BLOG

Het akkoord van de gemiste kansen

Het akkoord van de gemiste kansen

Minister Schippers bejubelt het zorgakkoord. Vol trots presenteerde zij onlangs het onderhandelingsresultaat. Is die trots terecht? Ik denk van niet. Wie het akkoord leest komt vooral tot de conclusie dat het een akkoord is van de gemiste kansen.

Natuurlijk, er zijn positieve punten. De huisartsen krijgen een grotere rol en meer budget. Eindelijk is daar het inzicht dat de 'lage ziektelastbenadering' om het ziektekostenpakket verder uit te kleden een doodlopende weg is. Dat is mooi, maar de echte problemen in de zorg worden niet benoemd, laat staan opgelost.

Volle vaart

De marktwerking wordt niet gestopt maar gaat in volle vaart door. Zorgverzekeraars krijgen alle ruimte en de vrije hand om hun vaak destructieve werk in de zorg te doen. De gevolgen daarvan hebben we de afgelopen tijd kunnen zien. Ziekenhuizen die moeten inkrimpen, afdelingen sluiten massaal, steeds meer fusies en zelfs failliete ziekenhuizen als het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse. Deze verschraling van de zorg zal een verdere vlucht nemen en het Ruwaard van Putten Ziekenhuis zal niet het laatste ziekenhuis zijn dat over de kop gaat, als dit beleid door blijft gaan.

Tegelijkertijd wordt er niets van de zorgverzekeraars gevraagd. Zij mogen ook de komende jaren hun winsten weer rustig op de bankrekening bijschrijven. De terechte maatschappelijke verontwaardiging over de 1,4 miljard winst van het afgelopen jaar wordt genegeerd. De hoge heren bij de verzekeringsmaatschappijen krijgen alle ruimte om twee keer de Balkenendenorm te verdienen en de premies te verhogen.

Sappelen

Ondertussen mogen patiënten en zorgpersoneel sappelen. De patiënt krijgt 300 miljoen aan pakketverkleiningen voor zijn kiezen. Toegegeven, de oorspronkelijk geplande bezuiniging was 1,5 miljard, dus dit is aanmerkelijk minder, maar het blijft een forse aanslag. En wie leest waar de overige 1,2 miljard vandaan moet komen zal moeite hebben in dezelfde jubelstemming te geraken als de minister. Dat geld moet bij elkaar geschraapt worden door de aanspraak op de zorg te beperken. Oftewel: arts en patiënt moeten het onderling even uit zoeken. Waarschijnlijk krijgt vooral de zorgverzekeraar het hier voor het zeggen. Arts en patiënt moeten maar aantonen dat de behandeling noodzakelijk is en dus vergoed moet worden. Bereidt u zich maar alvast voor op stapels extra formulieren en verzekeraars die steeds vaker over uw schouder mee gaan kijken of u wel doelmatig te werk gaat. De volgende stap is dat ook de arts vervangen wordt door een medewerker van de zorgverzekeraar, die kan ondertussen het spreekuur bijna overnemen.

WNT

Net als de zorgverzekeraars mogen ook de medisch specialisten blijven eten uit de zorgruif. De minister weigert de medisch specialisten onder de Wet normering topinkomens te brengen – of nog beter –  ze in loondienst te brengen. Op geen enkele manier wordt de gerichtheid op productie in plaats van gezondheid aangepakt, maatschappen zullen erop gericht blijven omzet te draaien. Daarmee vrees ik dat  ook de woorden over de bestrijding van fraude loos zullen blijken. Want wie de marktwerking handhaaft en betalen per verrichting de kern laat zijn van een zorgstelsel laat een systeem bestaan dat fraude stimuleert.

Waarom hebben alle vertegenwoordigende organisaties van hulpverleners en patiënten zich zo makkelijk in het ootje laten nemen? Schippers heeft het slim gedaan. De taakstelling – die gewoon blijft bestaan – wordt nu over de schutting gegooid bij patiënt en medisch personeel. En de bezuiniging is alvast ingeboekt voor deze is gerealiseerd. De gevolgen zien we de komende jaren wel, maar het geld is alvast binnen.

 

Henk van Gerven,
kamerlid SP, woordvoerder zorg en oud-huisarts

14 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

23 juli 2013

Van Gerven heeft een beetje last vd warmte? Zorgsubstitutie en versterking huisartsenzorg.........voor € 31,50 per dag? Bruto uurloon praktijkondersteuner is al 45+ Euro.Mulder

