BLOG

De Nederlandse zorg als export product

De Nederlandse zorg als export product

De Nederlandse zorg staat er goed voor blijkt steeds weer uit internationale vergelijkingen. Zo staat het Nederlandse zorgstelsel al jaren op nummer 1 in de Euro Health Consumer Index.

Dat roept de vraag op of er exportkansen zijn voor de Nederlandse zorg, te meer nu de gezondheidszorg wereldwijd een groeisector is. In zich ontwikkelende landen als Brazilië, China en India zullen de zorguitgaven de komende naar verwachting fors stijgen.

Recent konden we in Trouw lezen dat in Shanghai de komende jaren tachtigduizend zorgplaatsen gecreëerd worden voor dementerende ouderen naar Nederlands voorbeeld. Leidend hierbij is het zorgmodel van de Rotterdamse zorgorganisatie Laurens. En vorige maand startte Jos de Blok buurtzorg USA. Mooie voorbeelden.

Import

Een andere manier om zorg te exporteren is door buitenlandse patiënten naar Nederland te halen. Voor zover ik weet zijn er echter geen gegevens bekend over het aantal buitenlandse patiënten dat zich in Nederland laat behandelen en de bedragen die daarmee gemoeid zijn. Het zou interessant zijn dit te onderzoeken. Hoeveel buitenlandse patiënten laten zich hier behandelen, waarom doen ze dat en zijn er redenen waarom mensen afzien van behandeling in Nederland?

Over de grens

Tegelijkertijd geldt dat steeds meer Nederlanders zich over de grens laten behandelen. Zo blijken Nederlanders graag naar België te gaan omdat daar geen wachtlijsten bestaan en de zorg minder onpersoonlijk is. Het bedrag dat Nederlanders aan zorg besteden in het buitenland loopt dit jaar naar verwachting op tot 850 miljoen euro. Momenteel loopt er een zogeheten Interdepartementaal Beleidsonderzoek naar de vraag waarom steeds meer Nederlanders zich laten behandelen in het buitenland. Of er per saldo meer Nederlanders naar het buitenland gaan voor een behandeling dan andersom, is dus niet bekend.

Nederlandse zorgconcepten

Genoeg te onderzoeken. Maar wat zou het mooi zijn als Nederlandse zorgconcepten en -kennis wereldwijd verspreid kunnen worden en als meer buitenlandse patiënten zich hier laten behandelen. Zo kan Nederland op het gebied van zorg een internationale reputatie krijgen vergelijkbaar met de naam die Nederland nu al wereldwijd geniet op het gebied van watermanagement.

Anne Mulder
Tweede Kamerlid VVD

9 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

7 augustus 2013

Selectief citeren prima maar In afwachting van de lijst met landen die zich melden...toch maar even kijken naar de niet bepaald rooskleurige gezondheidscijfers van de OESO over Nederland?
Jama rapport niet gelezen of vooral de andere kant uitkijken? Dat laatste kan geen verassing zijn.

Bakker

7 augustus 2013

Hier zijn geen woorden voor.

Mitrasing

7 augustus 2013

Mooi naslagwerk voor Mulder in ‘The Economist’ maar gaat hij het lezen en begrijpen? Britain’s healthy export: How to sell the NHS http://econ.st/15xEVQ2

ANH Jansen

7 augustus 2013

In het buitenland organiseert KPMG Plexus momenteel congressen met het NHS model als voorbeeld hoe de zorg betaald en georganiseerd moet worden.

En dat voor landen als Brazilië, China, India e.a. 6 miljard mensen en Anne Mulder weet het voor 17 miljoen beter?

Staat allemaal in The Economist.

Waarom KPMG Plexus daarmee niet te koop loopt mag wel duidelijk zijn, maar mag KPMG Plexus aan de verplicht verzekerden van Nederland zelf uitleggen. Marc Berg, David Ickkersheim en W Bos mogen die klus klaren.

