BLOG

De meerwaarde van integraal

De meerwaarde van integraal

Begin jaren 90 van de vorige eeuw was ik betrokken bij het opzetten van integrale vroeghulp aan kinderen met een handicap. Het accent op het integrale sprak me daarin bijzonder aan. Voorkom dat ouders specialist na specialist bezoeken om er achter te komen wat er mis is met hun kind.

Ook toen al waren er teveel dokters die een glimmende spiegel met een klein gaatje voor hun oog hielden als ze naar de patiënt keken. Van hen wist je zeker dat ze maar een zeer specifiek onderdeel zagen. Ze werden niet afgeleid door de rest van de mens die voor hen zat. Kinderartsen, huisartsen, geriaters en hopelijk ook revalidatieartsen leiden we op om breed, integraal te kijken. Dat zijn daarom de waardevolste artsen. In de hiërarchie van specialismen, wordt daar, geloof ik, heel anders naar gekeken. Dat is dan treurig.

Nationaal Programma Ouderenzorg

Bij de start van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) 4,5 jaar geleden is er voor gekozen de medisch academische centra de leiding te geven bij het verbeteren van de ouderenzorg. Onlangs keken we met Marcelis Boereboom (DG VWS) terug op die keuze. Er is veel dat tegen deze keuze pleitte: Met de kwetsbare ouderen koketteerden de UMC’s niet. Het bolwerk dat het academische ziekenhuis is, had geen bestaande verbindingen met langdurende zorg en welzijn. De hen binnen het NPO opgelegde zeggenschap van ouderen sloot totaal niet aan op de cultuur die stelt dat de dokter (en zeker de professor) weet wat het beste voor je is. En als er ergens niet integraal naar de patiënt gekeken werd is het in het UMC.

Impact

Nu stel ik vast dat de keuze van toen veel impact heeft gehad. Het gezag van Geriaters en Ouderengeneeskundigen stijgt snel. De zeggenschap van ouderen wordt als waardevol ervaren. En in al de acht NPO regio’s is een integraal netwerk opgezet waarin gemeenten, zorgaanbieders, verzekeraars, welzijnsorganisaties en ouderen samen werken aan het verbeteren van de zorg aan kwetsbare ouderen. Alles wat in het NPO geprobeerd wordt aan verbeteringen wordt wetenschappelijk getoetst.

We zien het: Integraal kijken naar de kwetsbare oudere, integrale netwerken, er zijn grote slagen gemaakt juist vanuit de UMC’s.

Deltaplan Dementie

Deze waarde wordt ingebracht en opgepakt in het Deltaplan Dementie. De kracht van het integrale zoals binnen het NPO vormgegeven, is het raamwerk waarbinnen specifiek naar de problemen van dementie gekeken zal worden. Zo spraken wij onlangs af. Een prachtige startpositie voor het deltaplan en een belofte voor de mensen met dementie.

Dit was mijn laatste blog voor Skipr. Vanuit de ouderenorganisaties nemen de directeuren van de CSO-lidverenigingen het stokje van mij over. U blijft dus op de hoogte van de gedachten uit de ouderenorganisaties.

Wim van Minnen
Directeur CSO

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top