23 juli 2013

Helaas gaat van Gerven niet in op ander, belangrijk, onderdeel van het Zorgakkoord zoals het er nu staat en de laat de kwetsbare natura patiënt in de kou laat staan. Overigens moet, het “zorgakkoord”, nog door veldpartijen bevestigd moet worden. Het akkoord is opzettelijk onduidelijk over de veranderingen van artikel 13 en de restitutieverzekering. De uitwerking is echter heel eenvoudig. Na de aangekondigde artikel 13 wijziging kan de zorgverzekeraar volledig de hoogte van de vergoeding voor natura verzekerden bepalen bij bezoek aan een niet gecontracteerde arts/zorgverlener. De hoogte kan dus ook nul euro zijn. Hierdoor kunnen de naturaverzekeraars “efficiënter” inkopen door slechts enkele artsen te contracteren. Dit zal leiden tot verder verschil in premie met de restitutieverzekeringen en het verlies van weer een stuk solidariteit in de zorg. Immers :ongelijke toegang tot zorg en gedwongen winkelnering voor de kwetsbaren. Natuurlijk kunnen deze de vrijheid kopen maar iedereen weet hoe het uiteindelijk werkt als je geen geld hebt. De duurdere restitutiepolis geeft dus nog wel recht op vrije artsenkeuze bij het hebben van een grotere beurs tenminste zolang de restitutieverzekering nog onder de ZVW(zorgverzekeringswet) valt. De beoogde , tweede beleid stap, het weghalen van de restitutieverzekering onder de ZVW, zal vervolgens leiden tot nog verdere ongelijkheid. Hiermee vervalt voor het basispakket immers ook nog de acceptatieplicht en premiegelijkheid. Patiënten kunnen dan een restitutieverzekering(vrije arts/zorgverlener keuze) alleen nog afsluiten op de welwillendheid en premievoorwaarden die de verzekeraar stelt. Zie hier de armoedefuik en tweedeling gecomplementeerd. Let wel:deze laatste stap is op dit moment slechts uitgesteld. Gevolg: Juist de kwetsbare patiënten (zieken/lage inkomens) zullen met de wijzigingen enorm benadeeld worden. Het is echt niet moeilijk te begrijpen dat dit historische verlies aan solidariteit in de zorg in dit geciviliseerde land aan het plaatsvinden is. Zie NRC-Handelsblad artikel https://twitter.com/LHVHanMulder/status/335720323913748480/photo/1

Anoniem

23 juli 2013

De kern blijft: de SP gelooft niet in financiële prikkels en concurrentie / de VVD gelooft daar juist in. Het vaak bejubelde België kent overigens veel meer marktwerking. Het ideaal denken van de SP strookt vaak niet met de realiteit waar financiele prikkels en concurrentie wel degelijk de kwaliteit en betaalbaarheid ten goede komen, mits binnen de juiste spelregels.

mulder

23 juli 2013

Preciez, anoniem! Daarom moet de keuze van de arts een voorbehouden recht van de patiënt blijven en niet van de zorgverzekeraar.? Zie artikel in Joop!http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/22071_marktwerking_in_de_zorg_steeds_meer_nep_en_bedrog/

Alberts

23 juli 2013

Wat ik meest problematisch vind is dat patiënten voor bepaalde stoornissen of klachten niet meer terecht kunnen bij de best toegeruste professional. Voorbeeld is de specifieke fobie, die beter af is bij een cognitief gedragstherapeutisch geschoolde psycholoog dan bij de poh ggz of de huisarts. Verder is het onderscheid tussen somatiek en ggz aanklachten 'klachten en stoornissen' gewoon discriminatie en onzinnig in termen van behandeleffect. Mensen onthouden van de nodige zorg, op langere termijn waarschijnlijk duurder. En inderdaad zoals Mulder stelt: degenen met geld kopen zelf die 8 tot 10 sessies bij de psycholoog wel in, de minder bedeelden krijgen niet de goede zorg. En de toegang naar de SGGZ is al helemaal een probleem (alsof die toegang nu voldoende is...)
Flutakkoord.

KLIK NIET

23 juli 2013

Artikel erg interessant, proficiat voor deze blog!

Anoniem

24 juli 2013

Een politiek stuk dat weinig met werkelijk inzicht in het functioneren van een zeer complex systeem te maken heeft. Symptomatisch voor de huidige generatie tweede kamer leden, helaas.

Jansen

24 juli 2013

Ik stel voor alle huisartsen in loondienst te nemen. Dit zal enorm veel kostenreductie teweeg brengen. Dan kunnen zij zich volop bezig gaan houden met preventieve taken. Daar ligt de kerntaak van de huisarts. Door in loondienst te komen hoeven zij zich niet meer bezig te houden of er wel genoeg inkomen binnenkomt, hiermee zullen overbodige herhaalconsulten en verrichtingen worden voorkomen. Er zijn helaas nog maar weinig huisartsen in loondienst, maar er is een goed begin gemaakt.

hofstee

24 juli 2013

Vraag is en blijft al jaren: waar willen we met de zorg, met zorg en welzijn naar toe over bijvoorbeeld 20 a 30 jaar. Welke visie ligt daaraan ten grondslag en is dat de visie van een specifieke groep? Hebben met behoorlijke financiële middelen een andere visie dan kwetsbare mensen?
Als er geen lange termijn visie is zullen alle maatregelen gericht zijn op de oplossing voor gisteren en zullen de maatregelen elkaar blijven opvolgen.

Anoniem

24 juli 2013

@8 interessant idee. ook alle huisartsen in loondienst van de overheid brengen. dan kunnen ze goed gecontroleerd worden op naleven van beleid/verwijzingen en behoren overbodige herhaalconsulten en "kleine verrichtingen" productie tot het verleden. als je van Gerven zijn betoog door trekt een logisch idee, maar gek genoeg zullen we hem daar wel niet over horen.

