BLOG

Overkoepelende visie gewenst

In de laatste week voor het zomerreces is de Tweede Kamer akkoord gegaan met twee diep ingrijpende maatregelen voor de geestelijke gezondheidszorg. Aan ene kant de korting van 3,5 procent die minister Klink in 2010 toepast op de tarieven in de zorgverzekeringswet. Aan de andere kant de verschuiving van budgetten in de AWBZ als gevolg van de invoering van zorg zwaarte paketen (ZZP’s).

Geen geleidelijke budgetverdeling ggz

De invoering van de ZZP’s was door staatssecretaris Bussemaker voor 2009 in de ggz op nul gesteld, omdat het systeem niet stabiel genoeg voor de geestelijke gezondheidszorg bleek. Na aanpassing van het systeem kon invoering door gaan. Maar GGZ Nederland heeft er wel met klem voor gepleit de nieuwe verdeling van budgetten geleidelijk te laten verlopen. Helaas heeft de staatssecretaris daar niet naar geluisterd. Midden in de gesprekken stuurde zij plotseling een brief naar de Kamer, waarin stond dat de ggz volgend jaar de maken kan krijgen met uitslagen in de AWBZ-bekostiging oplopend tot 6 procent. In 2011 kan dat zelfs 13 procent worden.

Invoering Zorgverzekeringswet treft ggz zwaar

Met hun politieke keuzes spelen Klink en Bussemaker riskante spelletjes met de geestelijke gezondheidszorg. De invoering van de zorgverzekeringswet blijkt een zware wissel te hebben getrokken op de sector: in 2008 is 40 procent van de instellingen in de rode cijfers geëindigd. Het verbouwen van administratieve processen vergt geweldig veel energie en inzet van alle medewerkers.

Verlies door onderbestedingen WMO

Sinds 2008 kent de geestelijke gezondheidszorg vier bronnen van inkomsten, en bij allemaal is of wordt het zwaar weer. Immers, naast de tariefkorting in de zorgverzekeringswet en de invoering van de ZZP’s is er sprake van forse onderbesteding bij gemeenten in de WMO (90 procent van de zorgaanbieders die met de WMO moeten werken doet dat met verlies). Het ministerie van Justitie heeft het afgelopen jaar weliswaar ruim ingekocht, maar of dat in tijden van bezuiniging zo blijven kan, is nog de vraag.

De schaduwkant van herallocatie AWBZ budgetten

Natuurlijk is het zo, dat er ook instellingen profiteren van de herallocatie van budget in de AWBZ: zij gaan er in dat onderdeel van hun begroting 6 of zelfs 13 procent op vooruit. Maar tientallen instellingen bevinden zich aan de verkeerde kant van de streep. Als dat instellingen zijn die vorig jaar tijdens de kredietcrisis met hun bank in de problemen zijn gekomen, of die met name te maken hebben met zorgverzekeraar Uvit (de enige grote verzekeraar die tot op de dag van vandaag weigert met instellingen samen te werken om de scherpste gevolgen van de invoering van de DBC’s op te vangen), dan tekent zich een zeer somber scenario af.

‘Instellingen mogen niet omvallen’

Staatssecretaris Bussemaker kondigt aan, dat zij in dat soort individuele gevallen wel wil bijspringen; instellingen mogen niet omvallen. Dat lijkt een geruststelling. Maar eigenlijk is het toch wel de wereld op zijn kop, dat instellingen gedwongen worden om met de pet in de hand de overheid om hulp te gaan vragen; dezelfde overheid die hen in de problemen heeft gebracht…

Gebrek aan een coherente en integrale visie

Waar de geestelijke gezondheidszorg steeds meer door gehinderd wordt, is het gebrek aan een coherente en integrale visie van de bewindslieden van VWS. Het departement is opgedeeld in care en cure. Wie, zoals de geestelijke gezondheidszorg, van beide markten –en nog een paar- thuis is, krijgt daardoor te maken met onsamenhangende en soms zelfs tegenstrijdige maatregelen. Waar bijvoorbeeld de staatssecretaris een pakketmaatregel doorvoert in de AWBZ om uit de hand gelopen gebruik door kinderen en jongeren in te dammen, zet de minister tegelijkertijd de sluizen van de zorgverzekeringswet open door dyslexie toe te voegen aan het basispakket. Wie snapt dat nog?
Hoog tijd dus, dat een overkoepelende visie op de geestelijke gezondheidszorg ontwikkeld wordt. Immers: een departement hoort zich aan te passen aan de werkelijkheid, en niet andersom.

Marleen Barth
Voorzitter GGZ Nederland

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top