Plexus stelt in de congressen dat lage inkomens, hoge premies en private verzekeraars geen robuuste, toekomstbestendige, eerlijke en rechtvaardige zorg kan opleveren. De middenklasse in China, India en Brazilie is vele malen groter en rijker dan die van Nederland en toch adviseert KPMG Plexus deze landen te kiezen voor het NS model, model 2013. update van model 1948.

Dankzij creatief rekenen door politici en ambtenaren wordt gesteld dat het gemiddeld inkomen in Nederland 44.000 euro is. Wat een frame.

Hoe komt het dan dat 75% van de inwoners recht heeft op zorgtoeslag vanwege de hoge nominale premie?

En Anne Mulder spreekt zichzelf fraai tegen in het stukje "over de grens".

Of er buitenlanders bewust en gepland in Nederlandse ziekenhuizen een behandeling ondergaan behoeft geen onderzoek; die zijn er niet. En de reden geeft Anne Mulder zelf aan: in Nederland zijn er wachtlijsten en vanwege het ontbreken van wachtlijsten gaan juist Nederlanders wel naar het Buitenland!

En Anne Mulder moet eens stoppen met verwijzen naar het rapport van het EHCI: de samenstellers zelf stellen immers in de disclaimer dat hun rapporten niets zeggen over een zorgstelsel en over de kwaliteit. Het dient zuiver als salontafel boek om de positie van de zorgconsument op tafel te krijgen.

En dat blijkt in Nederland nog steeds noodzakelijk.

De zorgconsument wordt niets gevraagd, de zorgverzekeraar koopt immers namens de verplicht verzekerden zorg in. Het zijn de zorgverzekeraars die de vragende partij zijn in Nederland!

Anne Mulder vertoont verregaand grensoverschrijdend gedrag. Maar zoals hij zelf in de Tweede Kamer graag zegt: 'ik ben econoom, dus ik weet het."

E.Kriek

7 augustus 2013

Wat hier al jaren gebeurt is ( ook al jaren geleden) feilloos ontleed door E.Engelen:

http://www.nrcnext.nl/blog/2011/07/22/de-onstuitbare-opmars-van-de-bestuurlijke-larie/

Mulder bezigt al jaren feitenvrije politiek, en "lulkoek" is hierbij zijn sterkste wapen.

" Feitenvrije politiek is een opgestoken middelvinger naar de argumenterende klasse en dus, net als de leugen, parasitair op het spel van het argumenteren. Sterker nog, populisten gaan er prat op de argumenterende klasse te hebben ontmaskerd als een babbelende kaste die de eigen belangen maskeert als universele waarden en als ‘beschaving’ anderen opdringt. "

"De beleidsverhalen waar ik het over heb, zijn door de Amerikaanse filosoofHarry Frankfurt kernachtig samengevat als ‘bullshit’. In goed Nederlands: lulkoek. Kenmerkend voor lulkoek is dat het geen enkele waarheid claimt en daardoor resistent is tegen weerlegging. Dat verklaart waarom lulkoek niet kan worden ontmaskerd als leugen. Lulkoek laat zich nog het beste omschrijven als een simulacrum van een uitspraak die iets waars of onwaars uitdrukt – zoals ook de hostie en de wijn niet het vlees en bloed van Jezus zijn maar hun wijding juist danken aan die leugen. Lulkoek is een manmoedige poging om de ontvanger te overtuigen dat met het doen van de uitspraak een ‘feit’ is geschapen dat net zo hard is als het uitspreken van het ‘ja’-woord bij een huwelijk. "

Mulder heeft "lulkoek" naar een hoger niveau getild. En dat is op zich knap.

wansink

8 augustus 2013

Al in 2009 pleitten Jaap Maljers en ik in "Alles is anders in de zorg" ervoor de gezondheidszorg niet uitsluitend als kostenpost te beschouwen. Maar om te bouwen tot een winstgevende exportsector.

