg en de ziekenhuizen nog geen financiele cijfers bekend zijn vanwege de beleidswijzigingen in het afgelopen jaar.

In de budgetperiode (1983-2000) is het aandeel van ze ziekenhuisuitgaven in het BBP gedaald van 2,1% naar 1,65%. Sinds de invoering van prestatiebekostiging in 2005 zien we een stijging van 1,8% naar 2,3%. (een deel hiervan is toe te schrijven aan de daling van het BBP, maar zelfs hiervoor gecorrigeerd is de stijging duidelijk.

Wachtlijsten zijn ontstaan in de periode van de Lumpsumfinanciering medisch specialisten (vergelijkbaar met het huidige beheersmodel medisch specialisten), en vinden niet hun oorsprong in de budgettering. Dit blijft een hardnekkig misverstand ( http://www.kiwacarity.nl/content.aspx?id=259 ) .
Tenslotte zijn de overschrijdingen van het budgettaire kader tijdens de budgetperiode, ondanks de zeer geringe groeimogelijkheden, maar zeer beperkt geweest, en werden de overschrijdingen vrijwel altijd door kortingen 'teruggehaald'.

Anoniem

20 juni 2013

nog een veelgehoord misverstand: "vroeger waren er wachtlijsten" Die wachtlijsten, beste zorgmensen, die zijn nog net zo lang als vroeger, alleen zijn we er inmiddels aan gewend dat je een halve dag moet opnemen om even naar het ziekenhuis te gaan. Medicijnen die niet meer worden vergoed, torenhoge eigen bijdragen ("de laagste inkomens worden tegemoetgekomen!" ja maar de gewone middeninkomens zijn de sigaar want betalen zul je, en ook overal extra veel)

Bart Bruijn, huisarts, Streefkerk

20 juni 2013

Goed nieuws uit de ZORG? Neen, niet uit de zorg. Dat lees ik hierboven niet. Alleen goed nieuws voor de verziekeraars, u weet wel, dat volkomen overbodige peperdure parasietengebroed, dat door een falende en onwetende politiek is tussengeschakeld. En goed nieuws voor alle framende andere leken, die hopen op vette baantjes bij diezelfde verziekeraars, waar ze heel veel geld kunnen opstrijken dat voor de zorg niet wordt uitgegeven!

Vraag het toch eens aan patiënten en verzorgden, hoe goed het met de zorg is gesteld. Niet aan de NPCF, neen, echte patiënten met echte problemen. Degenen die wij zien, dag in dag uit en die met die echte problemen hoe langer hoe minder kunnen worden geholpen.

Ja, 171000 euro PER MINUUT winst maken, dat is het goede nieuws "uit de zorg".

Bravo, heel hoog geëindigd in de hall of frame!

Expres niet anoniem.

Bakker

20 juni 2013

Het gezellige framen gaat u net als onze minister goed af. Prikken jullie af en toe een vorkje samen misschien?

Anoniem

20 juni 2013

Goed nieuws: zieke mensen die eerder doodgaan omdat ze zorg niet meer kunnen betalen: dat scheelt een hoop zorgkosten! Oude en zieke mensen in leven houden is niet rendabel, die miljarden kun je beter besparen. En het is niet erg als ze wat eerder doodgaan, ons land is immers toch al overbevolkt.

Top