BLOG

Schaf het financieringssysteem af

Schaf het financieringssysteem af

Kostenreductie in de zorg is hetzelfde als kwaliteit verbeteren. Altijd een fijne oneliner voor politici. Don Berwick, zeker niet de eerste de beste op kwaliteitsgebied in de zorg, liet zich recent ook in deze termen uit.

Hij wil ook de politiek in. Juran, een andere kwaliteitsgoeroe, onderscheidt twee aspecten aan kwaliteit. Het eerste aspect zijn de eigenschappen van het product die tegemoet komen aan de wensen van de klant. Hier betekent hogere kwaliteit meer kosten. Het tweede aspect is het ontbreken van tekortkomingen. Dit heeft te maken met de kwaliteit van het productieproces. Hier betekent hogere kwaliteit lagere kosten, namelijk door minder fouten, minder verspillingen, minder afkeuringen, minder inspecties en minder tijdsverlies.

Twee aspecten van kwaliteit

Het onderscheiden van beide aspecten is essentieel. Want de onfortuinlijke patiënt die met het oog op zijn eigen risico bij zijn cardioloog kiest voor de goedkoopste pacemaker, die kan tijdens zijn hardlooprondje van een koude kermis thuiskomen als blijkt dat de bewegingssensor met variabele pacing alleen in het duurdere model zitten. Om het over een oncologiepatiënt en zijn goedkoopste medicijnen, die niet werken waar de dure wel werken, nog maar niet te hebben. Meer producteigenschappen betekent hogere kosten. Het goede nieuws is dat bij het tweede aspect “ontbreken van tekortkomingen” het mes in de zorg aan twee kanten snijdt. In een productiebedrijf zorgt een slecht productieproces dat tot veel tekortkomingen leidt, alleen voor hoge kosten. Een goede eindcontrole vangt dit af en de klant hoeft er niets van te merken. In de zorgverlening maakt de patiënt het hele zorgproces letterlijk aan den lijve mee. Alle tekortkomingen in het zorgproces (complicaties, fouten, her operaties, ziekenhuisinfecties, etc.) leiden niet alleen tot hogere kosten, maar ook tot een hele negatieve kwaliteitsbeleving bij de patiënt.

Betere productkwaliteit

Proces-verbetermethodieken zoals Six Sigma en Lean zijn dus uitermate effectief in de zorg; ze verlagen de kosten en de patiënt ervaart een betere kwaliteit. Betere proceskwaliteit leidt echter niet automatisch tot betere productkwaliteit (outcome). Je kan de verkeerde medicijnen krijgen tijdens de opname, van de OK-tafel vallen, decubitus en postoperatieve infecties krijgen, wat allemaal tot veel onnodige kosten leidt, maar de nieuwe heup zou het, ondanks alle genoemde ellende, twintig jaar prima kunnen doen. Juran benadrukt nog een belangrijk punt namelijk dat productkwaliteit gaat over eigenschappen van het product die tegemoet komen aan de wensen van de cliënt. Daar valt in de zorg ook nog veel te halen; de zorg afstemmen op de wensen van de cliënt. Het ergste wat er dus kan gebeuren is dat er zorg wordt geleverd waar de patiënt niet om gevraagd heeft met een proces dat bol staat van de tekortkomingen. Alle moeite en kosten voor niets.

Schaf het financieringssysteem af

Op een congres over Lean in de VS werd benadrukt dat om de kosten te reduceren naast proces verbeteren met Lean een ander financieringssysteem nodig is. Als je een opname moet doen om daarmee de feitelijke behandeling gefinancierd te krijgen, dan is dat niet erg Lean. Doe je het slimmer, dan krijg je geen geld. Iedereen kent de voorbeelden. Dus als het kabinet nog 6 miljard euro zoekt dan heb ik nog een suggestie. Schaf het hele financieringssysteem af. Het kost honderden miljoenen per jaar en voegt (lekker Lean!!) helemaal niets aan waarde toe. Vervolgens staat het artsen en verpleegkundigen vrij om alleen nog maar te doen wat echt waarde toevoegt. Meet intensief de tevredenheid van de patiënten; leuke taak voor de verzekeraars, en je weet veel beter dan nu wie het goed doet en wie niet. De patiënten zijn weer in de lead, de zorgverleners hebben weer een leuke baan en Rutte loopt binnen.

