BLOG

Beroepen en opleidingen, na één jaar

Beroepen en opleidingen, na één jaar

Het gaat hard! We hebben 2400 verschillende zorgberoepen in dit land en 1700 verschillende zorgopleidingen. We leiden op voor beroepen die niet bestaan of waar geen werk voor is. We stemmen niet af en werken onvoldoende samen.

Dit zijn de eerste conclusies uit een viertal quickscans die vorig jaar zijn uitgevoerd. Inmiddels is ook de quickscan jeugdzorg en WMO toegevoegd aan de website van CVZ onder beroepen en opleidingen.

De broedplaats Friesland is gestart met het koppelen van databestanden die, wanneer ze gekoppeld zijn, een meer nauwkeurige voorspelling kunnen geven van de zorgvraag 2030. Deze koppeling en de analyses worden uitgevoerd door TNO. De eerste resultaten wijken af van de huidige aannames. Nooit eerder zijn er daadwerkelijk op regionaal niveau met regionale data-analyses uitgevoerd. De commissie bereidt zich voor op regionale verschillen en misschien ook couleur locale in beroepen en opleidingen.

Uitgangpunt is niet langer de kwaal, de aandoening en het individu. Uitgangspunt is het functioneren van doelgroepen en populaties. We streven naar functioneringsprofielen, waarvan de basis natuurlijk gevormd wordt door aandoeningen.

DenkTank

De Nationale DenkTank start in augustus. Inmiddels zijn de jonge slimmeriken geselecteerd en bereiden ze zich voor op de summerschool die vooraf gaat aan de denktankperiode. Commissieleden geven colleges tijdens deze summerschool.

Vraagstelling

Het Verwey-Jonker Instituut is gestart met de voorbereiding van de focusgroepen. Ruim dertig focusgroepen, bestaande uit werkelijk alle betrokkenen en belanghebbenden uit de gezondheidszorg, gaan zich buigen over dezelfde vraagstelling die we voorleggen aan de denktank: Wat is er nodig om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren in hun eigen leefomgeving en hiervoor zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Nieuwe broedplaatsen

Na de zomer starten de volgende drie broedplaatsen, Amsterdam, Rotterdam en Vechtdal. Tegelijkertijd worden in het najaar een aantal bijeenkomsten georganiseerd met experts die zich buigen over de maximale inzet van technologie en e-health bij de zorgvraag 2030. Het gehele proces om te komen tot een beroepen- en opleidingsstructuur wordt geanalyseerd en geëvalueerd. Dit vindt plaats onder begeleiding van ZonMW. Wie de uitvoering doet is nog niet bekend.

Zorgberoependebat

Deze stappen vormen de voorbereiding van het uiteindelijke doel, een beroepen- en opleidingsstructuur voor de gezondheidszorg in 2030. Maar voor het zover is houden we op 13 december dit jaar het grote Zorgberoependebat in de Jaarbeurs te Utrecht. Daar treffen we niet alleen elkaar, maar ook de denktank, de broedplaatsen en de technologie.

Op 13 december proberen we overeenstemming te krijgen over de richting die we moeten kiezen. Ik nodig u graag allemaal uit. Op 13 december komen we allemaal samen, de ziekenhuizen, de ggz, de verstandelijk gehandicaptenzorg, de thuiszorg, de eerste lijn en de jeugdzorg, de openbare gezondheidszorg en de Wmo. En we treffen de hoofdrolspelers, de patiënt, de cliënt en de burger. Op 13 december gaat het over ons allemaal en het gaat over de toekomst van de zorg.

Marian Kaljouw
Voorzitter Commissie Zorgberoepen en Opleidingen bij het CVZ

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

3 juli 2013

Voorspellen met een horizon van 17 jaar is niet eenvoudig. Extrapoleren van hedendaagse kennis en mengen met futurologische aannamen en dit alles bespreken en wegen vooral met (slimme) jongeren die dan direct belanghebbenden zullen zijn; het lijkt me een mega - opgave. Gelukkig wordt een en ander begeleid door dr Marian Kaljouw in combinatie met ZonMw, beiden bekend om hun pragmatische en praktijkgerichte invalshoeken.

Intussen gaat de "verkoop" van zorg dagelijks door, inclusief de zorghervorming (accent op wijkverpleging en ambulantisering van professionele hulp) en het aanhalen van de budgettaire broekriem. Ook daardoor zal het zorgaanbod veranderen, maar op veel kortere termijn.

Al met al wordt duidelijk dat hervorming en actualisatie van het onderwijs en opleidingen voor zorgprofessionals strategische beleidsonderwerpen zijn, die hun schaduw al snel vooruit werpen. De waan van de dag, inclusief de varkenscyclus qua volume, mag voor beleidsmakers geen invalshoek zijn.

Over een te kiezen beleidshorizon kan verschillend gedacht worden; vaak is vijf jaar vooruit al moeilijk te voorspellen. Gezien de doorlooptijd in het onderwijs ( o.a. studieduur ) moet toch wel vanaf 2020 een aanpassing op huidige zorghervormingen verwerkt zijn.

zwanikken-leenders

3 juli 2013

Hoeveel verpleegkundige zorgmensen nemen er aan deel , die niet in Nederland geboren zijn , en werken in Nederland.
Opleiden voor Europa de wereld gaat SNEL, ook voor de Zorg .
Gratis advies zorg dat de mensen die dagelijks bij en met de patiënten werken erbij betrokken worden niet allen de HIGH TOP .Zij doen het werk iedere dag en TIJD en GELD voor bijscholing etc is ..........

Top