Hier staat het allemaal in: http://www.managementboek.nl/boekblog/recensies/1620/creatieve_destructie_in_de_zorg

Lees ook de voorpublicatie, destijds, in Skipr: http://www.skipr.nl/media/voorpublicatie.pdf

ANH Jansen

8 augustus 2013

http://www.skipr.nl/media/voorpublicatie.pdf

‘Wij pleiten voor een sociale marktwerking; de marktrand’

De marktrand staat voor een beschaafde manier van omgang met elkaar, voor respect, ethiek, zelfreinigend vermogen en gevoel voor proportie. In de
jaren vijftig van de vorige eeuw vormde het bovendien de kern van de sociale markteconomie die in Nederland voor
economische groei en welvaart zorgde.

De marktrand betekent een menswaardige ordening van de vrijheid. Het betekent ook: hart voor je werk, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Waar komen
deze aspecten het beste tot hun recht?

Juist, in de zorg.

Marktrand

De zorg is van ons allemaal, we betalen
er veel geld voor: ruim 75 miljard euro
in 2009. Ook daarom pleiten wij voor
een genuanceerde en sociale vorm
van marktwerking.

We noemen dat de marktrand.

--Tja. De marktrand als export product? Gratis zorg leveren en dat verkopen als marktwerking?

Wie was ook weer de voormalige eigenaar van Plexus?

Laat diezelfde eigenaar maar eens verklaren waarom hij buiten Nederland het NHS model adviseert aan landen, conform advies OESO en WHO, maar alleen voor Nederland het hybride 'stuck in the mud" model blijft propageren en zelfs de rol van de Staat nog verder wil doen versterken; regio bekostiging/populatie bekostiging is nog een stapje verder in de budgettering. Commissie Baarsma doet er nog een extra schepje bovenop.

Sociale marktwerking? Export product? En vallen werknemers en bestuurders van financiële instellingen daarom niet onder de WMT? En worden in Nederland daarom 'zorg' verzekeraars gezien als financiële instellingen? Hoe beschaafd gaan 'zorg'verzekeraars om met de medemens? Verzekerde en zorgverlener?

Daarom gaan alle landen in de wereld over op het NHS Model 2.0 en niet op het hybride financiële model van NL.

Nederland is over de rand gevallen.

Zorg vergelijken met autohandel zoals in deze voorpublicatie gebeurd maakt duidelijk schrijvers van de zorg helemaal niets begrijpen; een auto hoef je niet te kopen en als je hem wil kopen kan je hem van binnen en buiten bekijken. Neem de tijd. Je gaat daar niet dood aan.

Heb je zorg nodig dan valt dat allemaal weg: zonder zorg ga je dood. Diabetes? Infectie? Blindedarm infectie? Tumoren? Hartfalen? Nierfalen? Allemaal aandoeningen die zonder zorg dodelijk zijn en die je zonder auto kan overleven.

--Bedenk overigens dat de NL Verzekeraars zelf geen problemen hebben met de inkoop van zorg in het buitenland. De prijzen zijn daar lager omdat de kapitaallasten niet verwerkt zitten in de zorgkosten. De verzekeraars krijgen van de NL Overheid wel een budget op basis van NL prijzen. Hoe meer NL verzekerden naar het buitenland gaan voor zorg, Duitsland, Belgie, hoe hoger de winst voor de verzekeraars.

Waarom geven die verzekeraars dat dan niet terug aan de verzekerden? Gebrek aan beschaving? Zijn verzekeraars geen onderdeel van de 'marktrand'?

Nederland is over de rand gevallen.

Hans Hoogervorst heeft gelijk: voer zijn terugval optie in. Hans Hoogervorst is VVD'er, dus is het goed. Toch?

ANH Jansen

8 augustus 2013

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/226710/berwick_letter_to_people_of_England.pdf

Vandaar dat KPMG Plexus het NHS model adviseert voor alle landen buiten Nederland. Als export model voor KPMG Plexus. Nederland kan dan worden gebruikt als voorbeeld hoe het niet moet.

Wat een tekst van Don Berwick.