Jaap van den Heuvel
Voorzitter raad van bestuur Reinier de Graaf Groep

7 Reacties

om een reactie achter te laten

DGo

4 juli 2013

Beste Jaap, waarom omarmen VWS en de zorgverzekeraars jouw voorstel toch niet? Het is allemaal zo eenvoudig en de wereld wordt hierdoor toch heel wat overzichtelijker?
En de zorgaanbieders krijgen hierdoor inderdaad weer een leuke baan.

Molenaar

5 juli 2013

"Schaf het hele financieringssysteem af. "

Okey, en hoeveel krijgt een zorgaanbieder dan uitbetaald? Terug naar een budget (op basis van historie of populatiegebonden)?

Zegt de verzekeraar dan: "Hier heeft u 100 miljoen euro. En als de clienttevredenheid volgend jaar 1% toeneemt, dan krijgt u volgend jaar 101 miljoen euro (en onder voorwaarde dat de wachtlijsten niet toenemen)?"

Scheelt wel een hoop gedoe!

Maar hadden we zoiets vroeger niet? Waarom hebben we dat ook alweer afgeschaft?

DGo

5 juli 2013

Nee, die verzekeraar wordt ook afgeschaft!

Ieder ziekenhuis krijgt ieder jaar een trendmatige verhoging van de belastingdienst. Deze heeft weliswaar geen verstand van de zorg, maar dat heeft een zorgverzekeraar ook niet. Zoiets was het toch, Jaap?

Van de besparingen die worden bereikt, door het afschaffen van de zorgverzekeraars, upgraden we de Inspectie. Dan kunnen zij ook eens op een fatsoenlijke manier hun taak uitvoeren.

Hurts

5 juli 2013

Is er een beter alternatief voor het financieringssysteem? Uiteindelijk willen zorgverleners en -instellingen natuurlijk wel betaald worden. Suggestie: de patiënt ontvangt de (gespecificeerde) rekening en zou daarvan altijd een klein deel (bij hoge rekeningen een héél klein deel) zelf moeten betalen. Niet als eigen risico, maar 'eigen verantwoordelijkheid'. Dat geeft de patiënt een belang bij goede controle en relateert de betaling aan tevredenheid over de behandeling. Bovendien is de kans groot dat zo al vooraf een gesprek ontstaat met de zorgverlener over de verhouding tussen behandeling en te verwachten kosten. De zorgverlener moet individuele behandelingen gaan begroten (wat bij heel veel andere sectoren al doodgewoon is - van het kopen van een auto met accessoires, het bestellen van een nieuwe keuken tot het boeken van een vakantiereis). Daardoor krijgt de zorgaanbieder niet alleen meer belang bij kostenbeheersing, maar ook bij goede (= inzichtelijke en directe) registratie en facturatie. Niet naar landelijk (DBC-)voorschrift, maar naar eigen voorkeur. Na verloop van tijd ontstaat vanzelf een enorme database voor vergelijking van behandelingen en prijzen. Achteraf op basis van historische kosten, ipv op basis van geaggregeerde berekeningen vooraf. Pas na akkoord door patiënt keert de verzekering ook uit. Dat lost ook een andere belangrijke bron van verspilling op, doordat verzekeraars slechts steekproefsgewijs declaraties van zorgverleners controleren.Hoe groot is het bezwaar dat patiënten niet kunnen beoordelen wat nodig is voor de behandeling? Ik denk beperkt. Wie kan beoordelen wat de garage adviseert bij onderhoud van zijn auto? Wie kant beoordelen hoe de kosten van een vliegreis zijn opgebouwd?

Reinout van Bentveld

6 juli 2013

Beste Jaap,
Bezuiniging mag inderdaad niet ten koste gaan van kwaliteit van zorg.
Eigenlijk zeg je dat het huidige financieringssysteem perverse prikkels in zich heeft, hetgeen onnodige, ondoelmatige en dus dure zorg genereert. En wie controleert dat voor welke prijs.....?

Jaap van den Heuvel

7 juli 2013

Klopt als een bus.

Deguelle Dominique

12 juli 2013

Are you cost driven or value added?

In de "industrie" o.a. Havenbedrijf Rotterdam,maakt op dit moment het Asset Management System van
Traduco Rotterdam/Heerhugowaard ,AMProver, haar opgang.
Wellicht voor onze OUT OF THE BOX THINKERS in de Gezondheidszorg, die risico's inzichtelijk EN beheersbaar willen hebben?
Salve
Dominique Deguelle

Top