BLOG

Integrale tarieven brengen weinig goeds?

Integrale tarieven brengen weinig goeds?

Het is al vaker voorspeld en vele jaartallen zijn genoemd, maar nu is het zeker; in 2015 vergaat de wereld. In dat jaar gaan ziekenhuis en specialist niet meer gescheiden declareren, maar komt er één geïntegreerd bedrag voor de behandeling op de rekening aan de patiënt.

Het honorarium van de medisch specialist zal dan niet meer te traceren zijn. Om de Apocalyps die daarop zal volgen te bezweren verschijnen er nu al vele notities en geschriften. Altijd fijn voor de adviseurs die daar nog wel hun honorarium voor hebben kunnen declareren.

De genoemde geschriften handelen vooral over de positie van de medisch specialist na 2015. Sommige notities houden liefst alle opties open, andere ventileren toch wel heel nadrukkelijk een bepaalde mening. Persoonlijk zag ik graag dat de medisch specialist na 2015 gewoon doorgaat met het vele goede werk dat de meeste specialisten dagelijks plegen te doen; namelijk patiënten beter maken. We doen dat op een heel hoog niveau, dus laten we dat goede vooral behouden.

Opties

Er komen in ieder geval een drietal opties bovendrijven voor de rol van de medisch specialist nadat in 2015 de wereld even door het zwart is gegaan. Allereerst moet de specialist ondernemer kunnen blijven. Nu is algemeen bekend dat dit ondernemerschap niet meer dan een fiscale gedoogzone was. Als je echt wilt ondernemen, dus zelf investeren in je eigen winkel en helemaal zelf gaan over de bedrijfsvoering, dan kun je echt beter een ZBC beginnen. Ik sprak laatst een specialist die dat gedaan heeft en inderdaad; het is erg leuk, maar ook erg spannend! De medisch specialist moet als tweede optie kunnen gaan meebesturen. Dit is een beetje een raar woord, want als je meebestuurt, wie bestuurt er dan echt. En als de medische staf weer eens ontevreden is over het bestuur? Je kunt niet iedereen te vriend houden in deze zware tijden. Wat zeg je dan als medebestuurder: Ik heb maar een klein beetje meebestuurd? Overigens ben ik een groot voorstander van medisch specialisten in de top. Maar dan wel als volwaardig bestuurder met als taak het ziekenhuis zo goed mogelijk te besturen.

Tot slot moet de medisch specialist na 'doomsday' kunnen mee-investeren in het ziekenhuis. Eén tip: doe het niet! Een ziekenhuis maakt hooguit maar een paar procenten winst, en ze kunnen failliet gaan. De verzekeraars willen steeds lagere premies en dat kan alleen door steeds minder te vergoeden aan de ziekenhuizen. Dus de winst van een ziekenhuis is laag, wordt nog lager en het risico wordt steeds hoger. Geen verstandige investering dus. En zeggenschap koop je echt niet met tien procent van de totale aandelen.

Zeggenschap

En terwijl iedereen zich blind staart op de dag des oordeels in 2015, verandert de wereld vrolijk verder. De jonge specialisten die nu in een ziekenhuis gaan werken hebben weinig op met ondernemen, meebesturen of financieel participeren. Ze willen vooral leuk hun werk doen, goed voor hun patiënten zorgen en er ook een privéleven naast hebben. En hoe houden we dat werk leuk? Om te beginnen kunnen we de complexiteit van de organisatie terugdringen en net als in een ZBC zorgen voor meer zeggenschap op de eigen afdeling. Laten we daarnaast vooral alle administratieve handelingen zoals het registreren van verrichtingen, indicatoren, DOT’s en noem maar op, weghalen bij de specialist.

Daarnaast dienen er meer mogelijkheden voor specialisatie en taakherschikking te komen. Nu loopt dit vaak vast door de beperkingen van de maatschap. Daarnaast dienen er meer mogelijkheden voor generalisten zoals ziekenhuisartsen, SEH artsen en geriaters te komen. Door een hogere graad van specialisatie samen met een integrerende laag van generalisten kan een veel hogere kwaliteit en continuïteit gerealiseerd worden. En wat staat dit alles nog in de weg; de gescheiden financiële stromen in het ziekenhuis. Zo zou 2015 nog wel eens een echte openbaring kunnen worden.

Jaap van den Heuvel
Lid raad van bestuur Stichting Reinier Haga Groep

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter van der Meer

8 augustus 2013

Dag Jaap,

Complimenten voor deze scherpe blog. Ik heb hem met plezier gelezen en veel herkenning.

Hartelijke groet,
Peter

Jaap van den Heuvel

8 augustus 2013

Dank.

Hustinx

8 augustus 2013

scherpe en wijze analyse van collega van den Heuvel.

Henksen

8 augustus 2013

"De jonge specialisten die nu in een ziekenhuis gaan werken hebben weinig op met ondernemen, meebesturen of financieel participeren. Ze willen vooral leuk hun werk doen, goed voor hun patiënten zorgen en er ook een privéleven naast hebben"

Wat een onzin. Jonge specialisten willen nu niet in een maatschap vanwege de onzekerheid die er nu heerst. Maar het gros ambieert echt geen parttime baan in loondienst. De wens is typisch weer de vader van de gedachte in dit stuk van deze bestuurder.

Reinout van Bentveld

9 augustus 2013

Mooie discussie Jaap.
Eigenlijk vergelijkbare beelden in huisartsenland.
Belangen van de gevestigde orde versus de jonge garde die alle rompslomp tegen de borst stuit.
vereenvoudig de rompslomp, maar behoud van eigen verantwoordelijkheid, ook financieel, is essentieel.
Laat zorginhoud leidend zijn. Dan komt de rest vanzelf.

Van Bussel

11 augustus 2013

Jammer dit eenzijdig blog. Typisch een bestuurder die geen invloed wil van medische specialisten in het ziekenhuisbestuur. Meer financiële medeverantwoordelijkheid van medici zou de winstgevendheid wel eens positief kunnen beïnvloeden. Daarnaast is het op dit moment meestal zo dat de winstgevendheid van ziekenhuizen voornamelijk negatief beïnvloed wordt door matig presterende besturen.

Top