What you do have in the NHS is something that most other nations in the world don’t have: a unified system
of care that is completely capable of identifying its problems, admitting them, and acting to correct them.
That is the process now underway; that is the process that led your leaders to convene our Advisory Group;
and that is the process that can and, I believe, will help the English NHS to emerge over time as one of the
safest health care systems in the world.
That is not easy. And it gets even harder if the staff of the NHS experience a culture of fear, blame,
recrimination, and demoralization. I hope that you resist such general negativity, in yourself and anyone else,
and instead clearly point the way with energy and optimism toward the care that you and I want, and that the
vast majority of people who work in the NHS want to offer.

But enforcement, even though needed, is not really the route to an overall ever better NHS – the NHS you
want. Instead, our report says, bet on “learning.” The English NHS is capable of vast and continual
improvement of safety, quality, patient-centeredness, and even cost, if, and maybe only if, everyone involved
engages in learning every day. The questions that come up in such a culture are ones like this:
?
?
Whom do we serve, and what do they really want and need?
?
?
How are we doing at meeting those needs?
?
?
How do we know?
?
?
What could we do differently that would do that better?
?
?
Who knows something – a better model, maybe – that we could put to work here?
Imagine an NHS where everyone, all the time, was part of that journey, and has the respect and tools to
improve. That’s what our Group recommends, in part, as you will see in this report.
We are recommending four main principles to guide everyone in trying to build an even better “learning NHS.”
Here they are:
?
?
Place the quality and safety of patient care above all other aims for the NHS. (This, by the way, is your
safest and best route to lower cost.)
?
?
Engage, empower, and hear patients and carers throughout the entire system, and at all times
?
?
Foster wholeheartedly the growth and development of all staff, especially with regard to their ability and
opportunity to improve the processes within which they work.
?
?
Insist upon, and model in your own work, thorough and unequivocal transparency, in the service of
accountability, trust, and the growth of knowledge.
In all of that you – patients, carers, and citizens – have a vital and exciting role to play. Your voice is key to the
future. I hope that this report will give you more confidence in speaking up everywhere and all the time in a
vital NHS, and will give those who care for you and want to help you the confidence and skills to invite you,
hear you, and welcome you into authentic partnership.

Don Berwick

--En dit staat haaks op het NL beleid van NZa, VWS en ZN/ZN-leden.

Don Berwick heeft nog wat meer te vertellen:

https://www.gov.uk/government/publications/berwick-review-into-patient-safety



This report highlights the main problems affecting patient safety in the NHS and makes recommendations to address them.

It says that the health system must:

recognise with clarity and courage the need for wide systemic change
abandon blame as a tool and trust the goodwill and good intentions of the staff
reassert the primacy of working with patients and carers to achieve health care goals
use quantitative targets with caution - they should never displace the primary goal of better care
recognise that transparency is essential and expect and insist on it
ensure that responsibility for functions related to safety and improvement are established clearly and simply
give NHS staff career-long help to learn, master and apply modern methods for quality control, quality improvement and quality planning
make sure pride and joy in work, not fear, infuse the NHS

Professor Don Berwick, an international expert in patient safety, was asked by the Prime Minister to carry out the review following the publication of the Francis Report into the breakdown of care at Mid Staffordshire Hospitals.

--Haal Hans Hoogervorst maar terug.

ANH Jansen

10 augustus 2013

Welk land gaat het systeemmodel Zorgstelsel 2006 overnemen na het lezen van onderstaande twitter discussie.

Andre Rouvoet is voorzitter van de Zorgverzekeraars Nederland. De belangenvereniging van private zorgverzekeraars in Nederland. Dus niet een overheidsorgaan.

Andre Rouvoet denkt echter dat hij een overheidsorgaan leidt. Maakt zich sterk voor groei beperking. Is geen budgettering, groei beperking naar 0% per jaar.

Andre Rouvoet gelooft er zelf helemaal in. Ziet de absurditeit van zijn 'visie' niet: private verzekeraars sluiten private contracten met rechten voor de verplicht verzekerden waaraan deze private verzekeraars zich moeten houden. Per definitie een open einde regeling. Dat is het gevolg van de privatisering van de zorg.