Anoniem

24 juli 2013

@ Jansen #8 en Anoniem #10:

Als je huisartsen in loondienst neemt, houd dan wel rekening met minder patiënt satisfactie. Houd vooral ook rekening met het opentrekken van een blik extra huisartsen, want huisartsen in loondienst draaien echt geen weken van 80 uur. Houd ook rekening met hoger ziekteverzuim bij huisartsen.
Tot slot: het aandeel van uitgaven voor de huisartsenzorg als totaal van de zorgkosten is te verwaarlozen.
( Overbodige herhaalconsulten ? Alsof huisartsen zich vervelen ! ) .

Anoniem

24 juli 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 25-07-2013 09:00.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

24 juli 2013

Waar ik het eens ben met dhr. Van Gerven is dat met het zorgakkoord de echte problemen in de zorg niet worden benoemd, laat staan opgelost. Maar zijn analyse kan scherper en intelligenter, al ben ik het ook op een aantal andere punten met hem eens.

Marktwerking in de zorg is een containerbegrip. Eronder vallen concurrentie tussen zorgverzekeraars, concurrentie tussen zorgaanbieders, en de vraag van het al dan niet privatiseren van die twee.

Concurrentie tussen zorgaanbieders, op basis van een gedegen kosteneffectiviteitsassessment, is een goede zaak. Diverse onderzoeken, gedaan naar de kosteneffectiviteit van ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten, suggereren aanmerkelijke verschillen tussen die zorgaanbieders.

Het sluiten van ziekenhuizen is dan ook niet perse slecht. Als het klopt wat CZ zegt, dat vooral in de grote steden er zo'n 15 ziekenhuizen dicht zouden kunnen zonder dat daardoor de zorgkwaliteit achteruit gaat, dan zouden we niet goed bezig zijn om die allemaal open te houden. Ik weet niet of het RvP-ziekenhuis in die categorie valt, maar ook slecht bestuurde ziekenhuizen zou je niet te allen tijde open moeten houden.

Het (verder) privatiseren van en de concurrentie tussen de zorgverzekeraars levert echter geen (verdere) voordelen meer op, wel een heleboel nadelen. Het creëren van één, publieke zorgverzekeraar is dan ook iets wat Nederland zeker zou moeten doen.

Basispakketverkleining door bewezen (kosten)ineffectieve therapieën niet meer te vergoeden is wel nuttig, uitermate nodig zelfs in een sommige gevallen, maar wel (relatief) kosteneffectieve zaken uit het basispakket halen, zoals fysiotherapie bij reumapatiënten, is op zijn best slechts het verschuiven van de zorglasten. Zo niet penny-wise, pound-foolish, want gewrichtsvervanging kost vele malen meer.

Het vraagstuk van het (verder) beperken van de aanspraak op zorg laat ik even voor wat het is, want ik weet niet of dhr. Van Gervens glazen bol correct is als hij zegt dat de zorgverzekeraar met dit akkoord het spreekuur gaat overnemen. Dat voelt als een enorme overdrijving, en op basis daarvan discussiëren heeft niet veel zin.

Op de pagina waarnaar dhr. Van Gerven linkt, die van de inkomens van medisch specialisten (http://www.skipr.nl/actueel/id15254-medisch-specialisten-vallen-niet-onder-wnt.html), heb ik al uitgelegd dat het terecht is dat zij niet onder de Wet Normering Topinkomens komen te vallen. Ik zie geen dupliekargumenten van dhr. Van Gerven, die mijn argumentatie teniet zouden doen. Wel is specialisten in loondienst een goed idee.

Tot slot kun je in elk systeem frauderen, en het valt met van dhr. Van Gerven zwaar tegen dat hij de zorgfraude 1 op 1 gelijkschakelt aan verrichtingsfinanciering. Dat is echt apekool.

Bovendien hebben de bijna unanieme Tweede Kamer en het kabinet het voornemen om verrichtingsfinanciering per uiterlijk 2020 te hebben vervangen door uitkomstfinanciering. Waarbij dus niet meer het aantal of de soort verrichtingen bepaalt hoeveel er verdiend wordt door de zorgaanbieders, maar de (relatieve) gezondheidswinst die de patiënt en diens tevredenheid over het proces.

Het feit dat de SP aan de motie die daarom vroeg geen steun heeft verleend doet mij denken dat op bepaalde, maar essentiële punten de SP net zo dogmatisch is als de VVD. Alleen gebaseerd op andere politiek traditionele denkbeelden. Die beiden geen soelaas bieden als je ze niet kritisch durft te bekijken en aan te passen.

Frank Conijn

24 juli 2013

Overigens is dit niet bedoeld als reclame voor een andere politieke partij. Ik ben partijloos, een soort politiek weeskind, en mijn site is een mix van standpunten van diverse politieke partijen. Niet dat de bedoeling was, en ik schuw stellingnames niet, maar dat was nu eenmaal de uitkomst van het analyse- en aanpassingsproces.

Top