Hoezo dan groeibeperking tot 0%? Gaan private verzekeraars dan zorg weigeren? Onthouden? Of gaan zij zorgaanbieders dwingen tot het leveren van gratis zorg opdat de verzekeraars zich kunnen houden aan hun ziektekostenpolissen?

Of zegt de Overheid dat verzekeraars hun ziektekostenpolissen niet hoeven na te komen als het 'geld' op is? Geld is van de verplicht verzekerden! Die hebben ingelegd voor zorg! Is er te weinig geld in het lopende jaar dan private verzekeraars hebben geraamd dan zullen zij moeten putten uit hun reserves en de raming voor het volgend jaar verhogen. Zo werkt verzekeren in de private wereld.

Als private verzekeraars te maken krijgen met 'groeibeperking" , en zelfs tot 0%, dan is dat ordinaire budgettering!

Dat kan alleen in een NHS omgeving. Dan weten de burgers waar zij aan toe zijn en kunnen via de politiek en de verkiezingen bijsturen.

Gereguleerde marktwerking werkt volgens Andre Rouvoet vruchten af. Na 7 jaar. Zegt Andre Rouvoet.

Wie sluit de Akkoorden en Convenanten af? Wie dwingt partijen daartoe? Dat is de Overheid zelf. Net zoals in een NHS model. Dus waarom nog private verzekeraars die op 13 miljard euro ziekenfondspremies zitten?

Laat RCbregman daar eens een stukje over schrijven, als hij durft.

Je boosheid zou zich vooral moeten richten op politici e.a. die met beroep op rapporten als van Klink moeilijke keuzes ontlopen.
Gesprek weergeven
André Rouvoet ?@andre_rouvoet 8u

@rcbregman Eens dat onderbouwing rapport-Klink te wensen overliet. Had misschien ook iets met moment van publicatie te maken... #formatie
Gesprek weergeven
André Rouvoet ?@andre_rouvoet 8u

@rcbregman Macro wordt er dus niet op zorg bezuinigd. Het is de enige sector waar nog steeds ieder jaar méér geld naartoe gaat.
Gesprek weergeven

Beantwoorden
Retweeten
Toevoegen aan favorieten

André Rouvoet ?@andre_rouvoet 8u

@rcbregman Ook bij 2,5 of 1% groei blijven de zorgkosten idd de pan uitrijzen en andere uitgaven wegdrukken. Daarom: uiteindelijk naar 0.
Gesprek weergeven
André Rouvoet ?@andre_rouvoet 8u

@rcbregman Nee, maar anders dan je waarschijnlijk bedoelt: uiteindelijk zullen we naar 0 moeten.....
Gesprek weergeven
André Rouvoet ?@andre_rouvoet 8u

@rcbregman Het eerste is waar, het tweede slechts ten dele. Doelmatigheid, zinnige zorg (een stukje Klink!) en selectieve inkoop helpen ook!
Gesprek weergeven
André Rouvoet ?@andre_rouvoet 8u

@rcbregman En een slimme groeibeperking (van 5 naar 2,5, naar 1,5 in 2014 en 1% vanaf 2015) is iets anders dan botte visieloze budgettering.
Gesprek weergeven

Beantwoorden
Retweeten
Toevoegen aan favorieten

André Rouvoet ?@andre_rouvoet 8u

@rcbregman De gereguleerde marktwerking begint z'n vruchten af te werpen, groeibeperking tekent zich af.
Gesprek weergeven
André Rouvoet ?@andre_rouvoet 8u

@rcbregman Analyse schiet tekort. Afdronk is: 'eigenlijk is het allemaal niks'. Als Vzt vd zorgverzekeraars ben ik minder fatalistisch...
Gesprek weergeven
André Rouvoet ?@andre_rouvoet 8u

@rcbregman Dat bedoelde ik niet echt... ;-)
Gesprek weergeven
André Rouvoet ?@andre_rouvoet 8u

@rcbregman Dank! Heb 'm gelezen. Aantal scherpe observaties, maar in z'n geheel toch onbevredigend...
Gesprek weergeven

Top